Förstå djurens lidande – lyssna på Vetenskapsradion SR!

I programmet Vetenskapsradion Nyheter SR1 redovisas uppfödning av olika köttslag – ”Därför får svensk kyckling rött ljus i köttguide”. Kyckling som kännande individer måste tas med full respekt när du står där i butiken vid kyldisken med en förpackning med kycklingfilé. Vilket lidande har just denna kyckling fått utstå? Är det moraliskt försvarbart att äta kött? Idag vet man mer, att en kyckling kan känna som andra individer, som människor.

Diskussionen om djurens lidande har åter blivit en stor fråga i media. Förmodligen kommer de upprörda känslorna – med all rätt – att växa och bli outhärdliga innan de åter fadar ut. Sen kommer diskussionen att återuppstå, fada ut, återuppstå… När kan vi få uppleva slutet på djurens lidande?

Äntligen, WWF varnar för Svensk Fågels djurplågeri!

Djurskyddsbrott i hanteringen av kyckling har påvisats av engagerade personer och myndigheter. Först nu har WWF- Världsnaturfonden genom Anna Richert tagit aktiv del i den mediala uppmärksamheten. Det visar på att tröskeln är väldigt hög för att ideella organisationer ska ta till orda. Djurplågeriet i kycklingbranschen har pågått i decennier. Varför har inte WWF använt sin status att agera tidigare? Djurens Rätt och Djurrättsalliansen har som aktivister under decennier drivit frågor om djurskydd och djurplågeri.

Fågelbranschen har ett gemensamt bolag Svensk Fågel för att sprida information. Djurplågeri finns inte ens omnämnt på deras webbsajt. Inte heller djurplågeriet i Kronfågels slakteri som Expressen rapporterade om.

Svensk fågel vill inte besvara alla dina frågor

Ställ frågor till Svensk Fågel här.

Om du frågar om ”skållning av levande kycklingar” så får du svar på något annat istället. Men om du söker med en fråga om ”Djurskyddsbrott” så kommer svaret ”Din sökning gav inga resultat”.

Det finns en lång rad texter med bilder hos Svensk Fågel, men inga som ger svar på frågor om t.ex Djurplågeri och Djurskyddsbrott. Det är brott som kan ge fängelse.

Svensk Fågel vill inte berätta om djurplågeriet

Fågelslakterierna i Sverige har ett gemensamt företag med webbsida. Där inbjuds du att ställa frågor om kyckling och annan fågel. Massmedia har skrivit mycket om djurplågeri den senaste tiden. Därför är det viktigt att höra vad Svensk Fågel har att säga om djurplågeri.

Svaret de ger är: ”Din sökning gav inga resultat”. Gör samma sökning själv här.

Sjuka branscher inom livsmedel anklagar varandra

Svensk Sigill, Helena Allard har gått ut med öppen kritik av odlad lax. Läs om Svenskt Sigill.

Svenskt Sigill är en märkning med en symbol Svenskt Sigill som äga av LRF – Lantbrukets Riksförbund. En stor mängd branscher ingår, så även kycklingbranschen.

Svensk Sigill berättar: ”Målet blev nu att ta fram hållbara regelverk för andra produktionsgrenar som mjölk, nötkött, griskött och kyckling, men även för transporter, slakt och livsmedelsförädling.”

I januari 2921 rapporterade Djurens Rätt om djurplågeri på KRAV-gårdar. Efter spaning mot företaget Kronfågel har en rad missförhållanden upptäckts. Många former av djurplågeri bedrivs bl.a skållning av levande kycklingar, klämskador med mera.

Vad vi ser är också att branscher inom livsmedel försöker konkurrera genom att ha mindre hemskheter, mindre djurplågeri och djursjukdomar än sina konkurrenter. När hemskheter finns i praktiskt taget alla branscher går vi en hemsk framtid till mötes. Anklagelser med bildbevis med mera mot varandra förs inte fram i reklamen, men väl i ett system av PR-aktivteter. Dessa aktiviteter når konsumenter och handel i alla media som TV, dagspress, fackpress, sociala media med mera.

Djurplågeri sänker värdet på aktier i största fågelföretaget

Scandinavian Standard AB är ett internationellt livsmedelsföretag, med säte i Stockholms kommun. Det bildades 2013 genom en sammanslagning av svenska Kronfågel och danska Danpo. Vid samma tillfälle förvärvades norska Den Stolte Hane. Företaget föder idag upp kycklingar och säljer kycklingkött och produkter av kycklingkött i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Irland. Företaget hade 2020 en omsättning på 9,9 miljarder kronor och 3.220 anställda, varav 922 i Sverige, 856 i Danmark, 322 i Norge, 183 i Finland och 937 i Irland. (källa: wikipedia, läst 2021-10-29)

Aktien Scandi Standard noteras på Stockholmsbörsen. Under de senaste 12 månaderna har värdet gått ned från SEK 68,9 till SEK 42,85. Det innebär att aktieägarna förlorat SEK 1.717.583 tkr. Aktier i allmänhet har ökat rejält under 12 månader. Om vi utgår från aktieindex OMX har förlusten varit SEK 2.774.557 tkr. Tio ägare har 52,9% av kapital och röster. Den största ägaren har 15,3% av kapital och röster. Resten fördelar sig på ett ett stort antal ägare, även många småsparare. Om aktieägarna i stället hade köpt aktier som följt index OMX hade de haft ett dubbelt så högt kapital som idag.

Nedgången i aktiekursen kan till stor del tillskrivas det djurplågeri som avslöjades hos Kronfågel i våras. Med andra ord: Djurplågeri kostar stora pengar för ägarna, närmare bestämt i storleksordningen 2 till 3 miljarder under 12 månader.

Stopp för djurförsök

Efter att idag hört om djurförsök i Vetenskapsradion SR 1 finns anledning att vara både optimist och pessimist.

Försök med hundar i forskning om diabetes är på väg att ersättas av djurfria metoder, enligt forskare vid Linköpings universitet. Två av tre forskare som medverkade ansåg att det är omöjligt att avskaffa alla djurförsök. Det kan kanske vara möjligt i en oviss och avlägsen framtid.

För helhetsbilden är det viktigt att följa Djurens Rätt och deras bevakning. Men också rapporter om affärsprojekt som vi berättade 2020.

Under lång tid kommer vår paroll tyvärr vara nödvändig:
Stoppa djurförsök!

Kan man ge stöd åt ett parti SD endast i en viss fråga? Förbud mot vilda djur på cirkus

I det här fallet gäller det en motion som Markus Wiechel (SD) är avsändare till. Läs hans motivering.

Vilka moraliska betänkligheter kan en icke-sympatisör till SD ha i detta fal? Är det bättre att stödja någon annan organisation i samma fråga? Är det bättre att avstå, kanske att avvakta. Eller kan det var bra att stödja mer än en, kanske alla organisationer med liknande mål.

Du avgör själv om du vill begränsa stödet till den motivering som här framställs. Du kan skicka ett mail till motionären med ditt stöd och eventuella förbehåll. Förhoppningsvis kommer ditt förbehåll att respekteras, men du kanske inte kan känna dig helt säker. Ändrar det ditt beslut om stöd? Vad är bäst för vilda djur?

Finns det risk för att ett parti i värvning av sympatisörer använder falska bevekelsegrunder? Är några partier mer trovärdiga än andra?

Fråga slakteribossens leende hustru

Djurplågeri och tortyr av människor är fruktansvärda brott. Vi får rapporter om det nästan dagligen i media. När det gäller djurplågeri kan det också kallas tortyr av djur. Djurhållning och slakt medför trots lagstiftning brott som pågår. En liten del kommer till kännedom genom berättelser och rapporter i media. Anmälarna är rädda för personliga konsekvenser. Många tittar bort när en hundägare sparkar på sin hund eller när en mjölkbonde har kor som går i sin egen avföring. När vi ser något på TV tänker vi att missförhållanden har avhjälpts genom länsstyrelse eller polis. Då slappnar vi av och gör inget mer.

När ett slakteriföretag avslöjas för djurplågeri, t.ex skållning av levande djur, grisar eller kyckling, då nöjer vi oss med att det ”varit i TV”. Vad kan vi göra för att förbättra den folkliga, den konsumentmedvetna kontrollen? Vi kan vidga kretsen av personer som görs ansvariga för djurplågeri. En VD som sitter i TV och lägger fram bortförklaringar är något som vi fått vänja oss vid. Om inte företagsledaren klarar av att avskaffa allt vad djurplågeri heter, så kan vederbörande få hjälp av den övriga familjen genom att konsumenter sätter tryck utifrån. En leende hustru eller make som inte visar några tecken på reaktion efter ett skandalreportage kan få hjälp att förstå allvaret genom sina medmänniskor.

Om du känner någon anhörig till en lögnaktig företagsledare som har ansvar i ett företag som producerar animaliska livsmedel:

  1. Fråga om djurplågeri
  2. Fråga om djurplågeri
  3. Fråga om djurplågeri
  4. Ge dig aldrig