Pälsklädd konstnär utan marknadslogik under pälsmössan

Den uppburne konstnären Jochum Nordström deltog i SVT:s Babel ikväll. Ett reportage visades där Jochum besökte Jasnaja Poljana, som är namnet på den gård som en av Rysslands största författare, Leo Tolstoj, bott på. Syftet var att få material för kommande arbete med djurmotiv, möjligen också att marknadsföra sina verk med hjälp av SVT.

I lättsam stil lät sig konstnären tas emot iförd mockapäls och pälsmösssa. Inget kunde var mer opassande med tanke på att Tolstoj var vegetarian. Hans skildring av ett slakteri med grymheten mot djuren präglade Tolstojs liv.

Man kan tvivla på att Jochum Nordström någonsin läst Tolstoj. 

Nordisk Vindkraft lovar och lovar

Kan man tro på ett storbolag som uttrycker sig så oklart?

Läs texten

Texten är späckad med löften om effekter av att bygga vindkraftverk. I texten försöker man locka med pengar till andra ändamål. (Kritikerna kallar det mutor.) Nordisk Vindkraft kallar betalningen till byn, föreningen eller kommunen för ETT BYGDEMEDEL.

Nordisk Vindkraft gör en språklig vridning av ordet bygdemedel. Här läggs in en betydelse om att det är frågan om ett medel för bygden, ”ett bygdemedel”. Vad menar Nordisk Vindkraft egentligen?

Kan man tro på floskler som ”Hur gynnar vindparken bygden?” Sanningen är ju den att en storskalig miljöförstöring planeras. Fåglar kommer att massakreras i tusen och åter tusen av de 211 meter höga vindkraftverken. Tänk om det vore bygget av ett minfält för att lemlästa fienden. Skulle det kallas ”minpark”?

Lambertz: ”Medierna har gått på en blåsning!”

altGöran Lambertz, justitieråd i Högsta Domstolen har för länge sedan passerat alla gränser för att åtnjuta allmänhetens och rättsväsendets förtroende. Som justitieråd och domare är han oavsättlig. Det är en av grundpelarna i en rättsstat.

Eftersom han sedan många år valt att framträda i den allmänna debatten får han också tåla kritik från andra. I det storgräl som utspelades i Veckan Brott SVT igår tisdag där Lambertz låg riktigt illa till, försökte han att undvika det slutgiltiga nederlaget genom att föreslå att SVT ska anordna en ny debatt i TV med väl tilltagen programtid för att utan tidspress kunna tala ut. Lambertz tar till ett retoriskt trix som liknar prästens notering i marginalen till sin predikan: ”argumentationen svag, höj rösten!”  Lambertz vägrade kalla Quickhärvan för en rättsskandal. I stället sa han att det var medierna som gått på ”en blåsning” och att ”bevisribban sänkts” efter att Quick fälldes. Så uttryckte sig en av landets högsta domare.

Lambertz försök att rädda sin heder efter rättsskandalen med Quick är ingenting att skämta om med tanke på hur skandalen blottlägger rättsrötan i det svenska rättsväsendet. Lambertz har spelat en viktig roll i hela rättsprocessen mot Quick. Men vi tar oss friheten att peka på hur en hårt trängd debattör som Lambertz tvingas ta till floskler när sakargumentation har kollapsat. Nu kan Lambertz sälla sig till Sveriges alla rättshaverister. Enbart på hans yrkande bör inte SVT ordna ännu en debatt om Quick-fallet. I vart fall inte på mycket länge. All uppmärksamhet bör i stället riktas på andra rättsskandaler. Ett område som ligger oss varmt om hjärtat är miljöärenden där rättsväsendet varit utsatt för politisk styrning i strid med grundlagen och internationell rätt. Där finns skandaler, där finns ocksåmänskligt lidande.

Högtravande skryt!

Hej Du hövding för Västerbotten!

Ert högtravande skryt på Länsstyrelsens hemsida fyller mig med vämjelse.

Länsstyrelsens vision 

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

  • Vi är öppna för människors behov, idéer och verksamheter
  • Vi förenar statliga intressen med regionala mål
  • Vi vårdar och tar till vara vår natur och miljö 
  • Vi medverkar till goda ekonomiska förutsättningar 
  • Vi arbetar för att människor ska trivas och utvecklas i ett samhälle som är tryggt och ger livskvalitet

Här kommer omtolkning i det format som ni tycks anse passande för undersåtar!

  • Ni borde vara…
  • Ni splittrar byar och befolkningar…
  • Ni förstör natur och miljö
  • Ni har ingen aning om ekonomiska konsekvenser
  • Ni borde arbeta för att…

Empati kan vara svårt

Det är svårt för den välmående att förstå den lidande människan. Exempel:

Jag besökte idag tidningsrummet på Stadsbiblioteket för att läsa tidningar jag saknar i det dagliga. En reslig man med ansiktsfärg och kläder som påminde om uteliggare kom fram och satte sig bredvid mig och ville prata. Det ville jag gärna. Jag presenterade mig, Urban och blev direkt Ubbe.

Han presenterade sig, Lennart och berättade varifrån han kom och att han nu var uteliggare, ofta i Hjorthagen. En tredjedel av sitt 60-åriga liv hade han legat ute. I läsesalen var det tystad som gäller, så en vakt kom och sa till Lennart att hellre gå till cafeteriat där man får prata. Jag gjorde mig beredd att gå min väg och ville säga något till avsked. Det blev: Alla borde pröva på livet som uteliggare och ligga ute en kylig natt.

Jag tyckte själv att det var klokt och tänkvärt. Men Lennart stönade med sin höga röst: Ja men det blir ju liksom bara en gång…

Då förstod jag vilken floskel jag levererat.