Avskedsord från Maria Wennberg, politisk redaktör Mellanbygden

Tidningen Mellanbygden har varit en viktig källa för att följa händelseutvecklingen i Robertsfors kommun. Här följer ett citat från Maria Wennberg:

En stark drivkraft har varit att punktera och blottlägga den populistiska politik som med hat och hot drar isär samhället och med sockertunga löften lockar till sig väljare. Politik som gör skillnad på människor, som hotar yttrande- och tryckfriheten, som inte tolererar olikheter och kulturella skillnader. Politiker som i grund och botten är vettskrämda för det främmande och annorlunda. Kunskapsförakt, regelrätta lögner och tyckonomi utan substans är deras strategi. Paradoxen är att nytänkande, tolerans, nyfikenhet, vetenskap och kunskap driver utvecklingen framåt och gynnar samhället.

Vi instämmer och vill samtidigt påminna om att tidningens rapportering har haft en övermäktig uppgift att kritisera allt vad som skett och beslutats i kommunen. Utbredningen av vindkraftverk som inkräktar på naturen har på senare tid fått ökad uppmärksamhet. Tyvärr alldeles för sent. Ibland har påståenden från kommunledningen förts vidare på ett okritiskt sätt, t.ex prognos för befolkningsmängd. 10.000 invånare är en orealistisk siffra när idag antalet robertsforsbor ligger under 7.000. För en lokaltidning gäller det att inte uppfattas som ”His Masters Voice”. Unga läsare kan behöva en länk som förklaring.

Organiserad brottslighet inblandad i hantering av avfall

Läs artikeln ”Anonym polisanställd: Kriminella tjänar hundratals miljoner på illegal avfallshandel” på Aktuell Hållbarhet.

Varför behandlas inte miljöbrott i Robertsfors efter samma bedömningsgrunder som kriminella nätverk som artikeln beskriver. Naturen gör ingen skillnad om det är Hells Angels eller Robertsfors kommun som kränker miljörätten. Om jag ska se till praktiska förutsättningar är det mer klandervärt av en kommun med sina resurser att kränka miljörätten. Ett problem är att det inte finns tillräcklig styrka i kritiken av kommunen jämfört med kritik av ett nätverk som också sysslar med mord och knark. Det är inte likhet inför lagen. Jag skulle vilja ta bort anonymiteten i kontakten med Miljöpennan. Det är oetiskt att skydda en potentiell brottsling.

Mitt andra förslag är att vi ska jämställa förövare av miljöbrott och att även tydligt framföra det till berörda.

Jubel i Robertsfors kommunledning efter ilagakraftvunnen dom

Regeringsbeslutet att avslå samtliga överklaganden mot norrbotniabanans sträckning mellan Dåva och Skellefteå föranledde panegyriska uttalanden från kommunledningen. Läs på hemsidan och i tidningen Mellanbygden om hur kommunalrådet nu räknar med att få loss pengar till golfbanans snara ombyggnad.

För Robertsfors kommun innebär det att arbetet med ombyggnationen av Robertsfors golfbana nu är betydligt närmare.

Vad tänker förlorarna, Malå sameby och de andra klagande om kommunens segerjubel? Och vad tänker kommunmedlemmarna om att golfbanan är det första kommunledningen talar om?

Tidsfaktorn i kommunens planering

Robertsfors kommunalråd talar om ”oerhört stora följdverkningar” av regeringens avgörande gällande de överklagade järnvägsplanerna mellan Dåva och Skellefteå. Kommunerna säger sig ha väntat över ett år.

I skrivelsen till regeringen finns bland annat:

Inom kort har kommunerna Skellefteå, Umeå och Robertsfors väntat i ett år på regeringens avgörande gällande de överklagade järnvägsplanerna mellan Dåva och Skellefteå.

Nu behöver kommunerna ett beslut i ärendet, alternativt ett besked om hur regeringens arbete fortlöper gällande arbete och när kommunerna kan vänta sig ett avgörande. Vi är väl medvetna om att ett avgörande kan innebära någon form av justering av järnvägsplanerna och i ljuset av detta vill vi inte förlora mer tid än vi har gjort hittills.

Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun betonar betydelsen av att få ett besked.

– Mycket av allt det vi planerar nu i Robertsfors kommun och runt omkring är kopplat till Norrbotniabanan. Så det här ger oerhört stora följdverkningar för oss om vi inte kan få en tydlig tidsplan att förhålla oss till, säger hon till Mellanbygden.

Källa: Mellanbygden, nätupplagan 2023-11-11.

Våra frågor till Robertsfors kommun är:

  • Kunde ni inte förutse konsekvenser av att överklagningar kunde komma?
  • Varför har ni gått händelserna i förväg genom att tillsätta tjänster som beror av Norrbotniabanan med era egna antaganden om förutsättningar?
  • Kommer ni att banta den överkapacitet som finns, i avvaktan på regeringens beslut?

Norran och Mellanbygden om gummigranulat

Lokala media i Västerbotten har underlåtit att nämna ett förestående förbud av gummigranulat.

Försäljning av granulat kan komma att förbjudas. Den 1 april 2023 röstade EU:s medlemsstater igenom ett förslag från EU-kommissionen som bland annat innebär att det blir förbjudet att sälja granulat efter en övergångsperiod på 8 år. Om EU-parlamentet eller Europeiska rådet inte motsätter sig begränsningen, kommer den att antas och börja gälla inom EU. Syftet med förslaget är att minska spridningen av mikroplaster till miljön.

Källa.

Lokala media har inte nämnt att glädjen med ett nytt företag i Ånäset, Robertsfors kan bli kortvarig.

Varför finns inte denna information om säljförbud med i Norrans och Mellanbygdens rapportering om det nya företaget? Sådant skapar falska förhoppningar i kommunen.

Att göra under hösten 2023 för miljön

  1. Ragn-Sells och Robertsfors kommun har en pyramidal skithög att sanera – Robertsfors kommunala deponi som ännu inte är övertäckt enligt myndighetsbeslut. Vi kommer att hjälpa dem på traven genom att påminna om redan fattade beslut sedan många år.
  2. Om möjligt ska vi också besvara frågor som uttrycker stark oro för vanskötseln av avfallsfrågor som inkommit anonymt från Robertsfors.
  3. Kommunen har inte haft ett fungerande arkiv. Vid beställning har det förekommit svar att man inte kunnat hitta dokument i specifika frågor. Vi kommer inte att släppa detta problem förrän vi fått ett godtagbart svar.

Om kraft och tålamod står oss bi kommer även annat att bevakas och följas upp.

Hur hantera anonymt mail?

Ett mail utan öppen avsändare nådde mig för en tid sedan. Mejladressen speglade avsändarens intresse för miljöfrågor. Innehållet handlade om ett miljöproblem i Norrlandskommunen Robertsfors. Innehållet visade på ingående kunskaper om ett miljöproblem som finns i kommunen sedan decennier. Kommunen har tillsynsansvaret i frågan. Avsändaren gav en mycket initierad problembeskrivning och uttryckte oro för konsekvenser, framför allt de mycket stora kostnader som kommunen kan komma att drabbas av för att undanröja ännu större kostnader vid fortsatt passivitet från kommunens sida.

Avsikten från avsändarens sida tycktes också vara att snylta från personer som själva fått ta ansenliga kostnader och tid. Avsändaren krävde att få vara anonym med motiveringen att hen hade en ”position” i kommunen och att ett avslöjande skulle vara förödande.

Varje år utses en ”Årets brukspatron” i Robertsfors kommun

Om Christer Sjödin fick som han ville skulle han förmodligen sitta i hytten på en traktor jämt. Och hjälpa någon nöjd kund. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta Årets Brukspatron i Robertsfors.

Så sammanfattar tidningen Mellanbygden de viktigaste egenskaperna hos mottagaren av utnämningen. När det gäller nobelpristagare kommer diskussionen genast igång om det verkligen är rätt pristagare som blivit vald. Sådana dumheter håller man inte på med i Robertsfors. Där är det bara pristagaren själv som ifrågasätter utnämningen. Christer har berättat att han blev chockad. Läs om det i Mellanbygden! Du har ett år på dig att själv kunna bli den utvalde och chockad. Men du måste bo i Robertsfors och helst vara man.

Inga extra perronger i Robertsfors kommun när den stora dagen randas för Norrbotniabanan

Centern fick avslag i Kommunfullmäktige den 19 juni på sin motion om att bygga perronger i Ånäset och i Bygdeå när Norrbotniabanan byggs mellan Umeå och Skellefteå. Resultatet i omröstningen blev 15-15 i kommunfullmäktige, med utslagsröst för ordföranden (S). SD saknade en av sina ledamöter i omröstningen vilket skapade det jämna resultatet. Det finns sakliga skäl att avstå från uppdelning i kortare avsnitt. Men det finns också intresseskillnader i en bruksort med omland. Industriarbetare röstar gärna rött i tätorten. I omgivande jord- och skogsbruksbygd har centern övervikt. Långsam utjämning sker dock med tidens gång. Både Bygdeå och Ånäset har industrier som inte får fördelen av egen perrong som kan vara avgörande för arbetsresor med tåg från Umeå eller Skellefteå. En fördel för kommunen är att bortfallet av arbetskraft från Ånäset eller Bygdeå blir mindre till Umeå och Skellefteå. Centern i kommunen och länet har misslyckats med sin opinionsbildning. Centern har heller inte gjort en övertygande analys av frågorna för tågtrafiken. Och även om så hade skett skulle S arbetat för avslag.

Miljökemisten Göran Bergström har frågat Robertsfors kommun om en avfallsdeponi som inte blivit sluttäckt

En av frågorna lyder:

Är det rimligt att det tar 20 år att sluttäcka en nedlagd deponi? Som framgår av det underlag som kommunen har fått av Ragn-Sells har deponin sluttäckts en gång tidigare men inte blivit slutgodkänd.

Läs jävsnämndens svar på denna fråga och flera andra frågor. Ordförande är Hans Lindgren som varit kommunalråd i Robertsfors i många år. Se också sammanträdesprotokoll från Robertsfors kommun. En av våra slutsatser är att fallet med Robertsfors avfallsdeponi är ett pågående miljöbrott.