Länsstyrelsens inspektionsprotokoll

Skrivet av redaktionen den 19 Maj, 2006
[ Historik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Länsstyrelsens inspektionsprotokoll konstaterade bland annat: 
  • 3000 ton arsenikförorenad jord från saneringen vid gamla Robertsfors bruk har mellanlagrats inom avfallsanläggningen sedan januari. 
  • Vid inspektionen var jorden inte övertäckt vilket innebar risk för urlakning av farliga ämnen på grund av nederbörd. Dagen efter inspektionen täcktes jorden över med en plastduk. 
  • Kontrollprogram för anläggningen saknades. Det skulle ha varit länsstyrelsen till handa senast en månad innan anläggningen togs i drift första januari 2006. Ragn-Sells kunde däremot visa upp ett underlag till kontrollprogram, som de lovade att lämna in så snart som möjligt. 
  • Vid inspektionstillfället noterades också att inga prover tagits på utgående vatten sedan den förorenade jorden börjat mellanlagrats på området. Dagen efter inspektionen meddelade bolaget att man tagit prover som skickats till ett laboratorium.

Informationsdag om avfallshantering

Skrivet av redaktionen den 16 Maj, 2006
[ Historik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Informationsdag om avfallshantering i Centrumhuset i Robertsfors.
 
Representanter för myndigheter, entreprenörer, beställare och kommun hade bjudits in av Ragn-Sells för att lyssna på föreläsningar och besöka den pågående byggnationen av deponin vid Fagerliden. 

Länsstyrelsen gör inspektion och konstaterar brister

Skrivet av redaktionen den 04 Maj, 2006
[ Historik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Inspektionen utfördes efter en påringning från en fastighetsägare i närheten av anläggningen.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera