Vad vill Robertsfors?

Frågan är omöjlig eftersom Robertsfors inte har agens. Men grupper och individer kan ha en vilja. Men hur är det med det, finns överhuvud taget viljor som strävar åt något håll? Eller är det klent beställt? Kommunen är desto mer uttalad med sin skylt över ingången till kommunalhuset: SVERIGES BÄSTA KOMMUN. I vilket eller vilka avseenden har ingen talat om. Den avgående ordföranden för kommunstyrelsen har gärna ställt upp för fotografering under skylten och har också svarat på kritiken att ha skylten.

En viljeinriktning kommer till uttryck på Robertsfors.se Ett 30-tal aktiviteter presenteras, kanske sådant som många uppfattar som kultur. ”Robertsfors kommun är en aktiv kulturkommun där kulturen får ta plats! Ett aktivt och mångårigt kulturstöd har möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud samt en välbesökt årlig kulturvecka. Här hittar du mer information…”

En kommunanställd på tio invånare i Robertsfors

Tänk dig, på tio invånare med barn, ungdom, vuxna, gamla går det en hel anställd i kommunen. Till detta kommer uppgifter för regionen och staten som berör invånarna i Robertsfors. Kommunen söker ständigt medarbetare. Invånarna i Robertsfors har i alla tider ondgjort sig över det enorma kommunalhuset med sina många anställda. Och det tycks bara bli fler och fler till högre och högre kostnader. Det kan inte kommunens ca. 7.000 invånare klara utan stora statsbidrag.

Det är naturligtvis ingen hållbar strategi för argumentation att ta en siffra och därefter göra populistiska uttalanden. Men som utgångspunkt för en kritisk undersökning kan det ändå vara något att börja med. På kommunens hemsida finns ingen plats för diskussion om omfattningen och effektiviteten och det växande kommunala kostnadsberget. I högstämda och överspända ordalag jobbar nu kommunledning och politiker i Robertsfors för att utvidga den kommunala verksamheten i tid och rum. Orsaken tycks vara är den blivande Norrbotniabanan som bedöms av sansade personer bli klar tidigast 2032.

Centrumhuset i Robertsfors uppges klara 240 deltagare för en konferens. En konferens för alla kommunanställda i Robertsfors skulle kräva tre fullsatta Centrumhus.

Hur många chefer behövs för en rullstolsramp till ett kommunalt badhus?

På hemsidan för Robertsfors kommen informeras om anpassning för rullstolsburna besökare på badhuset.

Tillväxtutskottet gav tillväxtchef i uppdrag att utreda de förslag till åtgärder för förbättrad tillgänglighet som tagits fram av tillväxtchef och enhetschef för badhuset.

Arbetet säga ha initierats av ett epostmeddelande från mars 2022. Fint att kommunen är lyhörd, men hade inte personalen kunnat kläcka idén långt tidigare av egen maskin? Nåväl, bättre sent än aldrig.

En stilla undran blir förstås hur kommunen ska arbeta med följdinvesteringar till Norrbotniabanan om detta stora projekt kommer att förverkligas. Hur många utskott och chefer kommer att behövas för varje ny installation av cykelställ?

Kommun med för stor kostym

I dagarna har det blivit klart att samhällsapparaten i Robertsfors är överdimensionerad. Kostymen är för stor helt enkelt. Beslut om Norrbotniabanan är minst fem år försenad. Kommunledningen har haussat upp framtidsförväntningarna till något som helt enkelt inte är rimligt. Det har medfört att administrationen blivit för stor för att klara de närmaste årens behov. Neddragningen kan och bör göras som om det är en tårta. Minska diametern på tårtan! så närmar vi oss behovet. Besparingarna kan gärna användas för att öka kompetensen på kvarvarande. Hur det ska gå till får bli föremål för en särskild mässa.

Mail idag till Norran och VK om Almedalen 2022

Hej Norran,

Så här skrev jag till VK 2019 angående resa till Almedalen med ett tiotal människor, anförda av dåvarande kommunchefen Karin Ahnqvist. Någon redovisning till kommunmedborgarna skedde inte såvitt känt. Ryktet sa att det var en illa maskerad belöningsresa. Någon reaktion från VK:s redaktion om påstådda belöningsresor fick jag förstås inte. Man vänjer sig…

De nio utvalda från Skellefteå kommun får efter Norrans rapportering räkna med frågor när de återkommer. Jag tycker att Norran borde anordna en hearing med de nio på torget Torget (min egen benämning). Till exempel kan Norran fråga om någon sökte upp representanter för Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Det skulle vara ett gyllene tillfälle för kommunledningen och andra att diskutera fördelar och nackdelar med vindkraft i Bygdsiljum.

URBAN ZINGMARK

Mail till VK om Almedalen 2019

Hej VK

Det blir rätt tjatigt att läsa upprepad kritik riktad till kommunledningen i Robertsfors, utan minsta reaktion från de tilltalade eller från VK:s redaktion. En återkommande fråga har varit varför kommunen skickat – som det påstås – ett tiotal personer till Almedalen denna sommar utan offentlig rapportering. Andra återkommande frågor är chefslöner i kommunen och VD-lön i det kommunägda RoBo – Robertsforsbostäder. Kritikerna har ofta ett skattebetalarperspektiv som borde vara legitimt och fullt tillräckligt för att utkräva ansvar. Jag har inte följt debatten för de andra kommunerna. Kanske vill ni på VK fördela gracerna på alla eller några kommuner för att följa upp frågor som de aktiva debattörerna drar fram. Jag skulle inte ha något emot att VK omedelbart börjar med Robertsfors kommun eftersom mycket verkar vara genomsjukt och förtjänar en professionell uppföljning!

URBAN ZINGMARK

Miljöbarometern 2022 i Aktuell hållbarhet

Fortsätter raset för Robertsfors år för år kan kommunstyrelsen med Patrik Nilsson se sig komma i absoluta bottenskiktet bland de 290 kommunerna. Då kan kommunchefen ta ned skylten ovanför entrén i kommunalhuset. På skylten står en slogan ”Sveriges bästa kommun”. Läs här.

Petra Andersin, 48 år väntas 2023 ta över posten som kommunstyrelsens ordförande i Robertsfors. Om placeringen på listan för Sveriges bästa kommuner är rättvisande har Robertsfors med placeringen 270 av 290 stora möjligheter att bättra sig i jämförelsen. Sämre är mycket svårt att bli.

Tronföljare utsedd i Robertsfors kommun

Petra Andersin har följt snitslad bana genom att först anta ordförandeskapet i arbetarkommunen. Nu siktar kungamakarna på ordförandeskapet i kommunen genom att sätta henne som förstanamn i höstens val.Hon har enligt Norran juridikexamen från Umeå universitet, som hon inte lär ha använt. Frågor finns i beredskap när hon har tillträtt sitt uppdrag. Läs Norran.

”Bryter mot lagen när kommunala politiker får arvode” – Norran 13/12 2021

Norran gjorde ett avslöjande om kommunala politiker som haft extraknäck för regionen. Det handlar om arvoden, hundratusentals kronor, där regionen bryter mot kommunallagen. De personer som tagit emot pengarna borde vara medvetna om lagbrottet. Det gäller t.ex kommunalråd i Umeå och Skellefteå. Sammanlagt 19 lagbrytare spridda i region Västerbotten.

Detta har upprört många av Norrans läsare. Vi väntar nu på att Norran ska ge en komplett redogörelse. Eller, har Norran drabbats av självcensur?

Mitt mail:

Från: Urban Zingmark info@zingmark.se
Ämne: ”Bryter mot lagen när kommunala politiker får arvode” 13/12 2021
Datum: 20 december 2021 18:31:28 CET
Till: helena.strombroershag@norran.se

Hej,

Får vi läsa om fortsättningen av Norrans avslöjande? Jag är besviken på att bara 4 personer namngavs.

https://norran.se/artikel/regionen-bryter-mot-kommunallagen–betalar-kommunala-politiker–lukrativt-for-kommunalraden–sa-mycket-tjanar-de-pa-extraknacken/lw521g1l

Sture Granström skrev i kommentarfältet IFRÅGASÄTT:
”Fyra namngivna, tre S och en V, vilka är de övriga 15?”

Det är skrämmande om självcensuren slagit till. Så känns det. Hoppas att jag har fel.

URBAN ZINGMARK
Selsberg 1:1, Jomark 2:6, 915 94 Ånäset

Sara kulturhus i Skellefteå

Både DN och SvD har recenserat SARA kulturhus. Kan man recensera en byggnad som utges för att vara ett kuluturhus? Någon av journalisterna har varit klok nog att förutskicka en ny granskning om ett antal år, t.ex om 10 år. Om man abonnerar på SvD kan man använda länk både till VK och Norran för att läsa om invigning och debatt. Istället för att krångla med länkar kan man köpa tidningarna eller läsa på biblioteket.

Den mest initierade recensionen av de tre, har VK:s Sara Meidell skrivit. Som umebor har hon och VK:s läsare upplevt det mångåriga bråket kring kulturhuset Väven i Umeå. Meidell har också en fördel av att bo och verka i Västerbotten för att känna Det Lokala. Skellefteå och Umeå har ett konkurrensförhållande. Umeå drog ifrån på 60-talet när universitet började byggas och svälla. Skellefteå fick så småningom en filial till Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Skellefteå har ett hockeylag som vunnit större segrar än andra norrlandslag. Med Sara kulturhus har Skellefteå hävdat sig. Man är nära att spricka av stolthet och glömmer kanske att nu börjar kulturarbetet på riktigt. Snart kommer också räkenskapens dag för kulturskeptikerna, mörkerfolket som kommer att ställa frågan om vad en teaterbiljett eller konsertbiljett egentligen bör kosta för att täcka alla kostnader.

Invigning av Sara kulturhus i Skellefteå

Som s.k. utbo har tillkomsten av Sara kulturhus varit det viktigaste för mig på lång tid om man inte råkar ha ishockey som främsta intresse. Tidningen Norran som är en del av Skellefteås identitet har haft ett antal journalister som växelvis har rapporterat. Detta har skett jämsides med rapporteringen av kommunala problem, främst jävsproblematik inom förvaltningen. Idag när invigning sker finns en sammanfattning i Norran om tillblivelsen av kulturhuset.

Det är glädjande att den lokala tidningen inte backat för de negativa sidorna i processen. Samtidigt känns appellen i Norran för dagen D påklistrad:

”Sara kulturhus födelse har varit både smärtsam och oklar. Låt nu resten av hennes liv vara motsatsen.”

Som utbo finns i princip endast lokala media som källa för information och debatt. Även P4 Västerbottensnytt rapporterar.

Det samlade intrycket blir att producenter, artister och konstnärer har ett mycket begränsat utrymme. Istället är det byråkrater och politiker som tar mycket plats. Mäktiga byggintressenter och ägarintressenter håller sig i bakgrunden. Media tycks inte ännu upptäckt alla relevanta frågeställningar att konfrontera makthavarna med. Det är hög tid att fortsätta konfrontera kommunens makthavare. Hur tänkte ni? Vilka tänkte? Vad blev det? Hur går ni vidare? En subtil men central fråga som inte får glömmas bort är: Hur står Sara kulturhus i förhållande till den uppgivna förebilden Sara Lidman?

Är det ett gyckelspel vi bevittnar?