300 Jahre Kant – Marcus Willaschek erklärt den größten Deutchen Philosphen

Immanuel Kant, der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, wurde vor 300 Jahren geboren. Aber sein revolutionäres Denken ist bis heute aktuell. Kant erklärt die Entstehung unseres Planetensystems, begründet eine neue Form von Metaphysik und formuliert den kategorischen Imperativ. Kant war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der Idee der Menschenwürde. Sein Denken hat nicht nur die Philosophie und Wissenschaft, sondern auch das deutsche Grundgesetz und die Vereinten Nationen geprägt. In seinem Buch schildert Marcus Willaschek auf verständliche und anschauliche Weise die vielen Facetten von Kants Revolution des Denkens, die den aktiven Menschen in den Mittelpunkt der Welt stellt.

Klarar du att läsa denna text ovan klarar du att läsa den nyutkomna boken på 430 sidor. Kant gav idéer som har präglat internationellt samarbete, även dagens globalism. Läs boken för att se om hans idéer går emot dagens nationalism!

Anna Kinberg Batra sällar sig till raden av cowboys

Några exempel: 2009 tvingades Marianne Samuelsson att avgå som landshövding för Gotland. Hennes oblyga kryperi för den gotländska överheten gjorde det omöjligt för henne att stanna på sin post. 2004 gav Stockholms landshövding Mats Hellström sin kommentar till media: ”skäms över ’fylletalet’ på Gröna Lunds vårmiddag”. Sigvard Marjasin (1929-2021) Örebro län gillade inte offentlighet och insyn. Han ville hindra att exempelvis journalister skulle kunna läsa kvitton från sina bjudningar. Därför införde han som landshövding i Örebro en unik ordning för sin representation: han behöll alla kvitton för sig själv, hemma i residenset på Örebro slott. Marjasin gjorde sig känd för att klippa och klistra verifikationer på ett sätt som väckte kritik. 2016 skedde extern granskning av Kalmar läns före detta landshövding i Stefan Carlsson som visade på bristande rutiner vid användning av betalkort och inköp av alkohol.

En särskild kategori är landshövdingar med klen studiebakgrund som skönmålas i deras CV.

Läckage till gängledare och deras slavar kan leda till döden

Onsdagen den 10 april skedde mordet av en pappa som med sin son var på väg till simhallen i Skärholmen. Media var snabba att rapportera. Flera kända politiker handlade genom sin närvaro på platsen för mordet med uttalanden i media. Detta har Jimmy Åkesson, SD kallat för att ”posera”. Även systern till mordoffret visade sitt avståndstagande till politikernas dragning till kamerorna genom att avlägsna sig från Magdalena Anderssons framträdande i en intervju. Är politikernas framträdande ”posering”?

Ända från polisens inträde i mordfallet som började med undersökningar på plats ställde media frågor om gripandet av förövarna. Polisen svarade vid ett otal tillfällen att man hade ”god uppfattning” om vilka förövarna kunde vara och andra löftesrika uttalanden, men med diplomatisk försiktighet. Allmänheten kunde få intrycket att det bara var en fråga om timmar eller dagar innan ett gripande kunde ske.

Intervjun i DN med en hög polischef ger en mörk bild på samverkan mellan polis och allmänhet. Förutom ökad rädsla att röra sig i sitt bostadsområde ökar rädslan att samtala med andra. Risken för upptäckt genom läckage till gängledarna avhåller människor att tala fritt. Läckage kan leda till döden.

Skärholmen Gate den 11 april 2024

I avsaknad på förståelse av gängvåldets fortsättning och upptrappning söker nyhetsjournalisterna ord som biter. Har vi passerat en gräns? Den frågan ställs om och om igen. Varje gång känns det värre än någonsin. Frågan är nu om mordet av en förälder i Skärholmen står i särklass. Kommer dagens mord att skapa en motkraft med politiker och medborgare med historisk tyngd? Då har vi ett Skärholmen-Gate. Historia är hart när omöjlig att skriva när den pågår. Hur blev det idag?

Inte bara DCA-avtalet

Som individ blir man lätt förvirrad av konflikter och pågående krig, kränkningar av mänskliga rättigheter och infiltration i Sverige av främmande makt. Att sätta in folkmord i uppräkningen känns som en hädelse. Folkmord är inte bara det allvarligaste brottet en stat kan begå, det är bortom all mänsklig värdighet. Som individ är det omöjligt att hålla alla hot huvudet mot vår säkerhet. Än svårare är det att komma fram till förståelse eller uppslag till individuell handling.

En möjlighet är att måla upp sin egen bild av världen. Kanske är det den enda möjliga vägen. Att tänka i stora breda kategorier leder lätt till frustration – EU, Nato, Sverige, Sverige-Kina, demokrati, migration från Afrika, för att nämna några exempel. Jag kan istället välja vad som känns (obs ”känns”) viktigt.

  • Sveriges underkastelse mot USA genom DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement, 2023.
  • Flathet i företag och universitet att omhulda personer från Kina som alla sägs ha skyldighet att rapportera till Kinas kommunistiska parti.
  • Frihet att ifrågasätta EU, Economic Forum, WHO eller någon annan jätteamöba på världsarenan.
  • Tid att ifrågasätta slöa, okunniga kommunpolitiker i din hemkommun och region. Men också att identifiera duktiga och ärliga personer och deras agenda.

Redan denna lista är lång och över mänsklig förmåga att gå till grunden med. Men skillnaden är att du kan välja själv och försöka fokusera på något.

SSAB:s beslut om stålverk

Beslutet idag kan ge intryck av att alla problem är lösta för bygge av stålverk med start 2028. Tron kan försätta berg, heter det i ordspråket. Kommer det att gälla försörjningen av elektricitet för att tillverka fossilfritt stål? Beslut om investeringar kommer att krävas under en fyraårsperiod. Ledningen kommer att varje dag, det handlar om över 1000 dagar, upprätthålla tillit om att projektet ska förverkligas. Att en vacker dag låta kungen klippa sidenbandet för invigning. Huvudkoncentrationen kommer att ligga på strömförsörjning som för fossilfritt stål motsvarar en och en halv gång den förbrukning som finns i hela Finland, enligt professor Jan Blomgren, expert på kärnkraft och sakkunnig på hela området energi. Blomgren har gjort beräkningen för behov av ny elproduktion till fossilfritt stål. I detta fall kanske det inte är så noga med exaktheten i beräkningarna. Här gäller det snarare att göra en rimlighetsbedömning. Statens och regeringens engagemang väger tungt i beslut även om projekten vilar på företagsnivå. Idag kan vi inte bedöma hur regeringsmakten kommer att se ut under de närmaste åren. Vi vet inte ens med säkerhet om Sverige kommer att behålla sin suveränitet efter dagens definition. Allt detta gör att jätteprojektet fossilfritt stål kommer att befinna sig i ett kraftfält vars effekter är svåra att förutse. Fyra år kan motsvara nästa konjunkturcykels varaktighet, vilket kan betyda stora förändringar i de ekonomiska förutsättningarna för projektet, investeringskostnaden och räntenivå. För investeringar i ett stålverk önskar sig ekonomen ingångsvärden för elpris, stålpris och mycket annat. För att genomföra och att driva ett stålverk under dessa förutsättningar krävs en bred nationell och internationell riskfördelning. Dessutom måste beaktas att ett projekt i Sverige kan komma att ske i konkurrens med många andra. Andra projekt i konkurrens kan komma att drivas i mycket större storlek och med mycket större resurser. SSAB:s aktie har fallit med fem procent idag.

Här får man lust att lyssna på Allan Edvalls: ”Den lilla bäcken”

Å lilla bäcken mot älven rinner och älven rinner mot stora hav
Och aldrig någonsin mer du finner var lilla bäcken blev av.

Pang, bom, krasch för vindkraft och grönt stål i Sverige

Bakslagen kommer för vindkraften, men i ultrarapid. Swebbtv har i intervju med Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnteknik på nytt förklarat varför vi har en energikris och att det kan bli värre. En sammanfattning av nuläget för de stora stålprojekten är från och med idag att de inte kommer att bli av. Elen kommer inte at räcka till eller uttryckt på annat sätt så kommer inte ”grönt stål” kunna produceras och säljas på världsmarknaden till ett konkurrensmässigt pris. Det är lika bra att inse det nu och inte fortsätta att ”slänga bra pengar efter dåliga” som fysikprofessorn uttrycker saken. Vindkraftens konkursmässiga utveckling driver oss mot ruinens brant gemensamt med drömmen om grönt stål. Om vi inte gör något åt sakernas tillstånd.

Jan Blomgrens redogörelse idag den 28 mars 2024 i Swebbtv är en historisk händelse efter en lång och seg samhällsdebatt om energifrågan. Se även Dagens industri med professorerna Per Fahlén och Jan Blomgren. När idéerna om grönt stål fördes fram i media var det många som reagerade med jämförelsen till Stålverk 80. Som gick i stå. Samma öde har nu besannats för grönt stål även om aktörerna kommer att sprattla ännu en tid.

Vaka för valet av Putin är onödigt

Hela världen vet sedan länge att det är Putin som väljs som president. Valet är förutbestämt. Alla som tycker att valvaka är spännande kan känna sig blåsta på konfekten. Vad som återstår är att följa protesterna som tar sig många uttryck. Dagens clou är köbildningen precis kl 12 idag, sista dagen, söndag den 17 mars 2024 vid vallokalerna. Läs vad våra finska vänner skriver.

Clou är franska och betyder höjdpunkt. 

Skenhändelser som växer till verklighet

Kommande söndag ska presidentval hållas i Ryssland. Bedömare som t.ex Stig Fredriksson, journalist och författare, har idag i SR kommenterat presidentvalet som ett sätt att legitimera Putin även om valet inte uppfyller krav som finns i demokratier. Där får medborgarna välja mellan flera kandidater, som tillsammans med många andra krav ger en grundval. Fredriksson med livslång erfarenhet redan från Sovjettiden kunde ge en begriplig förklaring till varför valet genomförs. Tiotusentals höga tjänstemän och militärer animeras att locka eller tvinga underlydande för att bli godkända genom lydnad och lojalitet. Ett exempel var att höga chefer åkte runt i buss till vallokaler, inte bara en vända utan flera för att lägga röster för Putin. I väst kan vi inte se det på annat sätt än organiserat valfusk. Men det kanske kan ses på annat sätt, som en manifestation att hylla sina ledare med Putin i toppen, utan att känna krav enligt västliga demokratiska principer. Det skulle vi kunna godta bara man ändrade vokabulär och omformulerade anspråken på vad denna cirkus kan tänkas ge det ryska folket och omvärlden. Ska ryska folket och omvärlden jämföra ”presidentvalet” i Ryssland med Oscarsgalan i Hollywood, snarare än med valen i EU-länderna? Kanske det, men problemet kvarstår, hur ska folket i Ryssland med sina över 200 språk och 140 miljoner invånare utse ordförande för gemensamma angelägenheter?

Kl 12.00 söndag väntas enorm köbildning uppstå vid vallokalerna landet runt. Det är ett initiativ som fått spridning och som väntas desavouera Putin med sina horder av poliser. Spännande initiativ fullt i klass med den sjungande revolutionen i de baltiska länderna åren före och under 1991.

Swebbtv bör kvalitetsgranska medarbetare

Som flitig besökare kan man oroas över kvaliteten. Vid årsstämman förklarade Bern och Willgert att ideella insatser i programverksamheten ska hålla kostnaderna nere. I serien nr 325 av Swebbtv Live fabulerar en inringande person med Arne Weinz och Boris Benulic: ”Är Macrons fru verkligen en kvinna ?” De ifrågasätter utan trovärdiga belägg, utan evidens som det så vackert brukar heta. Dessutom fabulerar de om en lång rad av världens ledare. Det är visserligen mycket underhållande men passar dåligt till profilen för Swebbtv som sedan 2016 under alla åtta år har karaktäriserats av analys och samhällskritik. 

Visserligen är Swebbtv Live ett publikt inslag med högt i tak där alla röster ska få komma fram. Men programledarna måste hålla stilen och självkontrollen. Programledarna måste själva leva upp till evidensbaserade uttalanden.