Blev det en pudel ändå från SD?

Politikens vägar är outgrundliga. Idag har SD bett om ursäkt. Tidöpartierna utom Liberalerna har accepterat. Här kommer Romarbrevet till stöd.

Romarbrevet 11:33-36 Svenska 1917

O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar! Ty »vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något, som han alltså bör betala igen?» Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Vad är värre: Trollfabriker eller Systemlögner?

En försyndelse kan inte rättfärdiga en annan försyndelse. Det kan väl vara en moral som har bred uppslutning i befolkningen. I dessa dagar finns Trollfabriker i debatten där SD anklagas för att ha arbetat med anonyma avsändare i sociala media. Det handlar om miljontals träffar, till största delen i kinesiska appen Tiktok. Innehållet i meddelanden har varierat mellan personliga påhopp på SD:s meningsmotståndare och lustigheter av skilda slag, som medarbetarna på SD:s kommunikationsavdelning och Riks kanal på You Tube funnit tillfredsställelse i att sprida på webben. Det finns således invändningar mot SD:s arbetsmetoder av många slag att komma med. Invändningar har gjorts och stormen har ännu inte bedarrat.

SD:s nyttjande av sociala media och därmed förknippade arbetsmetoder kan därför kritiseras. För balansen i debatten kan regeringen och oppositionen kritiseras för sättet att vidareföra talet om ”Den gröna omställningen”. De etablerade talespersonerna fortsätter att tala om ”Den gröna omställningen” i norr, som om energifrågorna kan lösas i norr för produktion av ”grönt stål”. I beaktande av uttalanden från t.ex professor Jan Blomgren, KTH kan talet om omställningen till grönt stål lika gärna betecknas som en Systemlögn. Blomgrens analys säger att det blir en omöjlighet att skapa försörjning av el utan disruptiva konsekvenser för elmarknaden i Norr.

Vi landar då i jämförelse, självvald men förhoppningsvis relevant. Vad är värre: trollfabriker eller systemlögn? En slutsats kan vara att båda företeelser är förkastliga. Men om fenomenen redan är iscensatta, vad blir då vår bedömning?

Nej, det blir ingen pudel från SD om trollfabriken

Nu är det en öppen fråga om det blir en kris i Tidösamarbetet. Jimmie Åkesson valde anfall som bästa försvar när TV4 visade slutredovisning av undercover i Trollfabriken ikväll den 14 maj. Valkampanjen för EU-valet har samtidigt fått en oväntad start med en förtroendekris som inte har ett dugg med EU att göra.

Får vi se en pudel från Sverigedemokraterna?

Trollfabrik hos SD har övertygande påvisats av TV4 med understöd av företrädare för andra partier och media. Nu har Trollfabriken grävts fram och examinerats i alla sina delar, av allt att döma. Nu återstår krishantering i SD. Kommer Jimmie Åkesson fortsätta att förneka och att försöka komma undan genom bortförklaringar? Eller tar han chansen att lägga korten på bordet? Det är nämligen det enda rätta i en kris som denna. Om Åkesson framhärdar gör han ett dåligt beslut. Det är mycket möjligt att SD inte kan undvika att tappa en del av sitt väljarunderlag även efter en pudel, men alternativet är troligen så mycket värre.

SD:s trollfabrik avslöjas av TV4 – Undercover i trollfabriken

Tre avsnitt har visats och det 4:e kommer den 14 maj I TV4. Med Undercover har TV4 visat hur SD:s kommunikationsavdelning arbetar i symbios med Youtubekanalen Rix där SD betalar. Avslöjandet visar att man med hjälp av en stor personalstyrka har producerat nyheter för sociala media, ofta desinformation.

Nu har SD:s ledning en rejäl uppförsbacke att försvara sin organisation för kommunikation som drivs med statliga partistödspengar.

Bondetåg 1:a maj 2024 med motståndare till EU

Sverige har förändrats sedan bondetåget 1914 då försvarsfrågan stod i centrum. Då var en anfader till den som skriver detta bondeståndets talman i Sveriges riksdag. 110 år senare finns likheter då försvaret av Sverige som nation är ett huvudintresse. Arrangören Klaus Bernpaintner, Senior Fellow hos Ludwig von Mises Institute Sweden, kandiderar även till Europaparlamentet den 9 juni som nummer tio på Alternativ för Sveriges valsedel. Det framgår av Bernpaintners valkampanj att han vill få igång en rörelse för Sveriges utträde ur EU.

Det återstår att se om protesterna från Sveriges bönder blir lika starka som i andra delar av Europa. Att det blir en kamp som sträcker sig längre än till kommande val till EU-parlamentet, det är säkert som amen i kyrkan.

V jobbar i Robertsfors med förmåner

Har V hittat sin grej i Robertsfors? I höstas lade V fram ett förslag om lägre avgifter för barn till simhallen, vilket mottogs av en bred majoritet i fullmäktige. I år har V lagt fram ett förslag om fria arbetsskor till kommunanställda. Det har också antagits av fullmäktige. Kommer dessa populära åtgärder att locka fler att rösta på V? När kommer de andra partierna att upptäcka dessa smarta drag? Har inte V politiska förslag som kan bli kioskvältare?

Finns en moralisk rättvisa i tillsättning av landshövding?

Anna Kinberg Batra fick posten 1 mars 2023 efter en karriär som moderat politiker. Efter ett år hamnade hon i klistret efter kritik om tillsättandet av två höga poster genom att ha annonserat jobben med lappar i länsstyrelsens reception. Val av benämning ”lapp” eller ”annons” har blivit en tvistefråga. Kinberg Batra vidhåller det senare tydligen i tron att det ska legitimera hennes tillvägagångssätt. På den nivån har diskussionen fortsatt.

Det finns bedömare som uttrycker sin vet-ej-hållning huruvida landshövdingen måste avgå. Till dem hör Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet. Andra media har reagerat med förlängda märgen och krävt avgång. Inget har framkommit om bevekelsegrunderna hos Kinberg Batra. Det hör rimligen inte till den rättsliga eller fackliga bedömningen. Efter decennier av socialdemokratisk maktfullkomlighet kan jag som skriver detta inte bortse från moralisk rättvisa. Det är väl så att de argumenten inte kan framföras offentligt. Jag har erfarenhet av länsstyrelsen i Västerbotten med många socialdemokrater som innehavare av posten. De har behållit sin politiska lojalitet till arbetarrörelsen, ofta i samverkan med storföretag i motsatsställning till företag och privatpersoner. Om Kinberg Batra har haft för avsikt att ge socialdemokratien ett tjuvnyp så har hon min fulla förståelse. Men anställningarna av två tjänstemän har genomförts på ett illegitimt och olämpligt sätt. Nu får juristerna reda ut konsekvenserna.

DCA-avtalet

Det låter som en förkortning vilken som helst för gemene man. I Sverige görs många intervjuundersökningar om kännedom, beteenden och attityder inom politik och konsumtion. Vi får hoppas på initiativ som gäller DCA-avtalet. Visserligen ska Riksdagen rösta, där det krävs tre fjärdedels majoritet för ett godkännande av DCA-avtalet. Men utgången är redan given. Bara V och MP är emot, de andra partierna är för i dagsläget. Partipiskan väntas vina. Därför är det viktigt att göra mätningar bland allmänheten med ett slumpvis urval och med bättre svarsfrekvens än SOM-undersökningarna som bara har ca 50 procent svarsfrekvens.

Det är också viktigt att ställa frågor som SOM inte vill ställa pga. av lojalitet med den politiska makten. Formulering av frågor bör bl.a gälla:

  • Vet du vad DCA-avtalet är, betyder? Svarsalternativ.
  • Är du för att USA ska få ha militärbaser i Sverige? Eller mot? Eller vet ej?
  • Vet du hur många baser det handlar om? Svarsalternativ.
  • Hur många år ska avtalet gälla. Svarsalternativ.
  • Är avtalet en del av Nato-avtalet för Sverige?
  • Tycker du att Sverige ska tacka nej till DCA-avtalet och behålla Nato-avtalet?
  • Tycker du att Sverige ska tacka nej till både DCA-avtalet och Nato-avtalet?
  • Tycker du att Sverige ska tacka ja till DCA-avtalet?
  • Vid ja, ska riksdagen vara med och bestämma vad DCA-avtalet ska innehålla?
  • Vid ja, ska riksdagen kunna förbjuda kärnvapen på baser som USA får ha i Sverige?

Dessa frågor kan en undersökning bland allmänheten innehålla, med publicering av resultaten på internet.

DCA-avtalet till beslut i Riksdagen

Kommande beslut i riksdagen blir som det verkar en formsak. Invändningarna till DCA-avtalet har kommit gradvis ute i landet, inte minst i landsortspressen från norr till söder. Frågan har förmodligen varit diffus för många. Sammanblandning med Nato-avtalet är legio. Men som f.d. ambassadören i Ryssland, Sven Hirdman har klargjort i Swebbtv, är det två skilda avtal. Tillsammans med programledare Mikael Willgert har Hirdman gett en uttömmande berättelse om Sveriges försvarspolitik med betoning på DCA-avtalet. En aspekt som inte kommenterats är förhållandet till samerna. Vilka rättigheter har Sàpmi som breder ut sig i fyra länder på Nordkalotten? Har den svenska regeringen konsulterat företrädare för Sàpmi? I Sverige Sametinget. Samerna får stora inskränkningar av flera slag, utbyggnad av vindkraft, gruvor, turism och nu USA:s militärbaser där flera planeras ligga inom Sàpmi. Det är upprörande att Sveriges försvarsminister Jonson gjort upp med sin USA-kollega, Austin, om DCA (Defence Cooperation Agreement). Innebörd: villkorslös upplåtelse av 17 svenska försvarsområden till USA. Varav 6 ligger i Norrland & Sàpmi.

För att få en bredare berättelse, lyssna på Sven Hirdman i Swebbtv!