Kommer Miljödomstolen att ge klarsignal till RagnSells?

Skrivet av redaktionen den 31 December, 2008
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Arbetet under 2008 med att söka rädda miljön från konsekvenserna av RagnSells undermåliga anläggning i Fagerliden, kan sammanfattas. 

Innan årets slut lämnades Yttrande nummer fem angående den förlängda prövotid som RagnSells begärt. Verksamhetsutövaren har inte uppfyllt de villkor som ställts i tillståndsdomen som gjorde att man kunde ta anläggningen i bruk. 
  • Anläggningen är ett fuskbygge, där kraftiga avvikelser skett från beviljade tillstånd
  • RagnSells har, genom att underlåta att utföra provtagningar i enlighet med kontrollprogrammet, vägrat följa villkoren i tillståndsdomen
  • Det bör specifieras att den valda lokaliseringen av anläggningen är helt felaktig, både med hänsyn till vald plats och vald ort
  • Utsläppen från anläggningen kommer att medföra att vattendragen nedströms kommer att få så dålig vattenkvalitet att dessa vattendrag inte kommer att kunna uppfylla kommande kvalitetsnormer i EUs vattendirektiv
  • Verksamheten måste genast upphöra, tills dess man behandlat alla ärenden opartiskt och med hänsyn till de miljöintressen som är så allvarligt hotade
Som bilaga till Yttrande nummer fem lämnades ett PM från WSP Samhällsbyggnad som tjänat som kontrollant av verksamhet, teknik och miljö. 
  • Diskrepansen mellan företagets åtagande i kontrollprogrammet och den faktiskt genomförda utsläppskontrollen av avsevärd.
  • Bristerna avseende provtagning och analys av vatten som lämnar anläggningen är synnerligen allvarliga.
  • Det framgår med önskvärd tydlighet att anläggningen inte är utförd på det principiella sätt som redovisats i de handlingar som föregått domen.
Läs själv och förundras, både Yttrande nummer fem, och Bilagan! 

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera