Samgående bekräftar ohållbart Robertsfors

Skrivet av redaktionen den 02 Maj, 2008
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Om Robertsfors inte kan klara sig som en egen kommun i framtiden, och går samman med Umeå - vad säger det om projekten "Hållbara Robertsfors" och "Sveriges bästa kommun"? För endast några månader sedan skrev man:
I dag är visionen att man 2020...att ha ökat sitt invånarantal från 7 000 till 10 000. Samt att bli Sveriges bästa kommun.
I VKs artikel 2008-04-25 intervjuas folkpartisten och kommunstyrelseledamoten Olof Hansson, som motionerat för samgående. 

Idéer och kompetens har saknats i centerns och socialdemokraternas Robertsfors. Den Stora Tomheten har kännetecknat planen "Hållbara Robertsfors". Detta var en plan som innehöll en massa vackra ord, som kommunledningen drev igenom med dyra konsulter. 

Varför? Jo, i en desperat jakt att förlänga sin mandattid. Den bärande affärsidén var att ta emot statsbidrag med 70 miljoner till den tomma kommunkassan och tillåta en storanläggning för farligt avfall i Fagerliden/Edfastmark. Robertsfors som avstjälpningsplats för farligt avfall från hela Norrland skulle ge pengar. Regler för samråd och kontakt med grannar till anläggningen sattes ur spel. Överkörning av enskilda personer och utsläpp av miljögifter accepterades för att hjälpa upp ekonomin. 

Nu måste ansvar utkrävas av politikerna. Planen "Hållbara Robertsfors" håller inte. De politiker som kan rädda kommunen genom en sammanslagning med Umeå eller Skellefteå förtjänar stöd. Olof Hansson (fp) är en av dem som har vågat tala klartext om det akuta behovet av en räddningsaktion. Nu bör de andra partierna med m, kd, v, mp följa efter. Sedan kommer s och sist kommer c-gubbarna. De har inte längre något val!

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera