Naturvårdsverkets och Botkyrkas undfallenhet för den organiserade brottsligheten

Per idag den 20 september 2021 finns endast två träffar på Naturvårdsverkets sajt med koppling till det ökända företaget Think Pink. Think Pink behandlas på fem futtiga rader i ett niosidigt dokument från Avfallsrådet. En utförlig beskrivning lämnas den 1 mars 2021 i intervju med kommunens samhällsbyggnadsdirektör som Naturvårdsverket återger på sajten. Det är allt som finns. Inget beslut om sanering av Kassmyra har fattats förrän nu i dagarna.

Nu har Botkyrka kommun meddelat att man till en kostnad av 200 miljoner kronor ska flytta avfallsberget i Kasshamra som Think Pink har gett upphov till. Naturvårdsverket har uttalat i SVT att det finns statliga bidrag för detta som måste betecknas som en panikåtgärd efter all passivitet från myndigheternas sida.

Har Naturvårdsverket kapitulerat? Varför visas ingen fortsatt aktivitet genom information på myndighetens hemsida? Varför ska skattebetalarna betala för brottslingars illdåd? Ska mycket högavlönade tjänstemän få behålla sina jobb efter detta?

Har myndigheterna och tjänstemännen hjälpt den organiserade brottsligheten genom undfallenhet? Denna fråga motiverar en särskild brottsutredning.

Demografi i Swebbtv

I ett fredagssamtal samtalar Magnus Stenlund med Gunnar Sandelin om demografi. Källa. Ordet betyder beskrivning av folket. I praktiken har demografi sin egen logik. Gunnar Sandelin redogör för sin yrkesbakgrund som socionom, journalist och författare sedan 70-talet. Magnus Senlund redogör för sina förberedelser inför samtalet om demografi. Samtalet rör förhållanden inom Sverige, bland annat med hjälp av statistik över andelen utländsk bakgrund i kommunerna.

Män 15–44 år med en eller två av föräldrarna med utländsk bakgrund, sorterad efter folkmängd 2020. Här visas att andelen i Stockholm är 45,9 %, andelen i Göteborg är 47,5 %, andelen i Malmö är 57,7 %. Andelen innehåller även män med nordiskt ursprung, som utgör 40 % av alla utrikes födda män. Som jämförelse kan nämnas att siffran för EU är 8,2 % för män och kvinnor födda utanför EU. Källa.

Det är lätt att gå vilse med statistik. Dock bör framhållas att Swebbtv pressar statistiken för att kunna visa på stor utländsk inflyttning till Sverige. I nästa led används det för att förklara den höga kriminaliteten. Viktigt är att se på förändringar, inte bara på ett enskilt år. Då framkommer en ökande trend för sambandet mellan inflyttning till Sverige och grov kriminalitet.

Swebbtv:s röst är mycket viktig i den allmänna debatten där deltagare bör vänja sig med att se kritiskt på alla undersökningar och rapporteringar. Då kan demografisk analys bli ett viktigt instrument i debatten.

Invigning av Sara kulturhus i Skellefteå

Som s.k. utbo har tillkomsten av Sara kulturhus varit det viktigaste för mig på lång tid om man inte råkar ha ishockey som främsta intresse. Tidningen Norran som är en del av Skellefteås identitet har haft ett antal journalister som växelvis har rapporterat. Detta har skett jämsides med rapporteringen av kommunala problem, främst jävsproblematik inom förvaltningen. Idag när invigning sker finns en sammanfattning i Norran om tillblivelsen av kulturhuset.

Det är glädjande att den lokala tidningen inte backat för de negativa sidorna i processen. Samtidigt känns appellen i Norran för dagen D påklistrad:

”Sara kulturhus födelse har varit både smärtsam och oklar. Låt nu resten av hennes liv vara motsatsen.”

Som utbo finns i princip endast lokala media som källa för information och debatt. Även P4 Västerbottensnytt rapporterar.

Det samlade intrycket blir att producenter, artister och konstnärer har ett mycket begränsat utrymme. Istället är det byråkrater och politiker som tar mycket plats. Mäktiga byggintressenter och ägarintressenter håller sig i bakgrunden. Media tycks inte ännu upptäckt alla relevanta frågeställningar att konfrontera makthavarna med. Det är hög tid att fortsätta konfrontera kommunens makthavare. Hur tänkte ni? Vilka tänkte? Vad blev det? Hur går ni vidare? En subtil men central fråga som inte får glömmas bort är: Hur står Sara kulturhus i förhållande till den uppgivna förebilden Sara Lidman?

Är det ett gyckelspel vi bevittnar?

Demokratistugan

Som ett återskall av George Orwells berömda bok betitlad 1984, bedrivs aktiviteten Demokratistugan.

Här ges en uppvisning av Den Goda Makten som säger sig vilja fira demokratin 100 år.

På kommunernas hemsidor finns nu aktiviteter och info utöver kommunens ordinarie information. Här har valts att titta på robertsfors.se På denna webbsida finns sådant som de styrande funnit lämpligt. Någon enkät har aldrig redovisats om vad kommunmedborgare anser sig behöva eller önskar. Önskemål från kommunmedborgare tycks ha avvisats så länge som webbsidan existerat. Vi har exempelvis vid två tillfällen begärt att löner och andra villkor till kommunens toppskikt ska redovisas. Vi har inte ens fått svar på våra förslag.

Med ”demokratistugan” har en tsunami av information släppts loss, men inte sådant som kan vara kontroversiellt. Ett spel för gallerierna. Någon måtta får det vara på demokrati, känns det som.

Norrbotniabanan – järnvägen som alla vill ha och inte

Planering och debatt har pågått i så många år att de flesta har hunnit byta åsikt både en och två gånger. Lokalmedia har bevakat och kommentarer har getts av debattsugna kloka gubbar, ty det är mest gubbar som tycker till. Det medför också att tjuvnyp utdelas, men också karaktärsmord. Edward Riedl (M) och hans parti har fått utstå kritik för att ha bytt åsikt sedan förra valet 2018. Av försiktighetsskäl väljer Norran, Skellefteå att återge artikel i VK, Umeå den 28 juli 2021.

Riedl: ”Det här är ännu en bluff”. Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) kallar regeringens löfte för en bluff. ”Ett stort svek mot Norrland”, säger han till VK.

Tre exempel på kommentarer till artikeln:

Köttbluff med japansk entrecôte

Pulsen i Åkersberga Rallaren Köpcentrum annonserar styckat nötkött i alla former till priser från 89:95 kr per kg till 999 kr per kg. Entrecôte ”superklipp” kostar 499 kr per kg. Med samma bild visas Entrecôte ”superklipp” 999 kr per kg. Den skarpsynte kan nämligen se på bilden i annonsen att marmoreringen (fettränderna) är exakt samma på den billiga och den dyra.

Man undrar hur butiken och kunden kan skilja mellan de två varianterna. Klokt nog reserverar sig butiken för tryckfel! Kanske läge att återkalla priserna i annonsen? Det kan ju butiken göra med en skylt i butiken.

Att återkalla en livsmedelsprodukt eller bil

Att återkalla en lasagne som innehåller något icke önskvärt eller rentav farligt kan vara ett sätt att marknadsföra ett företag. Syftet kan vara att skapa uppmärksamhet, att skapa förtroende hos kunderna. En marknadsföringsåtgärd till låga kostnader. Aftonbladet har haft ett par tusen notiser och artiklar om olika fall de senaste åren om livsmedelsprodukter. Liknande fall har funnits och finns för andra produktkategorier, bilar, säkerhetsutrustning, kemtekniska produkter etc.

Frågan är, har detta fenomen ökat i frekvens de senaste åren, decennierna? De riktigt stora fallen i samtiden förekom inom bilindustrin. Sentida fall har gällt bilens bromsar. Audi tillverkade bilar med tillverkningssår 2012 som hade bromsfel. Det gällde 70.000 bilar som återkallades. Volvo Cars tvingades 2020 återkalla
750.000 bilar med fel på autobromssystemet.

Det är praktiskt taget uteslutet att det fanns någon avsikt från bilfabrikanternas sida att göra en stor satsning med delmålet att åtgärda ett fel. Men sättet att tillkännage felen och åtgärda felen på ett bra sätt har säkerligen haft stor betydelse. Då handlar det om trafiksäkerhet med liv och hälsa som yttersta utmaning.

Oavsett vilket produktområde man granskar, finns det gemensamma frågeställningar. Frågeställningar på samhällelig systemnivå. Har produktion och konsumtion drivits upp till en förändringstakt som gör systemfel synliga och oundvikliga? Är det överhuvudtaget möjligt för en bilfabrikant att utveckla, testa och producera med försumbara risker? Det tycks inte så. Samma frågor kan ställas oberoende av produktområde. En normförskjutning har skett. De negativa konsekvenserna av en för tidig lansering av en ny produkt kan understiga fördelarna med att komma ut tidigare. Man kan inte förutsätta att processerna drivs medvetet i det producerande företaget i alla delar. Det postmoderna konsumtionssamhället har belastats av systemstress som leder till konsekvenser med högre och annorlunda riskfaktorer.

Den futuristiska bilen med bromsfel, den veganska gourmetlasagnen med glassplitter. Detta kan följas av 1. Återkalla 2. Göra rätt.

Återkalla produkter är Big Business

Med sökordet ”återkalla” på Aftonbladets sajt blir utfallet 3.260 artiklar publicerade i AF om en lång rad produkter, där livsmedel och bilar tycks dominera. Men det finns många, många andra produktslag som leksaker och andra produkter för barn som återkallats. Där igår även artiklar som handlar om andra fall, t.ex återkallning av administrativa åtgärder som inte har med ovan nämna produktkategorier att göra.

Livsmedelverket har utarbetat information till livsmedelsföretagare om spårbarhet som skapar systematik och prövning av relevans för en åtgärd.

Frågan är, överutnyttjar livsmedelsföretagen möjligheten att återkalla? Att återkalla torde normalt stärka företagets anseende hos kunderna, både i distributionsledet och konsumentledet. För distributionsledet kan det innebära ökade kostnader för hantering. Återkalling skapar uppmärksamhet och stärkt anseende. Negativa effekter, t.ex irritation kan också uppkomma.

De stora fallen har följts upp med omfattande undersökningar i företag, t.ex bilindustrin som har resurser, där resultaten kan vara svårtillgängliga eller helt otillgängliga. Även om inte fenomenet kan kvantifieras är det rimligt anta att återkallning kan ge företagsekonomisk vinst. Då skapas en lockelse att överutnyttja möjligheten att återkalla. Fenomenet gäller både konsumtionsvaror och kapitalvaror.

Hatet fortsätter att breda ut sig, här på Twitter.

Anders Wester (@AndersWester1) Tweetade:

Så länge jag får mitt smaskiga arvode får du göra vilka gester du vill.

Bilden bär syn för sägen att advokater tjänar pengar på att biträda inför polis och domstol. Det ser ut som att Anders W har uppfattat situationen väl. En flinande yngling tränar finmotoriken inför hejaklacken som finns i salen. Målsägarbiträdet ser helt oberörd ut trots dubbel Fuck You.