Holmen, Vattenfall och Northvolt pressar ministern för energi – och näring

Såg du Agenda SVT igår den 5 februari? ”Mer el” sa Knatte, ”mer el ändå” sa Fnatte, ”mycket mer el” sa Tjatte. Det föregick uttalanden från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. Industrin varnar för att gröna industriprojekt hotas i Sverige.

Konflikt med Turkiet – Det handlar om kunskaper och förståelse

Debatten om Turkiet och konsekvenser för Sveriges NATO-ansökan har intensifierats. Koranbränningen utanför den turkiska ambassaden och protesterna från Turkiet och den muslimska världen har skapat en situation som av Sveriges statsminister med flera beskrivs som det mest allvarliga säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Denna och liknande beskrivningar har varit i svang sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 och används nu också i samband med konflikten mellan Sverige och Turkiet. Hur ska vi kunna värdera nyheter när hela larmskalan tagits i bruk? Därtill kommer systemhotande brottslighet i landet Sverige.

Den hastigt uppblossande konflikten mellan Sverige och Turkiet har medfört splittring av diplomatisk bevakning och bemötande. I svenska och utländska media rasar debatten. Protestaktioner genomförs i flera muslimska länder. Detta ställer stora krav på kunskaper om Turkiet och den muslimska världen. En hjälp att kunna och förstå är att läsa en understreckare i SvD den 23/1 av Sveriges förre generalkonsul i Istanbul Ingemar Karlsson. Han har skrivit ett 20-tal böcker, ett flertal om Mellanöstern och Turkiet. Ett särskilt fokus har varit minoritetsfolk, som vi ständigt möts av i debatten om Turkiet och Mellanöstern där vi ofta saknar kunskaper och förståelse.

Kvantdator och vedeldning

Efter att ha hört vinnaren av nobelpriset i fysik och beskrivning av kvantdatorns möjligheter att styra distributionen av el, överväldigas jag av lyckokänslor. Det verkar inte finnas begränsningar att optimera, till yttermera visso med låg systemkostnad. Dock kan politik även här kunna sätta begränsningar. Men inte i ett avseende, nämligen användning av fastbränsle och energi som inte ingår i systemet med kvantteknik. Om tillförseln stryps till mig är det bara att tända en brasa. Indirekt kan kvantteknik fixa även den biten.

Regeringsförhandlingar och val av talman hösten –22

Kommer väljarna få full insyn i parternas bud? Det hörs redan på frågans formulering att det inte är möjligt, kanske inte ens tänkbart. För att släppa igenom en blå regering utan egna ministerposter har SD enligt media ställt upp en kravlista. Marcus Oscarsson, politikjournalist, har en detaljerad meny av frågor.

Vad ingen, såvitt känt har kommenterat ingående är SD:s krav om posten som talman som en del i utbyte mot ministerposter. Det kan förutsättas att Björn Söder är i åtanke. Nuvarande talman har fortsatt stöd hos högerpartierna att döma av ett balanserat uttalande av Michael Odelberg i SVT 2022-09-19 som är grå eminens och maktperson i Moderaterna. Vad som inte kommer upp för bedömning är Björn Söders personliga egenskaper. Andreas Norléns genidrag med kaffe och kaka på bordet rönte berättigat intresse i media under maraton inför tidigare regeringsförhandlingar. Egenheterna var hanterbara och inte möjliga att häckla. Vem vill uppfattas som tondöv? Om vi nu för ett ögonblick försöker tänka oss Björn Söder i rollen som talman. är det ens möjligt efter hans framträdanden i media? Ser vi honom för vårt inre iförd folkdräkt med hatt och knätofs? Böjer vi oss bakåt av tanken på hans salivsprutande diktion? Uppfattar vi överhuvudtaget vad han säger eller väntar vi på nästa rasistiska plump i protokollet? Kort sagt, förväntningarna på vad som kommer ut från Björns Söder förstör vad han har att leverera. Orättvist, ja visst. Ändå är det så att valet av talman medför risker både för SD och Riksdagens anseende. Jag skulle vilja se den politiker eller journalist som vågar häckla Björn Söders offentliga person med hull och hår. Eller finns någon skicklig parodiker som just nu jobbar på saken?