Efter oss syndafloden?

Skrivet av redaktionen den 02 Juli, 2008
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

För Länsstyrelsen och de företag som ska göra ekonomiska vinster, lokala transportföretag och konsulter, tycks inte försiktighetsprincipen gälla. 

Nu kommer 4500 ton (ca 3000 m3) arsenikfulla massor att transporteras till Fagerliden från Burträskbygdens Träförädlings industriområde i Andersfors, en mil från Burträsk, ca tre mil från Fagerliden. 


RagnSells som driver verksamheten på Fagerliden har nyligen medgett (Läs mer) att de gett ofullständig redovisning till Miljödomstolen. Välinformerade kritiker anser att RagnSells tillstånd bör omprövas, att verksamheten ska stoppas på grund av anläggningens tekniska brister och ofullständiga kontrollverksamhet - som vi redan redovisat tidigare på denna sajt. 

Hur tänker männen hos länsstyrelsen, åkeriföretagen och konsulterna? Efter oss syndafloden?

Stoppa Fagerliden! Sanera Fagerliden! Transportera på Norrbotniabanan!

Skrivet av redaktionen den 01 Juli, 2008
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Norrbotniabanan – Järnvägsutredning Robertsfors-Skellefteå 

Den 30 juni 2008 publicerades utredningen som förordar östlig sträckning. Det avgörande argumentet är att anläggningskostnaden är 1-3,5 miljarder kr lägre för alternativ Öst jämfört med Väst. 


Om Norrbotniabanan byggs kommer Fagerliden/Edfastmark att ligga väl till för transporter på järnväg, oavsett vilket alternativ som väljs. Med stickspår kommer man att göra stora uttransporter av farligt avfall från Fagerliden/Edfastmark via Norrbotniabanan till en ny lokal. En ny lokal med teknisk beskaffenhet enligt miljöbalken, där intressenterna Länsstyrelsen, RagnSells med flera kan driva sitt projekt vidare med mindre risk för haverier. 

Ett Stopp och sanering av Fagerliden/Edfastmark kan ske till lägre samhällskostnader med Norrbotniabanan!

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera