Säkerheten i regeringskansliet 2/12 SVT Rapport

Skrivet av redaktionen den 03 December, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Framför kameran yttrade säkerhetschefen Fredrik Agemark trosvisst med anledning av försvunna vapen: ”En sak är säker, vi ser väldigt allvarligt på säkerheten. Säkerheten är väldigt viktig i regeringskansliet”.

Justitieminister Morgan Johansson bidrog också med ett tomt yttrande:
”…det är helt oacceptabelt”.

Kan Sverige sova lugnt med sådana stollar som grindvakter?

Vad är en lögn?

Skrivet av redaktionen den 02 December, 2019
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Swebbtv och andra som definierar sig som alternativmedia har mycket att säga om andra media, ofta kallade gammelmedia. Vi kan se gränsdragningen till gammelmedia som en konfliktlinje. Alternativmedias roller och fördelningen av roller var en del i diskussionen i en paneldebatt den 28 november.

Det råder ingen tvekan om att deltagarna ansåg att gammelmedia ägnar sig åt lögner i betydande omfattning. Swebbtv anser att det i första hand gäller tre samhällsområden: migration, skola och sjukvård. Lögn har – vad många av oss tror – varit förkastligt under hela vår livstid och så långt det kollektiva minnet når. Därför är det högst motiverat och stanna upp för att reflektera över påståendets giltighet som det framställs av alternativmedia.

Vi kan förmodligen ganska lätt ena oss om att många skildringar och påståenden om migration, skola och sjukvård legat nära eller gått över gränsen för vad vi i vår sociala kontext håller för troligt eller som sant. Förnekandet av sambandet mellan migration och brottslighet som gjorts i public service och privata media har sedan ett par år blivit omöjligt att kvarhålla. Var det lögner som fördes fram? Skolan är inte på den kvalitetsnivå som politiker och administratörer påstått. Lögner? Pisa-undersökningen är en av många tecken på envist ljugande. Sjukvården är i djup kris, nu med desperata insatser för att omstrukturera för att i första hand minska ekonomiska underskott. Var flaggskeppet Karolinska dödsdömt från början men som hölls under armarna med lögner som stöd från gammelmedia? Svenska Dagbladet som är ett gammelmedium gav tidiga varningssignaler med väl underbyggda analyser långt före alternativmedia.

Med facit i hand kan man komma fram till att lögner, eller icke-professionella bedömningar fick alltför stort utrymme i gammelmedia. Det känns därför inte omoraliskt eller förhastat att tala om lögner i dessa sammanhang. Men har då alternativmedia haft ett mer realistiskt synsätt ifråga om migration, skola och sjukvård? För närvarande ser det faktiskt ut att vara så. Men vi kan inte vara så övertygade om det innan vi följt utvecklingen, låt säga 10 år ytterligare. Då bör vi kunna se om migrationen, som en del anser, skapat ny livsluft åt näringslivet och att brottsligheten kunnat minimeras. Vi bör kunna se hur Pisa-resultaten utvecklats och om ungdomsarbetslösheten kunnat sänkas till samma nivå som andra kategorier. Sjukvården kommer att kunna utvärderas med kalla siffror, men vi måste akta oss för lögner om det mänskliga lidandet, t.ex det som varit med köer till kritiska operationer.

Boktips ”Det veganska köket”

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Trenden med vegansk mat håller i sig. Mattias Kristiansson har skrivit boken som ger ro för själen inför och under kommande mathelger.

alt

Kinas inmarsch i Sverige

Skrivet av redaktionen den 29 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Svenska Dagbladet 2019-11-29, läs om rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut.

Är gränsen för kritiska massan nådd?

Skrivet av redaktionen den 29 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Dagens Nyheter har formulerat sig på ledarplats den 28 november 2019 om Kina. 

alt

Nu kan vi hoppas på en öppen och frank diskussion med och om Kina. Det är bra att frispråkigheten kommer fram om Kina. Naturligtvis vore det bra om EU och företrädare för medlemsländer reflekterar och för fram sina erfarenheter. Vi känner redan till Kinas straffaktioner under fem år mot Norge. Hur ser det ut i andra länder med kritiken av brist på mänskliga rättigheter i Kina?

Höghastighetståg – ett riskscenario

Skrivet av redaktionen den 28 November, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I en samhällsekonomisk kalkyl för höghastighetståg bör även svårbedömbara risker tas med i diskussionen. Att något är svårbedömt får aldrig bli ett argument för att bortse från analys. I frågan om höghastighetståg och andra investeringar för infrastruktur ligger en ny typ av politiks risk, nämligen risker för köparen, det vill säga importören. Ansvaret kan vila på Statens Järnvägar eller operatörer, men också en rad andra parter som finns idag eller som inrättas i framtiden.

När beslutsprocessen kommer så långt som till att undersöka leverantörer i olika länder bör strategier vara klara både för att inkludera och att exkludera. Sverige kan komma att få partners som medför en sammansmältning av ekonomiskt kapital och kulturellt kapital vare sig vi vill eller inte. Det har varit mycket tal om Kina på senare tid. Här och i alla andra val gäller det att se besluten som mycket långsiktiga. Billigast är inte alltid bäst. Vilka följder kan beslutet få på transportsektorn och andra samhällssektorer, industriellt och kulturellt? Beslut kan få oanade konsekvenser på områden som alls inte varit förutsedda eller önskvärda. I ytterlighetsfall kan hela idén om höghastighetståg falla, ifall externa konsekvenser på kort och lång sikt går utöver vad vi kan och vill acceptera. Affärer med Kina utgör ett stort riskscenario som måste tas på allvar: kulturellt, ekonomiskt, industriellt utan respekt till mänskliga rättigheter.

ATL - lantbrukets affärstidning har rak linje

Skrivet av redaktionen den 25 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Tidningen har en rak linje i rapportering av djurplågeri. Läs om två aktuella fall om djurplågeri i industriell skala.

”Djurens rätt kampanjar mot svensk kyckling”
”Fraktskepp med 14 000 får kapsejsade i Svarta Havet”

En internationell panel mot djurplågeri bör skapas. Den kan byggas med hjälp av de organisationer som redan finns i många länder.

SD:s landsdagar 2019

Skrivet av redaktionen den 22 November, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Aftonbladet tillerkänner SD succé efter sina Landsdagar 2019. Det är alldeles för vagt som analys och framtidsbedömning. Landsdagarna kan kallas segerparad för kommande ledare, både män och kvinnor. Det intrycket kunde man få i SVT:s sändning idag från Örebro. Talarna och alla de som skymtade i publiken såg väldigt prydliga och paranta ut, beredda att ta ansvarsfulla poster i politik och förvaltning. Talarna behandlade bl.a ett program för jämlikhet i partiet, något som presenterades väl. Om jämlikhet för kvinnor och män kommer att genomföras återstår förstås att se.

Aftonbladet uppför sig som taktiska säljare som jobbar i två steg. Först erkänner de vad som är uppenbart för alla, i alla fall en majoritet av läsare och åskådare. Sedan påstår Aftonbladet att ”svårigheterna börjar på måndag” med en kort populistisk motivering vilken kan uppfattas som att det bara kan gå åt ett håll, nämligen åt helvete. Detta är ett önsketänkande och en taktisk felbedömning av Aftonbladets Ingvar Persson. Det kan lika gärna vara så att politiken nu har nått sin peripeti, sin brytpunkt. SD:s landsdagar 2019 med sina laddade ledarämnen på parad visar på en trolig fortsättning som sträcker sig en bra bit in i i framtiden, inte bara för nästkommande månader.

Runt om i Sverige är det troligen många som sörjer, och många som gläds över vad som manifesterats på den politiska arenan idag.

Folkomrösta!

Skrivet av redaktionen den 22 November, 2019
[ Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ett steg närmare folkomröstning om vindkraftverk i Ripfjället – namnen godkända | SVT Nyheter.

När argumenten tar slut återstår folkomröstning. Många menar att detta utarmar demokratin. Varför inte låta valda representanter avgöra? De är ju ändå valda av oss. Folkomröstning är att föredra, Medborgarna slipper ändå inte otillbörlig påverkan med sk. bygdepeng. En folkomröstning stimulerar diskussioner mellan medborgarna, men kan också skapa och förstärka konflikter. Dessa problem får vi även med indirekta val. Det viktigaste är att medvetandegöra så många som möjligt och att ge betänketid.

Oavsett valmetod finns även kommunalt veto.

Matens trendnissar talar inte om djuretik

Skrivet av redaktionen den 21 November, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Veganismens största fiende är trendnissarna som tappat bort att det finns djuretiska motiv att minska och helt avstå från kött och animaliska produkter överhuvudtaget. Idag skriver SvD, sidan 16 om vego och dithörande frågor, men diskussionen om djuretiska frågor är nästan noll. Ordet djurhållning förekommer en gång i artikeln, djurriket förekommer en gång, vego förekommer nio gånger, kött förekommer åtta gånger, klimat förekommer noll gånger, etik förekommer noll gånger, moral förekommer noll gånger, djurplågeri förekommer noll gånger.

Näringsfysiologen:

"Sluta prata om vego som en trend"

Hennes budskap är att vi är på väg till ett nytt normaltillstånd med ökad konsumtion av växtbaserat. Vi har sagt det förut, nämligen att vegotrenden riskerar att föra oss bort ifrån djuretiken. Det får konsekvenser. Djuren och djurens lidande blir bortglömda. Igen. 

När allt kommer omkring är begreppet trend användbart. Det är ju ett enkelt begrepp som talar om i vilken riktning vi rör oss, i detta fall gällande matkonsumtion. Men, vi bör undersöka och diskutera minst tre olika trender som visar vår konsumtion beroende på sambandet mellan:

  1. hälsa och växtbaserat
  2. klimatfrågan och växtbaserat
  3. djuretik och växtbaserat

För närvarande tycks de två första varianterna vara ledande, mycket beroende på massmedia och trendnissarnas intensiva aktiviteter om hälsa och om klimatfrågan. Snart är julen och helgerna här. Då kommer vi alla att på nytt bli påminda om djurplågeriet och ändra oss i bättre riktning.

1 2 3 ... 65 66 67  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera