”Det är här det händer”, säger kommunledningen i Skellefteå

Så säger Skellefteås kommundirektör och kommunalråd i samband med riksbankschefens besök i februari 2024. Ledningen försöker göra gällande att det mesta hänger på räntan, styrräntan som Riksbanken sätter. Att fokusera så på räntan underlättar propagandan för politikerna i Skellefteå. Om räntan inte sänks i närtid, då kan man fortsätta skylla på det. Om räntan sänks och hjulen inte börjar snurra, ja då kan man skylla på att räntan inte har sänkts tillräckligt. Men kära läsare, så dumma är varken skellefteborna eller näringslivet.

Snart kommer politiker och beslutsfattare att få kalla fötter. Förväntningarna kan visa sig vara väldigt överdrivna. Jan Blomgren, professor vid KTH, har påpekat att ”den gröna omställningen” kräver lika mycket el som Finlands samlade förbrukning.

Efter decennier av enorma skattesubventionerade satsningar på Sol & Vind bidrar de idag med ca 4 procent av världens energiproduktion. World Energy Council beräknar att det behövs 244 petawatt-timmar per år 2050, globalt. För att få NettoNoll, räknat från 2021 till 2050, behövs det då, globalt, byggas och driftsättas:

Alternativ ett: Ett kärnkraftverk på 2,1 GW varenda dag fram till 2050, eller

Alternativ två: Fyra tusen 2 Megawatt vindkraftverk varenda dag fram till 2050, plus ett kärnkraftverk på 2,1 GW/dag att ha som backup när det inte blåser. Vi måste avsätta 400 kvadratkilometer mark till vindindustrimark varje dag fram till 2050 eller

Alternativ tre: tvåhundrafemtio kvadratkilometer med sol-paneler varenda dag, plus ett kärnkraftverk på 2,1 GW/dag att ha som backup när solen inte lyser eller gått i moln.

Ovanstående saxat från Klimatsans.com av Göran Bergström, Factum Miljökonsult.

Frågan idag till kommunledningen i Skellefteå är därför: Har beslutsfattarna satt in Skellefteå i det större sammanhang som kommunen av nödvändighet är del av?

Swebb-TV med Lars Bern

Senaste samtalet mellan Mikael Willgert och Lars Bern ägde rum den 19 jan 2024. Exceptionellt lärorikt och ödesmättat. Mot slutet av det timslånga samtalet sade Lars Bern: –Vad vi bevittnar är Västerlandets undergång. Det blev sammanfattningen av genomgången som bl.a behandlade nedläggning av tungindustri i en rad EU-länder, fiaskot med den gröna omställningen och krigen i Mellanöstern. Likaså beskrevs USA vara i recession. Försvarsförmågan i Ukraina dömdes ut med tilltagande försvagning med bl.a vägran från stridande förband att lyda order. Ryssland beskrevs ha överlägsen strategi för utnötningskrig. Ett generellt problem i västländernas försvarsmakter och i USA är enorm kapacitetsbrist för boots-on-the-ground, vilket Bern har framhållit vid flera tillfällen. Sverige torde utgöra det värsta exemplet i Norden och Baltikum. Allmän värnplikt är en del i lösningen enligt Bern.

Detta samtal var så heltäckande och intressant att det kunde upplevas som Berns testamente. Vi hoppas dock att Lara Bern fortsätter med samma tyngd i kommande samtal hos Swebbtv. Spänningen var på topp trots den sena timmen.