Ojnareskogen räddas

alt

Läs DN och vår artikel.

Regeringen väntas fatta beslut om att göra Ojnare till ett Natura 2000-område.Mark- och miljööverdomstolen väntas därefter stoppa kalkbrytningen. Fantastiskt!

Samtidigt finns det också anledning att fundera på vilka motiv som funnits hos aktörerna. Miljöpartiet sägs ha övertalat Socialdemokraterna för beslut om att bilda ett Natura 2000. MP och miljöministern Åsa Romson dras med urusla opinionssiffror. Detta förhållande kan kan tänkas ha påverkat processen. Mark och miljöverdomstolen har tidigare anklagats för jäv när de dömt till exploatören Nordkalks fördel. Läs Natursidan.

Naturvänner med ideella motiv har anledning att kritiskt granska vilka motiv som finns hos beslutsfattare och domare. Vinna röster och rädda sitt eget skinn från kritik ser ut att ha varit motiv som vägts in i besluten. Det är inte acceptabelt i en rättsstat.

Fallet Ojnare visar att det krävs enorma insatser för en seger i ett miljömål när miljöbalken och EU-rätt ska tillämpas. Vi lär få fortsätta leva med vardagstragedierna som miljöbalken och dess tillämpningar ofta medför. Men låt oss glädjas över att Ojnareskogen räddas!

alt

Framtida läsvanor

alt

E-boken exploderar i utlåningen från våra offentliga bibliotek samtidigt som fragmentariskt läsande och sociala medier breder ut sig. Bokköp och bokläsning minskar bland sällanläsande personer. Man kan tala om ett ökande främlingskap för dem som redan är förfrämligade.  Dagstidningar tryckta på papper är stora förlorare. De fortsätter experimentera med betalningsmodeller som leder till ännu mer fragmentiserat läsande.

Framtida läsvanor kan studeras med nya förutsättningar. Sådant kan handla om vilka möjligheter som vuxna och barn har att läsa och tillgodogöra sig texter och bilder av många slag. Bloggen på internet känns som ett fundament med framtiden för sig med ordet, bilden och talet.

alt

Element Six lämnar Robertsfors

alt

Alla 180 jobb hos Element Six försvinner i Robertsfors enligt dagens bekräftelse från ägarna till personalen. Bedrövelsen torde vara stor hos alla berörda – anställda med familjer, ortsbor, det lokala näringslivet och kommunen. Betydelsen för kunder och leverantörer har inte kommenterats i media. Enligt SR P4 kommer nedläggningen att ske under en period av 18 till 24 månader, det vill säga pågå in på år 2016.

Kommunledningen med kommunalrådet Patrik Nilsson och kommunchefen Karl-Johan Bergmark har med hjälp av två experter haft förhandlingar både med den svenska företagsledningen och med koncernledningen för Element Six. Förhandlingarna inleddes omedelbart efter företagets tillkännagivande av beslut om ny inriktning den 2 april i år.
Innehållet i förhandlingarna är inte närmare känt. Hela fokus för den utåtriktade informationen från kommunledningen har legat på dess strävan att rädda jobben. Vad som nu kommer att ske i kommunen och på arbetsmarknaden återstår att se.

Läs förklaringen i VK:s nätupplaga av kommunalrådet: ”Vi har levt på hoppet” (kräver inloggning). Ett problem är att kommunalrådet kommunicerat på ett sätt som hållit uppe hoppet, kanske utan substans för sina förmodanden. Han får nu ta ansvar för sin tolkning av kontakterna och mötet med ledningen i London som han skrev om på sin blogg i VK. Under mer än tre månader från april till juli har han inte sagt något ytterligare på sin blogg i VK. Kommunen, med en kommunledning bestående av tre välbetalda personer har under samma tid inte informerat något på sin hemsida, och sagt varken bu eller bä. Det är fullt tänkbart att det bland 180 anställda finns personer som nu känner sig vilseförda av kommunen och – ”levt på hoppet”. Tre månader har gått till spillo för att söka nytt jobb och att planerasina sitt nya liv utan jobb och inkomst från Element Six.

alt

Underkastelsen av Stefan Jarl

alt

Dag Blomqvist vindbrukdalsland.se har tipsat om en film som är mer aktuell än någonsin. Problemet med Bisfenol A har blivit stort även inom inom vindkraften, läs här artikel av Claes-Erik Simonsbacka.

Rotorbladen läcker bisfenol A under sin livstid på ca 20-25 år och därefter från deponier där rotorbladen så småningom hamnar. De farliga gifterna kommer att läcka till vattendrag, våtmarker och natur till skada för människor, djur och växter. Biosystemen skadas för all framtid.

Stoppa Fagerliden!

alt