Första haveriet!

Skrivet av redaktionen den 31 Augusti, 2006
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ur Västerbottens-Kuriren om haveriet: 
Ett par veckor efter invigningen brast vallarna och omfattande sanering blev nödvändig. "Bristningen visar att konstruktionen inte är säker", skriver reportern. 
(Denna artikel går av någon anledning inte att söka på VK-s websidor)
Klicka på bilden för att läsa pdf-en: 
alt

Haveri!

Skrivet av redaktionen den 28 Augusti, 2006
[ Historik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Avfallsanläggningens upplever ett haveri strax efter invigningen. Dammens vallar brast. Det visade sig att konstruktionen inte är säker - se illustrationerna nedan. 
Artikeln går inte att söka på VK-s websida.
 

Vallarna i dammen var byggda av morän. Grundvattnet kunde sugas upp i vallarna. De havererade under trycket från den fyllda dammen.
Botten och vallarna i dammen var delvis byggda av osorterad morän. Grundvattnet kunde sugas upp i vallarna, och göra dem flytbenägna och instabila, varvid de havererade under trycket från den fyllda dammen.
 
Detta var helt fel. Morän under geotextilen gjorde att vallarna inte dränerades, utan blev för lösa och kunde därför kollapsa.
Morän användes istället för dränerande krossat material, vilket gjorde att grundvattnet inte hindrades att sugas upp i vallen. 

Så är borde det varit byggt redan för början! Kross som dränerande lager under vallen dränerar den.
De nya konstruktionsritningarna, efter haveriet, specificerade att det dränerande lagret under, och själva vallens kärna skulle utgöras av krossat material. 

Översikt av vattendrag och grundvattnets rörelser.
Regn- och grundvatten från Fagerlidenområdet rinner mot Granån och Ståbäcken (pga. vattendelaren, den underliggande berggrundens krön). Granån rinner ut och genom Selet och många våtmarker. Ståbäcken rinner ut i många andra våtmarker. Dessa vattendrag löper stor risk vid eventuella framtida haverier och läckage.
 

"Fagerliden byggs för att hålla i tusen år"

Skrivet av redaktionen den 18 Augusti, 2006
[ Historik | Permalink | Trackbacks (0) ]

VK publicerar artikeln "Fagerliden byggs för att hålla i tusen år", men innehållet i artikeln var en nyhet även för ca 20 grannar i Buafors, Ultervattnet och Jomark, De hade inte blivit kallade till samråd eller informerade före miljödomen 2005-09-29. Jurister undersöker nu resning av domen och hävdar domvilla, som innebär att domen är fattad på felaktig grund. 
 
 
Här finns kopierad artikel, med mer skisser och fakta.

Invigning

Skrivet av redaktionen den 17 Augusti, 2006
[ Historik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Avfallsanläggningen Fagerliden invigdes officiellt.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera