Cynisk människohandel med Iran

Överenskommelsen med Iran om bytet mellan massmördaren Hamid Noury och två svenska medborgare upplevs som rimlig av svenska regeringen. Makan till den svenske forskaren som var iransk medborgare vid arresteringen i Iran, har i SVT sagt att det hade varit möjligt att sätta hårt mot hårt och kräva att alla tre skulle ha frigivits. Allt, eller iallafall det mesta kan ses som en affärsuppgörelse. Vad som inte nämnts i svenska media är regeringens egenintresse att vinna good-will. Då blir det relevant att väga in vad en försening eller haveri i förhandlingsprocessen kunnat medföra för vår regering med vacklande ställning. Denna aspekt vore förbjuden att ens antyda i statstelevisionen.

Därmed inte sagt att regeringen fattade fel beslut eller ett dåligt beslut. Fallet med byteshandel med människor är fundamentalt svårt. Nu återstår för Sverige att försöka finna ett nytt upplägg för att få den tredje personen fri. Det kan kräva intervention i svenska företags export till Iran av strategiska varor och tjänster. Och då vill ingen anhängare av mänskliga rättigheter höra att det skulle vara principiellt fel.

Vad menar nye ÖB?

I intervju idag den 7 juni med SR P1 kommenterar nye ÖB:n Michael Claesson säkerhetsläget på kort och medellång sikt. Han ansåg att det kan finnas behov av koalitioner med ickestatliga aktörer i Europa. Hur ska detta tolkas? Vad menas med ickestatliga? Ingår där anlitande av legosoldater?

Något annat än värnpliktiga soldater vore ett stort avsteg. Vi önskar en förklaring!

Till vad båtar fredskonferens i Schweiz den 15-16 juni?

Ett stort antal av världens ledare kommer att träffas i Burgenstock. Ryssland kommer inte att delta. Kina har meddelat att de endast deltar där både Ryssland och Ukraina deltar. Kloka analyser har gjorts bl.a i svenska media. Jag vill här framföra ytterligare en tolkning av spelplanen. Genom att inte närvara, kan Putin få ett övertag i spelet och kommunikationen där tyst kommunikation (förtäckt hot) ingår. Jag ser det som att i ena ändan sitter ett stort antal företrädare med olika inställning till Ukraina och pågående krig. Hela skalan är representerad med å ena sidan ledare som vill delta i total uthållig insats för att Ukraina ska vinna kriget, å andra sidan ledare som vill dra sig ur fortsatt stöd. Konsekvensanalys saknas eller är oklar hos deltagarna, hänförda av underbara Vierwaltstättersjön. (Tänk också konferens med privatjet och escortservice!) Den andra delen i spelplanen är Putin som ensam sitter i Moskva. (Tänk Charlie Chaplin i filmen Diktatorn!)

Ledarna som är på konferensen i Schweiz utsätter sig för rak och tydlig avsiktsförklaring från Putin. Ingen kommer att kunna säga sig vara okunnig om förklaringar och hot från Putin. Hur förklaringar och hot kommer att kommuniceras gentemot deltagarna vid fredskonferensen är en underordnad fråga. Spelplanen med Putin i Moskva och världens ledare i Burgenstock blir till renodlad fördel för Putin.

Det båtar föga att bara sitta och tycka om kriget

Inför EU-valet är hopplösheten större än någonsin, samtidigt som det materiella livets överflöd fortsätter att göra oss till nickedockor. De flesta står vid sidan om skeenden med folkets risktaganden på TV-skärmen. Livssituationen är absurd för de flesta, där viljan till opposition blivit starkare men praktisk handling kommit allt längre bort. Över våra huvuden fortsätter krigshetsen med ekonomiska mastodontinsatser. Idag har Sverige utovat stöd:

För att ytterligare stärka stödet till Ukraina och säkerställa en långsiktighet möjliggör Sverige stöd till Ukraina med 75 miljarder kronor. Regeringen skapar en treårig ram för det militära stödet till Ukraina som ger 25 miljarder kronor årligen 2024–2026.

Vi kan anta att stödet är villkorat i förhållande till krigets fortgång. Allt fler röster har höjts för att sätta alla ansträngningar på fredsförhandlingar. Allt fler inser att det är enda vägen, hur motbjudande det än kan vara att förhandla med Putin och hans krigsherrar. Som Michael Willgert i Swebbtv påminde, har Sverige tvingats förhandla och sluta fred med Ryssland:

Den 30 augusti 1721 slöts fred mellan Sverige och Ryssland i Nystad. Sverige fick avträda södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Stora delar har så småningom befriats från Ryssland.

Tyvärr har inte SVT och SR samma anpassning till kriget som t.ex Swebbtv till krigets utveckling med geopolitiken som styr.

Stegvis terror

En metafor som kan förklara ett upplevt fenomen om gradvis eskalering är ”De små stegens terror”. Uttrycket är självförklarande för alla som upplevt den krypande faran och dess slut. Med en hotfull geopolitisk bild är det ett livsvillkor att stanna upp för att försöka förstå varthän vi är på väg. Sedan några dagar har media på nytt varnat för en stor sommaroffensiv från Ryssland mot vad som finns kvar av Ukraina. Materiellt finns omfattande krigsskador, och politiskt kan situationen av ett korrupt Ukraina vara långt större än vad som syns på ytan. De ekonomiska skadorna på EU-länderna och USA är större än vad som är hållbart. Putin kan antas ha en strategi som är mer långtgående är vad Väst kan ena sig om. Denna process, till Rysslands fördel, pågår hela tiden där media med hjälp av experter försöker rapportera. Detta tar vi medborgare del av dagligen, men utan reaktioner som motsvarar den stegvisa terrorn. Få, om ens någon, kan översätta händelserna och rapporteringen till en absolut risknivå. Den relativt måttfulla, stegvisa eskaleringen kan leda till katastrof utan att vi förmår förhindra med kollektiv beslutsamhet. Ballongen kan brista men det är omöjligt att förstå explosionen i tid.

De små stegens terror kan vara på väg att förgöra oss.

PS
Det så kallade hybridkriget fortsätter. Idag har Ryssland meddelat att de tänker flytta havsgränser i Östersjön, gentemot Finland i Finska viken och Litauens gräns mot Kaliningrad.

Tillägg 1: Meddelandet om nya havsgränser är tillbakadraget enligt uppgift på hemsidan för ryska försvarsministeriet. ”Det är struket”. Källa: SvD 2024-05-23

Tillägg 2: Estland har fått sin del av de små stegens terror. Rysslands gränsbevakning har under natten till torsdagen tagit bort 24 bojar ur estniskt vatten i floden Narva. Bojarna har placerats ut i floden i årtionden i syfte att hjälpa navigering. I år har Ryssland motsatt sig utplaceringen av över hundra bojar enligt finska Hufvudstadsbladet. Källa SvD 2024-05-24

Fiskstim som vänder

Opinionen i Sverige är på väg att vända i världspolitiken. Lojaliteten till Ukraina och dess ledning sviktar efter uthållig kritik från opinionsledare som Swebbtv med Lars Bern med flera. Vänsterpartiet har också uttryckt tvivel mot ledningen i Ukraina. Dessutom en rad bloggare som får kämpa för att göra sig hörda, lästa och respekterade. Avståndstagande till Ukrainas ledning ingår i en förändrad geopolitisk bild med Ryssland och Kina som alltmer närmat sig varandra efter det att båda har visat uthållig ekonomisk styrka. EU har tappat styrka som en följd av verkningslöst stöd till Ukraina. Kommer Putin att ruinera EU med fortsatt krigföring i Ukraina, som leder till fortsatt penningslukande stöd från EU och USA utan resultat?

Metaforen fiskstim som plötsligt vänder är bestickande. Kommer det att hända?

Framtidshistoria för migration till Europa som publicerades 1996

Jag som skriver detta har i många sammanhang läst och hört om Samuel P. Huntingtons klassiker The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, New York, 1996, utan att till fullo förstå allvaret och konsekvenserna.

Tag referensen till boken när du söker något intressant att läsa och för att förstå världen. Swebbtv har gått ut med det tal som på nytt omskakat sin publik.

Eva Vlaardingerbroeks tal på ungerska högerns konferens CPACH: Hon hänvisar till Huntingtons framtidsbedömning från slutet av förra seklet och ger många exempel på situationen idag för länder i Europa. Huntingtons bok har sedan länge blivit en del av kanon över Europas historia. .

CVE-center mot våldsbejakande extremism

För information om samhällets officiella syn på våldsbejakande extremism. Ansvarig chef intervjuades i SR1 Godmorgon världen 5 maj 2024. Frågor om förklaringar avböjdes påfallande ofta. Det ligger i sakens natur att sekretesskravet är högt. Det lämnar fältet öppet för spekulation, något som skapar misstänksamhet mellan olika delar i samhället. Därför kan återkommande intervjuer med CVE eventuellt dämpa obefogade spekulationer.

Slitna ord

Extrem, extremist och fascistisk och fascist är ord som används ofta. De uppfattas inte längre som märgfulla i populärspråket efter mångårig överanvändning. Samma slitage vidlåder det akademiska språket som inte har förnyats i den politiska domänen sedan världskrigen på 1900-talet. Dessa påståenden borde styrkas, men författaren är oförmögen till det.

Istället kommer här några förslag på andra ord att ta till. Extrem kan omväxlande bytas till ytterlighets- eller perifer. Apart kan används om man önskar ett nedsättande ord. Extremist kan bytas till far out. Engelska tillåts tyvärr alltmer efter AI:s inträde. Okonventionell kan också användas, men är förlåtande, något som aggressiva debattörer sällan önskar.

Fascist är ett begrepp som är urvattnat jämfört med ordets innebörd under fascistledaren Mussolinis dagar. Idag används ordet fascist som skällsord jämförbart med djävla djävul. Fascistisk är också urvattnat. Nu är betydelsen djävulskt djävlig i största allmänhet.

Många nybörjare på slagfältet inbillar sig att höger, högerextremist och vänster, vänsterextremist medför klarhet och märg. Låt dem tro det, dom djävlarna!

Batteribrand i trapphiss den 14 april 2024

Här snackas och skrivs om stora händelser i omvärlden. Plötsligt gäller det den egna säkerheten. En svag, smygande, främmande lukt kändes i övre planet i huset. Inget att bry sig om tänkte jag först. Efter någon timme steg medvetandet till att gå runt i huset och kolla vad det kunde vara. En signal gick igång som jag inte kunde lokalisera. Jag kollade säkringsskåpet, tog ur alla säkringar men signalen upphörde inte. Det var söndag. Ringde förgäves mitt försäkringsbolag If (ni vet dem där ”Du får hjälp dygnet runt”) som avstod att sända hjälp eftersom det inte var en öppen synlig brand. Jag blev alltmer beslutsam om att finna orsaken. Då ringde jag en väletablerad elfirma i Åkersberga, där chefen Patrik var vänlig att lyssna på vad jag berättade. Han hade nyligen upplevt något liknande där konsekvenserna hade blivit förödande i en villa. Han gav mig namn och telefonnummer till en firma på Söder, Svanströms som åtog sig uppdrag för akut utryckning. Efter ca 45 minuter hade vi en tekniker hos oss som inledde sökning. Efter någon timme kunde hon med hjälp av sin chef i telefon konstatera att det var ett batteri i en trapphiss som var orsaken.

En av lärdomarna var hur avgörande det kan vara att finna orsaken, och att därigenom slippa oron. Jag och min fru har inte hämtat oss. Vi börjar inse att nu är det viktigt att följa upp händelsen med berörda parter, särskilt med hissleverantören. Vågar vi ha en trapphiss med ett batteri där brandrisk kan finnas. Vågar vi lämna bostaden obevakad?