Bonniers avståndstagande till Paulo Roberto

Kort efter sexskandalen på Östermalm som media förde ut har följdverkningarna fått stort utrymme. Bonniers har enligt media tagit bort samtliga Robertos boktitlar från sitt sortiment. Kritikerna till beslutet har kallat det för censur. Icke proportionellt till vad som Roberto gjort.

Jag skulle själv inte köpa Paulo Robertos kokböcker. Hans försök att dra nytta av veganvågen kombinerat med köttnorm har inte ingett respekt. Må så vara. Andra får göra sina egna val av kokböcker.

Det är beklämmande att se den opportunism som förlagsjätten visar. I deras långa bokutgivning finns i stort sett allt, så även författare med aparta sexvanor och rutten moral, utan att hot om indragning av deras verk aktualiserats. Brottslighet kan heller inte uteslutas. Kategorin promiskuösa verk och upphovsmän är förmodligen betydande. Men så länge man tjänar pengar så är det inget som hindrar förlagsjätten.

På Östermalm i Stockholm, samma stadsdel som där Paulo Roberto satte sin fot i rävsaxen, slår författaren Claes Britton sina lovar. Bonniers har förlagt ett tjugotal av hans titlar. En av böckerna handlar om krogen på Riddargatan, Östermalm som lever på rus och raggning. Där blandas kändisar, överklass och en och annan demimond.

I dessa coronatider

Ett ord som blivit flitigt använt är skör, först i samband med berättelser om smittoläget för Corona i gruppen äldre och äldreäldre. Det finns fler ord och uttryck som kommit till flitig användning som i dessa tider eller i dessa coronatider. Det är märkligt hur ett nytt uttryck eller en ny användning av ett gammalt uttryck som genom ett trollslag vinner burskap, allmänt erkännande. Flera förutsättningar samverkar. Vem som säger vad i en viss situation på ett anpassat sätt, kan väl vara ett sätt att definiera. Situationen väger tungt. Det ska vara en mycket avvikande och betydelsefull situation. Villkoren är uppfyllda vid utbrottet av en pandemi, med marginal. Det nya anpassade uttrycket ska kunna användas omedelbart utan att invänta kunskap om den fortsatta utvecklingen. Också det villkoret var uppfyllt. Det ska också kunna samverka med en uppsättning av andra ord som kan samverka i flera sammanhang. Ett sådant ord är skör, som visade sig vara så användbart i alla framställningar om smittoutvecklingen och riskerna för olika grupper.

Efter en tids användning, vilket ännu inte är tillräckligt lång kan det bli frågan om att använda ett ord, t ex skör, för användning i helt andra sammanhang i överförd betydelse. Ett tänkbart fall är ordparet robust och skör. Robust har under decennier varit flitigt förekommande i beskrivning av system. ”Det gäller att skapa ett robust system för betalningar” kan tjäna som exempel. Tanken är förstås att undvika störningar, falsarier etc. Det kan passa i en diskussion om bit-betalningar, här råkade valet av exempel bli ett nytt begrepp som uppkommit i samband med bitcoin. Här skulle det passa bra med skör och skörhet för riskerna som experter börjat diskutera allt oftare.

Vi lär få fortsätta oroa oss för Corona och då kommer riskgrupper, skörhet hos äldre och i situationer vara stående inslag. Det är möjligt att nya ord eller betydelser för gamla ord kommer att uppstå. Praktikerna för att resa och bo kommer med säkerhet att blomma ut under kommande sommar. Då uppkommer också språkliga behov. Kommer vi att uppleva nya internationellt gångbara ord? Äldre och äldreäldre har använts så flitigt att många har upplevt orden som stigma. Å andra sidan ligger det ökad säkerhet i vågskålen. Ska man som turist i främmande land ha 70+ på en armbindel? I dessa Corona-tider.

Provocerande beslut av JO angående Arla-gården

Ytterst beklagligt att djuren blev svikna. ATL har rapporterat, men inte värderat.

Korna var utsatta för grovt djurplågeri och detta under lång tid. Handläggande enhetschef framträdde i Uppdrag granskning, se SVTplay.

Bilda dig en egen uppfattning! Framför dina synpunkter till gavleborg@lansstyrelsen.se Framför dina synpunkter och ställ krav!

Det torde vara utsiktslöst att få JO att bedöma huruvida länsstyrelsen gjort rätt i sak. Så här säger JO till media:

Normalt tar JO inte ställning till om en myndighets bedömning är riktig i sak, säger justitieombudsmannen Katarina Påhlsson.

Gamla vanor kommer till heders i samband med deklarationen

För oss var det en nostalgiresa att lämna våra deklarationer i Sundbyberg idag. Kändes inte alls som ett tvång, tvärtom det kändes som rena nöjet att kunna behålla gamla vanor i dessa corona-tider. Skatteverket har sitt kontor på Sturegatan som är en affärsgata med anor. Jag visste att man inte skulle ha mottagning av deklarationer just där, men jag ville återuppleva känslan av solidaritet med dem som alltid är ute i sista minuten. Numera är Skatteverket ytterst serviceinriktat, vilket visade sig med ett anslag i fönstret om öppethållande imorgon måndag den 4 maj för allmänheten att lämna sista dagen. Nu gjorde vi så att vi åkte till den jättestora terminalen vid Tomteboda, nu med Postnord. Men ack så mycket roligare det var med Posten. På den gamla goda tiden fanns en hel rad med brevlådor som bara stod och väntade på brevets vänner. Då hade man högfrekvent tömning alla veckans 7 dagar. Så icke nu. Tömning måndag–fredag kl 18. Basta. Med kännedom om skatteindrivningens och postgångens väsen lade vi i våra kuvert, väl vetande att de inte skulle nå fram sista dagen den 4 maj. Våra deklarationer når Skatteverket tidigast den 5 maj. Om de kommer fram överhuvudtaget. Vi snackar ju om Postnord med sitt system för sannolik utbärning. Men vi tog risken att följa samma rutt som förra året och flera år före det för vår nostalgiresa att lämna våra privata deklarationer för skatteåret 2019. Skatteverket kommer troligen inte att begära förseningsavgift, ett corona-år.

Corona-effekten i opinionsmätningar

Som väntat fick det största partiet S ökad andel av opinionen när en allvarlig kris blev ett faktum för svenska folket. Corona-krisen. S fick inte ökningen gratis enär de mobiliserade sina främsta företrädare som lade fram förslag om kraftfulla åtgärder för riksdagen att ta ställning till. Här hade regeringen ett stort övertag med kopplingen till statens finanser. Effekterna får komma senare och då öppnas möjligheter för kritik. Då får vi se om viljan till samförstånd består eller om något annat händer. Drömläge för opportunister!

Det kan tänkas att partierna hamnar i överbudspolitik, men det lär inte påverka förstaplatsen för S i opinionssiffrorna. När nu 1 maj firas är det slående hur lite utrymme som internationell solidaritet får i de digitala 1 majdemonstrationerna. Kännedomen och rapporteringen om förhållanden i tredje världen är låg. Däremot rapporteras om förhållanden i EU och USA. Om Kina, Indien och övriga Asien får vi inte veta mycket i svenska media. Förhållandena i Mellanöstern, Afrika och Sydamerika lär var fruktansvärda och underrapporterande. Vi vet för lite. De svenska politikerna engagerar sig starkt för Sverige vilket är bra, men världen i stort får inte glömmas bort. S bör tänka ”lätt fånget, lätt förgånget”.

Konjunkturbedömningar i Corona-tider

Experter kan komma att ifrågasättas hårdare i samband med Corona-krisen. Folkhälsomyndigheten har i år hunnit få både ros och ris. Ansvar, helt eller delvis, för brister i beredskap vilar på myndigheten. Ansvaret för styrning av pandemins förlopp i Sverige har alltmer kommit i fokus vid jämförelse med de nordiska länderna.

Nedgången i konjunkturen har bedömts av en rad institutioner och media. I regel har man gjort siffermässiga bedömningar, särskilt av arbetslöshetens utveckling i närtid och för 2021 och 2022. Det är patetiskt att höra hur man sätter siffror på utvecklingen med procenttal och delar av procent samtidigt som man förklarar att det är svårare än någonsin att göra prognoser. Man riskerar sin trovärdighet. Det är faktiskt inget som hindrar att låta den verbala beskrivningen harmoniera med den kvantitativa. De av media utvalda experterna och även andra experter tappar trovärdighet. Det är inte bra. Vi behöver experter och bör vårda kontakterna med dem och deras möjligheter att göra ett bra arbete. Så är det inte idag för den breda allmänheten.

Retorik och epidemiologi

Svenska folket har fått ta del av information från representanter för Folkhälsomyndigheten och andra experter inom epidemiologi och närliggande ämnen. Rutiner för information har etablerats och processen mal på dag för dag. Vi har mött vältalighet och engagemang. Man kan bli förvånad över att experterna inte lyckats förklara matematisk statistik bättre än vad som skett. Vad som har saknats är sifferexempel insatta i diagrammen. Visst har det förekommit men i regel har man på hög abstraktionsnivå visat en s.k. normalfördelning som skjutsats fram och tillbaka för att visa hur kurvan kan plattas till. En horisontell linje utan siffror har fått representera kapacitetstaket i vården av smittade.

Ett logiskt problem tycks ha varit begreppet ”platå” som ständigt återkommit i Anders Temrells presentationer. Ordet har ingett falsk säkerhet hos allmänhet och kanske också vårdpersonal. Ordet platå låter som något stabilt. Ett tillstånd för smittans spridning i landet som är oföränderligt med liten risk för ökning eller fluktuationer. Det kan ha medfört att många människor har gjort sina egna tolkningar och tänkt ”faran över”. Experterna har förklarat att inget kan vara mer fel. Denna varning har förklingat ohörd hos alla dem som velat njuta av vackert väder i glada vänners lag där ”socialt avstånd” satts ur spel. Inte minst på alla uteserveringar där sol och alkohol påverkar omdömet.

Fortfarande vidhåller myndigheterna att det är den inslagna vägen som gäller. Vi befinner oss antagligen i ett avgörande skede där hela upplägget som myndigheterna skapat sätts på nya prov.

Tidsmarkörer för Corona-krisen per vecka 17

En omvälvande katastrof, en pandemi sätter spår i språket. Följande ord och uttryck kan bli viktiga tidsmarkörer för framtidens forskare, när låt oss säga tre eller fler finns i samma text:

 • i dessa tider
 • i dessa coronatider
 • Anders
 • hålla avstånd
 • social distansering
 • sköra äldre
 • riskgrupp
 • äldre
 • äldre äldre
 • kurva
 • smittade
 • döda
 • platta till kurvan
 • vi kanske finns på en platå
 • munskydd
 • skyddsutrustning
 • det kan man inte veta
 • tvätta händerna minst 20 sek
 • handsprit
 • stanna hemma om du känner minsta lilla symptom
 • vid minsta symptom

”Pandemi” och ”epidemiolog” har också förekommit ymnigt, men de orden hör också andra tider till. Nu har vi vecka 17. Om krisen fortsätter kommer listan att kunna göras längre. Även om det gjorts hjältemodiga arbetsinsatser att driva information, så finns många oklarheter. Det får bli föremål för kommande granskning.

Så uttrycker sig många – i dessa tider

Folkliga känslor under historisk omvälvning kan påverka språket. ”I dessa tider” har blivit ett vanligt uttryck både i skriftspråk och talspråk. Uttrycket används som ett sätt att signalera något som är ovanligt nu jämfört med tidigare, som en vädjan eller förväntan om att godta något som vi vanligtvis, det vill säga tidigare inte skulle godta, hålla för troligt eller uppfatta som nu. Uttrycket visar också att början och slut inte kan bestämmas. Tidsutdräkten måsta hållas vag. Platsen är obestämd. Känslan som förmedlas och tas emot är bestämd och obestämd samtidigt. ”Nutida” anges i ordböcker som synonym, men som heller inte är definierat med bestämd början och slut. Ordet används i historiska texter om händelser och fenomen med anspråk på att ha saklig grund. ”I dessa tider” kan vara svävande och även kommunicera uppgivenhet, ironi och uttrycka ett motsatsförhållande till den tid som varit.

Sökning på nätet ”i dessa tider” ger ett stort antal exempel. Senaste månaden ger nästan 40.000 träffar. Det ser ut som att Corona-krisen har frammanat ett folkligt tänkande som bland annat återspeglas i ett uttryck. Ett mantra? Vilka uttryck kan ha blivit vanliga i samband med Corona-krisen i andra språk än det svenska?

Export av EE-plast ger 1,7 miljoner i företagsbot

Av Miljörealisten

Foto från polisens utredning

En av El-kretsens godkända entreprenörer Kuusakoski Sverige AB får en företagsbot på 1,7 miljoner kronor för illegal export av plast från EE-avfall. Vid en inspektion i Hongkong den 25-26 april 2019 upptäcktes sju containrar innehållande 170 ton anmälningspliktigt avfall. Enligt uppgift skulle containrarna innehålla ”plastic scrap”. Detta stämde inte när myndigheterna i Hongkong kontrollerade lasten. Enligt Baselkonventionen ska illegalt avfall skickas tillbaka till avsändarlandet för att där tas om hand på korrekt sätt. Hongkong returnerade därför de sju containrarna den 29 april 2019 tillbaka till Gävle hamn.

När producentansvaret infördes 2001 bildades Elkretsen av elektronikproducenterna via sina branschorganisationer för att göra återvinningsprocessen smidigare. Man har ett nära samarbete med kommuner och återvinnare. När den uttjänta elektroniken och batterierna har samlats in transporteras de till någon av våra specialiserade återvinningsanläggningar för att demonteras. Efter demontering och sortering tas miljöfarliga komponenter om hand och de olika beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi.

En lokaltidning uppmärksammande att en entreprenör har fått en företagsbot för illegal export av avfall. Entreprenören har under 2019 skickat sex frakter med en medelvikt av 152 ton till Hongkong och Malaysia. Den 15 februari 2019 skickades sju containrar (170ton) med plast, sk. Plastic scrap WEEE mixed small (P3) i Big bags till Hongkong. Materialet kom från fragmenterad elektronik som var rik på plast. Entreprenören ansåg att detta material inte var tillståndspliktigt avfall. Myndigheterna i Hongkong gjorde en annan bedömning. Containrarna skickades åter till Gävle. Materialet inspekterades av polisen samt länsstyrelsen och bestod av plastavfall tillsammans med EE-avfall som kretskort och kabelrester.

Det var således inte plastavfall B3010 enligt Baselkonventionen. Entreprenören har därför gjort sig skyldig till otillåten avfallstransport genom att exportera blandat avfall till Hongkong, som inte är med i OECD-gemenskapen. Dessutom saknade transporten vissa dokument. Påföljden blev företagsbot om 1,7 miljoner kronor. Det var endast en av de sex frakterna som bötfälldes. Eftersom det endast var denna last som returnerades, kan förtaget inte straffas för de andra som kom fram till mottagaren, eftersom brott inte kan visas. Den förklaringen har en polis som arbetat med fallet gett.