Revision av kommun med hjälp av AI, t.ex för Robertsfors

Lagstadgad och frivillig revision av kommunens verksamhet kan få nya möjligheter tack vare utvecklingen av Artificiell Intelligens AI. Den stora uppmärksamheten av AI gör att kännedom och växande förståelse bildar en jätteplog som drar över hela landet som underlättar acceptans av AI. En projektledare kommer inte som något UFO utan som en modernt arbetande person med ett uppdrag.

Idag har Lördagsintervjun i SR P1 handlat om hur techentreprenören Jens Nylander arbetar med ett stort projekt. Efter samma modell kan även andra arbeta, eller samverka med Jens Nylander.

Nu behövs initiativ från en eller flera personer i en kommun att tillämpa Nylanders modell. Eller också kan en eller flera ta kontakt med ett företag som kan jobba med hjälp av modellen. Robertsfors kommun har ett manuellt arkiv med pärmar och pappershögar. Det får inte bli ett sätt att dölja fel. Nu finns ännu starkare skäl att städa upp i kommunens manuella arkiv. Det kan ske genom att skanna in alla dokument. Datorn kan snabbt sortera dokumenten digitalt. Utförande av kontroller, revision med förhöjd säkerhet kan nu genomföras.

Bristen på restaurangutbildning spiller över på alla kommuner i Västerbotten

Besvikelsen var stor när Skellefteå meddelade att de inte startar den planerade restaurangutbildningen på gymnasiet till hösten.

Norran 29 april 2024 om Medlefors yrkesskola, Skellefteå:

Som utomstående kan det vara svårt att avgöra hur angeläget det är med en restaurangutbildning på gymnasial nivå. Från branschens sida har starka åsikter uttrycks om att en sådan är viktig. Samtidigt verkar det vara ganska få ungdomar som vill gå den. Kommunens beslut att inte starta upp programmet till hösten 2024 berodde på att de inte hade förstahandssökande till alla platser.

Medlefors folkhögskola delar dock branschens bedömning att det finns ett behov av en restaurangutbildning i Skellefteå. Enligt uppgifter till Norran hade de under en tid övervägt att starta denna typ av verksamhet, och när de såg rapporteringen om den inställda gymnasieutbildningen upplevde de att tiden var mogen. Medlefors ägs av Föreningen Norrlands arbetares Folkhögskola och är en del av arbetarrörelsen.

Tilläggas kan att bristen på förståelse för restaurangnäringen hos beslutsfattare och tjänstepersoner i kommunerna skadar besöksnäringarna.

Avskedsord från Maria Wennberg, politisk redaktör Mellanbygden

Tidningen Mellanbygden har varit en viktig källa för att följa händelseutvecklingen i Robertsfors kommun. Här följer ett citat från Maria Wennberg:

En stark drivkraft har varit att punktera och blottlägga den populistiska politik som med hat och hot drar isär samhället och med sockertunga löften lockar till sig väljare. Politik som gör skillnad på människor, som hotar yttrande- och tryckfriheten, som inte tolererar olikheter och kulturella skillnader. Politiker som i grund och botten är vettskrämda för det främmande och annorlunda. Kunskapsförakt, regelrätta lögner och tyckonomi utan substans är deras strategi. Paradoxen är att nytänkande, tolerans, nyfikenhet, vetenskap och kunskap driver utvecklingen framåt och gynnar samhället.

Vi instämmer och vill samtidigt påminna om att tidningens rapportering har haft en övermäktig uppgift att kritisera allt vad som skett och beslutats i kommunen. Utbredningen av vindkraftverk som inkräktar på naturen har på senare tid fått ökad uppmärksamhet. Tyvärr alldeles för sent. Ibland har påståenden från kommunledningen förts vidare på ett okritiskt sätt, t.ex prognos för befolkningsmängd. 10.000 invånare är en orealistisk siffra när idag antalet robertsforsbor ligger under 7.000. För en lokaltidning gäller det att inte uppfattas som ”His Masters Voice”. Unga läsare kan behöva en länk som förklaring.

Organiserad brottslighet inblandad i hantering av avfall

Läs artikeln ”Anonym polisanställd: Kriminella tjänar hundratals miljoner på illegal avfallshandel” på Aktuell Hållbarhet.

Varför behandlas inte miljöbrott i Robertsfors efter samma bedömningsgrunder som kriminella nätverk som artikeln beskriver. Naturen gör ingen skillnad om det är Hells Angels eller Robertsfors kommun som kränker miljörätten. Om jag ska se till praktiska förutsättningar är det mer klandervärt av en kommun med sina resurser att kränka miljörätten. Ett problem är att det inte finns tillräcklig styrka i kritiken av kommunen jämfört med kritik av ett nätverk som också sysslar med mord och knark. Det är inte likhet inför lagen. Jag skulle vilja ta bort anonymiteten i kontakten med Miljöpennan. Det är oetiskt att skydda en potentiell brottsling.

Mitt andra förslag är att vi ska jämställa förövare av miljöbrott och att även tydligt framföra det till berörda.

Jubel i Robertsfors kommunledning efter ilagakraftvunnen dom

Regeringsbeslutet att avslå samtliga överklaganden mot norrbotniabanans sträckning mellan Dåva och Skellefteå föranledde panegyriska uttalanden från kommunledningen. Läs på hemsidan och i tidningen Mellanbygden om hur kommunalrådet nu räknar med att få loss pengar till golfbanans snara ombyggnad.

För Robertsfors kommun innebär det att arbetet med ombyggnationen av Robertsfors golfbana nu är betydligt närmare.

Vad tänker förlorarna, Malå sameby och de andra klagande om kommunens segerjubel? Och vad tänker kommunmedlemmarna om att golfbanan är det första kommunledningen talar om?

Tidsfaktorn i kommunens planering

Robertsfors kommunalråd talar om ”oerhört stora följdverkningar” av regeringens avgörande gällande de överklagade järnvägsplanerna mellan Dåva och Skellefteå. Kommunerna säger sig ha väntat över ett år.

I skrivelsen till regeringen finns bland annat:

Inom kort har kommunerna Skellefteå, Umeå och Robertsfors väntat i ett år på regeringens avgörande gällande de överklagade järnvägsplanerna mellan Dåva och Skellefteå.

Nu behöver kommunerna ett beslut i ärendet, alternativt ett besked om hur regeringens arbete fortlöper gällande arbete och när kommunerna kan vänta sig ett avgörande. Vi är väl medvetna om att ett avgörande kan innebära någon form av justering av järnvägsplanerna och i ljuset av detta vill vi inte förlora mer tid än vi har gjort hittills.

Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun betonar betydelsen av att få ett besked.

– Mycket av allt det vi planerar nu i Robertsfors kommun och runt omkring är kopplat till Norrbotniabanan. Så det här ger oerhört stora följdverkningar för oss om vi inte kan få en tydlig tidsplan att förhålla oss till, säger hon till Mellanbygden.

Källa: Mellanbygden, nätupplagan 2023-11-11.

Våra frågor till Robertsfors kommun är:

  • Kunde ni inte förutse konsekvenser av att överklagningar kunde komma?
  • Varför har ni gått händelserna i förväg genom att tillsätta tjänster som beror av Norrbotniabanan med era egna antaganden om förutsättningar?
  • Kommer ni att banta den överkapacitet som finns, i avvaktan på regeringens beslut?

Norran och Mellanbygden om gummigranulat

Lokala media i Västerbotten har underlåtit att nämna ett förestående förbud av gummigranulat.

Försäljning av granulat kan komma att förbjudas. Den 1 april 2023 röstade EU:s medlemsstater igenom ett förslag från EU-kommissionen som bland annat innebär att det blir förbjudet att sälja granulat efter en övergångsperiod på 8 år. Om EU-parlamentet eller Europeiska rådet inte motsätter sig begränsningen, kommer den att antas och börja gälla inom EU. Syftet med förslaget är att minska spridningen av mikroplaster till miljön.

Källa.

Lokala media har inte nämnt att glädjen med ett nytt företag i Ånäset, Robertsfors kan bli kortvarig.

Varför finns inte denna information om säljförbud med i Norrans och Mellanbygdens rapportering om det nya företaget? Sådant skapar falska förhoppningar i kommunen.

Att göra under hösten 2023 för miljön

  1. Ragn-Sells och Robertsfors kommun har en pyramidal skithög att sanera – Robertsfors kommunala deponi som ännu inte är övertäckt enligt myndighetsbeslut. Vi kommer att hjälpa dem på traven genom att påminna om redan fattade beslut sedan många år.
  2. Om möjligt ska vi också besvara frågor som uttrycker stark oro för vanskötseln av avfallsfrågor som inkommit anonymt från Robertsfors.
  3. Kommunen har inte haft ett fungerande arkiv. Vid beställning har det förekommit svar att man inte kunnat hitta dokument i specifika frågor. Vi kommer inte att släppa detta problem förrän vi fått ett godtagbart svar.

Om kraft och tålamod står oss bi kommer även annat att bevakas och följas upp.