Kina begår våld på Hongkong

Skrivet av redaktionen den 13 Augusti, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det är tragiskt att politiska företrädare och affärsintressen i Sverige inte protesterar med kraft mot det upptrappade våldet som begås av regimen i Peking mot Hongkong. Även företrädare för universiteten borde höja sina röster och en massa andra också. Tiden är för kort att finna invändningsfria sätt att protestera. Nu gäller det. Om Sverige vill spela föredöme i klimatfrågan så borde det vara möjligt att vara föredöme i kritiken i andra ödesfrågor, som nu händelseutvecklingen i Kina.

Känslan är att svenska media, ta SVT som konsekvent underrapporterar våldet från fastlandskina i Hongkong. Det dagliga inslaget är i regel ganska kort och petas in långt in i nyhetssändningarna. Idag har FN gjort ett uttalande som sändes av SVT. Det andades samordning och återhållsamhet. Visst ska FN ges möjlighet att påverka världens öden, men det får inte hindra personliga ställningstaganden och kraftfulla lokala reaktioner på alla nivåer. Ett visst risktagande måste tas, även risken för svartlistning från Peking.   

Way out west 2019 - stilbildande för vegansk livsstil

Skrivet av redaktionen den 10 Augusti, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Festen pågår 8-10 augusti i Slottsskogen Göteborg där flera kulturyttringar blandas. Hundratals konserter, vegetarisk mat, film, lek och allvar. Årets största fest!

Sponsorer står på kö. Många storföretag har förstått att aktiviteter av detta slag leder in i framtiden.

Yttrandefrihet för "djurrättare"

Skrivet av redaktionen den 10 Augusti, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Slag i slag kommer apeller som kan göras när yttrandefrihet råder, utan risk för polisingripanden. Nu inbjuder Djurrättsalliansen till Djurrättsmarsch den 9 september i Stockholm.


alt

Kom på Djurrättsmarschen i Stockholm den 7 september!

För tredje året i rad anordnar Djurrättsalliansen Sveriges största gående djurrättsdemonstration - Djurrättsmarschen - i Stockholm. Detta för att uppmärksamma djurens verklighet och ena alla som står upp för djuren och engagerar sig i djurrättsfrågor. Lördagen den 7 september marscherar vi åter igen genom Stockholm för att visa att vi är många som står på djurens sida. Vi hoppas att du har möjlighet att komma!

– Vi människor ser andra djur som mat, kläder, försöksobjekt och underhållning och vi tar oss felaktigt rätten att utnyttja och döda dem. Vi menar att djurförtrycket är en av vår tids största orättvisor och att de grymheter vi utsätter djuren för måste få ett slut. Därför anordnar vi Djurrättsmarschen för att tillsammans visa att vi är många som står på djurens sida, oavsett om det är ens första demonstration eller om en har engagerat sig i djurrättsfrågor i decennier, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Syftet med marschen är inte bara att uppmärksamma djurens situation och ena djurvänner utan även att visa att en annan värld är möjlig.

– Under mänsklighetens historia har våra etiska gränsdragningar ständigt ändras. Vi fördömer exempelvis idag vissa handlingar som ansågs vara acceptabla för hundra år sedan. Och vi är övertygade om att framtida generationer kommer att se tillbaka med förakt på hur vi människor idag behandlar andra djur. Allt fler människor världen över anser att djur ska behandlas med kärlek och respekt och att alla djur ska få finnas till för sin egen skull och det är en positiv utveckling. En mer etisk, rättvis och hållbar värld för alla som lever på den här planeten är fullt möjlig - men det är upp till oss att skapa den, säger Malin Gustafsson.

Tanken bakom Djurrättsmarschen är enkel – djur är inte våra att utnyttja eller döda och tillsammans står vi upp för alla djurs rättigheter. Genom en gående demonstration för djuren står vi upp mot djurförtrycket. Det förtryck som djuren utsätts för i dagens samhälle är varken etiskt eller försvarbart. Djuren har inga andra än oss, så boka därför in den 7 september och delta i Djurrättsmarschen. Kom som du är och skyltar med djurrättsliga budskap finns att låna av oss på plats. Hjälp oss gärna att sprida Facebook-eventet för Djurrättsmarschen så att vi tillsammans kan se till att vi blir så många som möjligt som deltar för djuren!

Facebook-event här.
Mer information om Djurrättsmarschen Stockholm 2019:
Var: Vasaparken (delen mot S:t Eriksplan) 
När: Lördagen den 7 september kl. 12.00 (avgång cirka 12:30)

Misstaget med stängning av SwebbTV får konsekvenser

Skrivet av redaktionen den 09 Augusti, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu är SwebbTV åter igång utan att ha fått en förklaring från Google. Två nya inslag är redan ute, här och här, Fjärde statsmakten nr 15 med Lars Bern.

Lars Bern och Mikael Willgert och Ingrid Carlqvist är orädda och talar öppet om vad som kunnat utrönas. Redan detta mod är enastående, men vad kommer härnäst? Ministrar är utpekade som samarbetspersoner i krav på censur. Vad kan vara värre? 

SwebbTV:s YouTube- konto åter öppet

Skrivet av redaktionen den 07 Augusti, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Så långe som det inte finns mer bakgrundsinformation är det omöjligt att analysera spelet om SwebbTV:s konto hos YouTube/Google. Avstängningen kan ju också ses som vapenskrammel, inte bara mot Swebbtv utan även mot andra som umgås med hädiska tankar ur Googles synpunkt. Mikael Willgert – i samförstånd med teamet – har gjort ett klokt uttalande på bloggen om att fortsätta söka alternativ. Egentligen är avstängning en gång - utan övertygande motivering - redan det en gång för mycket.

Läs Swebbtv-inlägget här.

Våga lyssna på samhällskritik

Skrivet av redaktionen den 03 Augusti, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sedan något år har jag och min fru, var för sig, mer eller mindre i smyg tittat på Swebb-TV. Detta har pågått fram till för några månader sedan när vi har vågat tillstå dessa besök i ett åsiktslandskap som är synnerligen kontroversiellt. Först kunde vi ena oss om att det var mäkta intressant att höra intervjuerna med Lars Bern om klimat, energi och hälsa. Det var droppen för oss båda att sluta använda statiner trots läkarens föreskrifter. Respekten för Bern ökade med hans självutlämnande berättelse om sina egna hälsoproblem, numera övervunna tror vi. Han har en vetenskaplig approach med sin utbildning till teknologis doktor. Hans kritik av ”klimatalarmister” har vi tagit på stort allvar, men där åtminstone en av oss fortfarande håller klimatfrågan helt öppen. Energiproduktion med kärnkraft genom användning av utbränt bränsle har en framtid. Vi är dessutom båda övertygande om att nedläggning av fungerande kärnkraftverk är helkorkat. I fallet vindkraft som drabbar människor och djur, som förfular och förstör landskapet, där styrks vi i vår uppfattning genom flera inslag i Swebb-TV. Alla dessa frågar har varit återkommande i Swebb-TV. Ett antal andra samhällsfrågor behandlas med ojämn kvalitet.

Nu för någon dag sedan kom en sändning med Mikael Willgert och docent Jan Tullberg, Handelshögskolan, på YouTube. Fjärde statsmakten nr 14 om riksdagens generösare regler och mediernas mörkande. Videon är inte längre tillgänglig med motiveringen att det strider mot reglerna gällande hatretorik. Jag hann se videon igår. Det är förvisso sant att det förekom diskriminerande yttranden, bl.a om romer. Men programmet var i övrigt godtagbart. Kritiken mot politikerna är skoningslös med anklagelser om utbredd okunnighet bland politiker och konkreta exempel ges på medias mörkande om massinvandringens konsekvenser i närtid och på sikt. Tullbergs statistik visar också att uttrycket massinvandring är befogat, inte minst i jämförelse med Danmark, Norge och Finland. Tullberg förutser att kvaliteten på ett skolsystem som redan är i förfall kommer att sjunka ytterligare. Det är beklagligt att videon togs bort, särskilt med tanke på kritiken av skolan. Eftersom utbildning har effekter både på kort och lång sikt, är kritiken av skolan den mest allvarlga samhällskritiken. Hur ska ett samhälle kunna fungera med den kommande generationen, med dåliga kunskaper och färdigheter? Vi får hoppas att Swebb-TV snabbt kommer tillbaka med en ny version av videon som You-Tubes granskare inte tafsar på.

Stopp för solceller på hyreshus. Protest!

Skrivet av redaktionen den 28 Juli, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Estetiska skäl anförs av byggnadsnämnd i Stockholm. I ett fall i Tensta vill fastighetsägaren bygga ytterligare två plan, därpå solceller. Men det har stött på patrull i semestertider. Men beslutet kan omprövas…

Estetik i fallet solceller är ett svårfångat problem. Ett sätt att göra anläggningen mer tilltalande, är att göra en bra lay-oout av panelerna. Det behöver inte se ut som att panelerna placerats på måfå, hipp som happ. En arkitekt, utbildad i estetik kan i vart fall göra placeringen väsentligt bättre än säljaren av solceller som inte verkar klara det. Dessutom är det intressant att investering i solceller kan kombineras med påbyggnad av ytterligare våningsplan. Miljonprogrammet är i akut behov av restaureringar och det kräver stora resurser. Kombinationsidén i Tensta är värd att pröva, men då måste också estetiken ges en chans.

Ragn-Sells hejdlösa serie av storbränder

Skrivet av redaktionen den 26 Juli, 2019
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nu i slutet av juli 2019 brinner avfallsanläggningen Degermyran, några kilometer nordost om Skellefteå. Varje gång det brinner hos Ragn-Sells kommer tankarna upp: Varför brinner det så ofta hos Ragn-Sells? Och varför har man inte bättre bevakning med hjälp av modern teknik?

De senaste åren har Ragn-Sells haft följande storbränder:
22/1  2019 Norrköping
16/5  2018 Kallinge
4/5    2017 Örebro
16/9  2016 Krokom
20/4  2015 Malmö
25/3  2013 Norrköping

Med tanke på omfattningen av bränder är Ragn-Sells skyldig allmänheten en ingående förklaring till bränderna. Har man informerat kommunledningarna så att man kan föra informationen vidare till företag och hushåll? Det räcker inte att media på plats på någon minut intervjuar räddningstjänst och platschef.Den pressade situationen på plats ger inte möjlighet att svara på frågan om vad man tänker göra för att eliminera brandriskerna. Särskilt illa är det när någon platschef på stående fot drar till med en förklaring, typ självantändning. Varje gång bör en haverigrupp utses för att försöka fastställa orsaker efter att ha undersökt saken. Ragn-Sells bör åläggas att meddela resultatet av undersökningen och plan för ökad säkerhet till alla lokala media.

EU stoppar mikroplaster

Skrivet av redaktionen den 22 Juli, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Kemi.se: "Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.” Naturvårdsverket om mikroplast.

Ragn-Sells har marknadsfört sin råvara granulat från bildäck i många år för fotbollsplaner och många andra ändamål. Konstgräs definieras som mikroplast. Marknadsföringen kan ses som aggressiv med argumentering som underskattar riskerna.

På Almedalsveckan 2017 markadsfördes det miljöfarliga granulatet av däckavfall.

EU:s förbud som ännu inte beslutats avses gälla fr.om 2022.

Ge Iryna nåd!

Skrivet av redaktionen den 19 Juli, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Per Svensson i Dagens Nyheter är en av de journalister som ställer upp för Iryna, som blev lemlästad i terrordådet på Drottninggatan. Regeringen har låtit sin justitieminister förklara i media varför det är omöjligt att ge nåd i detta fall. Fiskar regeringen i grumligt vatten för att flörta med Ukrainas nya regim? Man kan förmoda att nästan hela svenska folket stöder kravet på nåd.

Det är beklämmande att Dagens Nyheter låter en kolumnist ta på sig jobbet att argumentera i en artkel med betalvägg. Varför inte ta till tidningens starkaste kort nämligen chefredaktören och kraftigt markera de argument som Per Svensson framför? Ett argument som inte har kommit fram är att den typ av protes som Iryna fått kräver regelbunden kontroll. Protesen måste anpassas beroende på att stumpen krymper. Efter några månader måste en helt ny protes tillverkas och passas in. Det är inte praktiskt och ekonomiskt möjligt för Iryna att få den hjälpen om hon tvingas återvända till Ukraina.

GÖR VAD DU KAN FÖR ATT PROTESTERA!

1 2 3 ... 60 61 62  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera