March for Science

Läs här”Now we act” är budskapet. Nu gäller det att agera, att fortsätta agera med de angelägna frågorna i SäkraMiljön och för SkyddaMiljön.

SäkraMiljön har att fortsätta med evidensbaserad vetenskap som grund för granskning av den verksamhet som länsstyrelserna bedriver, kallad tillsyn. Portalfrågan har varit tillsyn enligt miljöbalken. Under granskning av tillsynen inom området avfall har bemötandet präglats av länsstyrelsens nonchalans till evidensbaserad kritik. Portalfrågan har varit och är även i fortsättningen tillsyn enligt miljöbalken.

Länsstyrelsens tjänstemän har långt före president Trump arbetat med alternativa fakta och faktaresistens. Det har i synnerlig grad och omfattning gällt avfall. Ansvar för tillsyn av anläggningar för avfall och sanering av förorenad mark har skötts som av president Trumps hejdukar. Inte ens stora haverier har på avgörande sätt kunnat förmå länsstyrelsen att ompröva sina praktiker och beslut.

Nyhetsbrev från KlimatSverige maj 2016 – obs demonstration 3 juni

Karin Wahlgren i Aktionsgruppen för demonstrationen den 3 juni har gått ut med följande nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nätverket KlimatSverige 24 maj 2016

Nu är det jättefokus på att kolet ska stanna i marken i hela världen. Här i Sverige är det Vattenfalls kolbrytning i Tyskland som är på den brännande agendan. Efter Ende Gelände -aktionerna i Lausitz i Tyskland är uppmärksamheten nu riktad mot Sveriges regering och riksdag. I dag samlades nära 200 personer utanför riksdagen för en livlig manifestation, lyssnade på riksdagsdebatten och gick avslutningsvis till Rosenbad för att demonstrera miljörörelsens starka vilja: LÅT KOLET LIGGA!
Namninsamling och internetdemo pågår samtidigt. Alla kan hjälpa till här. Vi behöver dig/din organisation för att göra allt som pågår till kraftfulla manifestationer! Nu samlar vi oss för en ny demonstration fredagen den 3 juni.Samordning av demonstrationen 3 juni sker genom nätverket KlimatSverige. Anmäl så snart som möjligt om din organisation stöder demonstrationen till kontakt@klimatsverige.se

LÅT KOLET LIGGA! STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV VATTENFALLS BRUNKOL!
Vi demonstrerar för klimatansvar och framtidshopp fred 3 juniSamling Sergels Torg kl 18.00, avmarsch mot Mynttorget kl 18.45Säg NEJ till avtalet mellan Vattenfall och energibolaget EPH.Avveckla Vattenfalls kolgruvor och kolkraft så snart som möjligt.

Talare ännu ej klara. Manifestationen stöds hittills av:
350.org, Fossil Free Sverige, Fossil Free Stockholm, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, Fältbiologerna, Föräldravrålet, Jordens Vänner, Klass 7A Stentorpsskolan i Halmstad, Klimataktion, Klimataktion Stockholm, Klimataktion Halmstad, Klimathoppet Malmö, Klimatsamling Göteborg, Fi-Miljö, Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg, PUSH Sverige, Radikalisera Klimatpolitiken.nu, Skiftet, Stockholms Naturskyddsförening

Samverkan genom Nätverket KlimatSverige

Anmäl så snart som möjligt om din organisation också stöder demonstrationen, samt om hur ni eventuellt kan medverka till: kontakt@klimatsverige

Mera information inför demonstrationen:
Lör 28 maj kl 10 – 18 banderollverkstad inför demonstrationen 3 juni i Stockholm

Hur funkar det? Vi erbjuder utrymme och material (tyg och färg) som bidrag till dom av oss som ska delta i demonstrationen och planerar att göra banderoller. Då vi ändå har begränsad tillgång på dessa material, och för att det ska funka så smidigt som möjligt på plats, så ber vi samtliga dom av er som planerar att komma till verkstan att kontakta oss i förväg via mejl och anmäla vad ni behöver vad gäller tyg, färg och ungefär hur många ni blir (se kontaktuppgifter nedan). På så sätt kan vi också återkomma till er och förmedla om det är nåt utav det ni behöver som inte finns på plats.

TIPS! Lakan är ett klassiskt banderollmaterial och ett smart sätt att försäkra sig om att ni får tillräckligt med tyg i önskad färg. Var och när? Verkstan i Västra Orminge, Svarvarvägen 13, Kummelbergets Industriområde, lördag 28 maj kl 10.00-18.00.

Hur hittar jag dit? Så här hittar du dit från Slussen: Från Slussen tar du buss 471, 444 eller 446 mot Västra Orminge och går av vid station Skarpövägen. Därifrån är det ca 15 minuters gångväg. Totalt tar det ca 45 minuter från Slussen. Om ni går vilse – ring oss så guidar vi er ( se kontakt nedan ). Samling kl 9.00 på Slussen om du vill ha sällskap ut, vid den stora bussdisplayen längst ner där bussarna avgår.

Kontakt? Ivan: ivan.oljelund@greenpeace.org, tel 0739-900571. Varmt välkomna 🙂

Sprid info om demonstrationen
– Dela Facebook-eventet och bjud in dina vänner: www.facebook.com/klimatsverige/
– Lägg upp information om demonstrationen 3 juni på din organisations hemsida: http://klimatsverige.se/event/demo-lat-kolet-ligga-160604/

Läs om Greenpeace granskning av den föreslagna köparen, företaget EPH: http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Brunkolsaffar-strider-mot-regeringens-och-Vattenfalls-regler/ http://www.svd.se/greenpeace-brunkolsaffar-bryter-mot-internationella-avtal/om/vattenfall-saljer-tyska-brunkolen

Deltag i internetdemo #låtkoletligga http://klimatsverige.se/nyheter/internetdemo-latkoletligga/

Skriv på namninsamlingen till Lövén från Avaaz 

Vi ses!

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen för demonstrationen 3 juni genom Karin Wahlgren
kontakt@klimatsverige.se
http://klimatsverige.se/

 

VK rapporterar viltolyckor

Sedan några år har vi försökt stimulera rapporteringen genom att fråga om detaljer rörande både djuren och människorna. Kortfattade olycksnotiser där djuren knappast nämns visar på bristande respekt.

alt

Vi tillskriver VK flera gånger per år och tycker att det har skett förbättringar i rapporteringen. Västerbottens-Kuriren tycks göra framsteg i att rapportera mer detaljerat. Här ett exempel från den 2 januari 2016.

Fria Vindars namninsamling

Fria Vindar vill inte ha vindkraft på Holmön.

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

För Fria Vindar ökar framtidstron i takt med ökat stöd lokalt och i hela Sverige. Åk till Holmön med nya färjan Capella och känn själv!

Svarstider hos länsstyrelsens miljöenhet

Tror du till äventyrs att länsstyrelsen har en förutsägbar svarstid på skrivelser?

Vi har tvingats konstatera att det inte finns normer eller administrativa rutiner för ärenden som gäller tillsyn av RagnSells Fagerliden, anläggning för farligt avfall.

Att vi måste vara oroliga för RagnSells verksamhet vet vi efter åtta år, två stora haverier med mycket läckage och stora utsläpp till vattendrag och våtmarker. Därtill flera fall av misstänkta miljöbrott där varken vi, åklagaren eller tillsynsmyndighet lyckats nå ända fram. I april 2014 fick vi tillgång till miljörapporten för 2013. Miljörapporten ska redovisa verksamheten vid anläggningen, särskilt hur villkoren för tillståndet efterlevs. Det gäller bl.a analysvärden för tungmetaller och arsenik.

Vi läste och kommenterade rapporten inom en vecka med sju tydliga kritiska frågor på vilka vi begärde svar. Sedan har vi fått påminna, påminna, påminna och påminna myndigheten som inte har respekt för oss som sakägare eller drabbade. Till slut fick vi besked av enhetschefen att ”målsättningen var att ge svar före semestern”. Men utan att tala om när handläggarens semester infaller… Och det var bara en målsättning… Vi kan vara tvingade att vänta till slutet av året för att få svar på våra sju allvarliga punkter i vår kritik av RagnSells miljörapport 2013.

Brevväxling mellan Inger Almström och Arvidsjaurs kommun om deponifrågor vindkraft

Från Inger Almström

Till Miljö- Bygg och Hälsoskyddsavdelningen
Arvidsjaurs Kommun

Jag har några frågor angående sophantering med anknytning till vindkraft.

1. Hur mycket tar återvinningsstationerna i kommunen betalt per ton för deponi av betongskrot från t ex ett vindkraftverk?

2. Hur mycket av betongfundamentet måste en eventuell verksamhetsutövare i kommunen avlägsna, enligt kommunala regler, om ett vindkraftverk ska monteras ned?

3. Var i kommunen skulle man kunna lämna sådant betongskrot som kommer från vindkraftverk? I Arvidsjaur, Glommersträsk eller Moskosel. Om inte något sådant skrot kan lämnas i kommunen till vilket närmaste ställe skulle detta då kunna lämnas?

4. Vilka regler gäller för hur stora betongklumpar som kan lämnas? Är det någon skillnad om dessa är armerade? Vilken prissättning gäller för dessa klumpar, stora, små, med eller utan armering?

5. Tar kommunen i nuläget emot glasfiberarmerad epoxiplast som innehåller bisfenol A?

6. I så fall vad kostar det per ton att deponera detta?

7. Om kommunens avfallshantering accepterar glasfiberarmerad epoxiplast innehållande bisfenol A, hur är det då tänkt att denna ska destrueras? Metod? När det gäller tänkt gods från ett eventuellt vindkraftverk rör det sig om vingarna. Det handlar om 17 x 3 x18 ton = ca 900 ton glasfiberarmerad epoxiplast som innehåller bisfenol A bara från den tilltänkta etableringen på Brattberget.

8. Var i kommunen ska glasfiberarmerad epoxi deponeras/destrueras? I Arvidsjaur, Glommersträsk eller Moskosel? Om inte i kommunen, var finns närmaste sådan deponi för denna mängd?

Tacksam för snabbt svar då länsstyrelsen just nu behandlar detta ärende.

Inger Almström

Läs svaren och föjdfrågor, klicka ->[@more@]


Kommunens svar på frågor om avfall från vindkraft

Den 6 maj 2014 mottag miljö- och byggenheten en skrivelse med åtta frågor om avfall från vindkraft. Skrivelsen är från Inger Almström. Eftersom det rör sig om hypotetiska frågor och inte ett aktuellt fall har miljö- och byggenheten valt att inte göra några större undersökningar för att svara på frågorna. Svaren som lämnas är av övergripande karaktär.

Följande svar lämnas:

1. Betong kan krossas och återanvändas som t ex. fyllnadsmaterial. Om ett företag inte väljer att återanvända betongen själv kan de idag lämna fyllnadsmaterial till kommunen för 150 kr per ton. Ett företagsavfall (som inte kan jämföras med hushållsavfall) behöver inte lämnas till den kommunala avfallsanläggningen där verksamheten bedrivs. Företaget kan välja att lämna sitt avfall till en avfallsanläggning i en annan kommun. Hushållsavfall från Arvidsjaur som ska deponeras skickas idag till en avfallsanläggning i Piteå eftersom Arvidsjaurs kommun inte har någon egen avfallsdeponi.

2 Det ska framgå av företagets ansökan och ett ev. miljötillstånd hur området ska efterbehandlas vid en eventuell avveckling. Som praxis gäller att ett område ska återställas (så långt som praktiskt möjligt) till sitt naturliga tillstånd.

3 Om ett företag inte själv väljer att återanvända betongen kan de välja att lämna den till en godkänd avfallsanläggning. Vilken anläggning de väljer beror på avfallsanläggningens kapacitet, avstånd och kostnad. Betongen kan återanvändas som t ex fyllnadsmaterial ( vilket är det miljömässigt bästa alternativet) eller deponeras.4 Hur stora betongklumparna som ett företag kan lämna beror på syftet med hanteringen. Om de ska krossas för fyllnadsmaterial kan armeringen sorteras ut. Då är det mest troligt krossens storlek som avgör storleken på betongklumparna, men innan krossning går det säkert att hacka sönder ev. betongklumpar som är förstora. Ska betongen gå som deponirest spelar antagligen inte storleken någon avgörande roll.

5 Ja.

6 För företag som väljer att lämna avfall till ÅVC i Arvidsjaur kostar det idag ca 1100-1500 kr/ton att lämna brännbart avfall som ska förbrännas i boden och 1400 kr/ton att lämna avfall till deponi som ska skickas till Piteå.

7 Avfallshanteringen skiljer sig om det rör sig om fullt uthärdad epoxiplast eller inte. Om plasten inte är fullt uthärdad ska den hanteras som farligt avfall och i anat fall kan den gå som brännbart. Brännbart avfall från hushållen skickas idag till en förbränningsanläggning i Boden.

8 se svar under punkt 7.

För miljö- och byggenheten
Åsa Andersson
Miljöinspektör


Begäran om förtydligande Från Inger Almström

Förtydligande önskas i ovannämnda ärende

Först vill jag tacka för kommunens svar på mina frågor.

Dock tycker jag att svaret på fråga 7 inte klargjorde det jag frågade om. Min fråga var om kommunens avfallshantering accepterar glasfiberarmerad epoxiplast innehållande bisfenol-A? Hur det är tänkt att denna ska destrueras? Vilken metod som ska användas? Kommunens svar på den frågan löd delvis: ”Om plasten inte är fullt uthärdad ska den hanteras som farligt avfall i annat fall ska den gå som brännbart.

1 Vet inte kommunen om den epoxiplast som vindkraftvingarna består av är fullt uthärdad eller inte?

2 Om denna epoxiplast är fullt uthärdad ska den enligt svaren hanteras som farligt avfall – hur hanterar kommunen denna typ av farligt avfall?

3 Vad kostar det att lämna denna typ av farligt avfall till kommunen?

4 Var i kommunen skall verksamhetsutövaren lämna detta farliga avfall?

Om inte kommunen har för avsikt att genast lägga in sitt veto mot den planerade vindkraftparken Brattberget är detta högst aktuella frågor som jag och vi andra som bor här måste få svar på omgående.

Med vänlig hälsning
Inger Almström


Kommunens svar på Ingers begäran om förtydligande

Svar på ytterligare frågor och avfall från vindkraft 2014-05-23

Den 23 maj 2014 mottog miljö- och byggenheten ytterligare en skrivelse med frågor om avfall från vindkraft från Inger Almström. Undertecknad poängterar även i detta svar att då det i dagsläget enbart rör sig om hypotetiska frågor och inte ett aktuellt fall väljer miljö- och byggenheten att inte göra några större undersökningar för att svara på frågorna. Svaren som lämnas är av övergripande karaktär.

Följande svar lämnas:

1.    Ja, den är fullt uthärdad.

2.    Det är bara om plasten inte är fullt uthärdad som den ska den hanteras som farligt avfall. Om den är fullt uthärdad kan den hanteras som brännbart avfall.

3.    Frågan är inte aktuell eftersom det är brännbart avfall.

4.    Frågan är inte aktuell eftersom det betraktas som brännbart avfall.Ett företag kan också välja att återanvända/återvinna en produkt.

Som förklarats i tidigare skrivelse kan ett företag välja att lämna avfall (som inte är att jämställas med hushållsavfall) till vilken godkänd avfallsanläggning de vill. Eftersom Arvidsjaurs kommun inte har egna behandlingsanläggningar för varken farligt avfall eller brännbart avfall är det mest troligt att ett företag med stora mängder avfall transporterar det direkt till aktuell behandlingsanläggning då det blir billigare för dem.

Angående följande kommentar:

Om inte kommunen härför avsikt att genast lägga in sitt veto mot den planerade vindkraftparken Brattberget är detta högst aktuella frågor som jag och vi andra som bor här måste få svar på omgående.

är mitt svar:

Miljö- och byggenheten är en förvaltning som arbetar med myndighetsutövning, vilket innebär att vår roll är att vara sakliga och opartiska i bl.a. olika miljöprövningsärenden. Vi ska rätta oss efter de lagar, förordning och föreskrifter som finns.En tillsyns- och prövningsmyndighet tar aldrig ställning för eller emot innan en ordentlig granskning av ett ärende. Granskningen görs med stöd av lagstiftningen.När det gäller t.ex. anläggande av vindkraft är det Länsstyrelsen som är beslutande myndighet och som genomför prövningen enligt miljöbalken. Miljö-, bygg-och hälsoskyddsnämnden är remissinstans. Nämnden yttrar sig till Länsstyrelsen i två steg i ärenden som prövas av Länsstyrelsen. Första gången är när företaget har s.k. tidigt samråd och tagit fram de första handlingarna till ansökan. Då lämnas bl.a. synpunkter om det är något särskilt som nämnden anser ska belysas i ansökan eller om vi upptäcker felaktigheter i handlingarna som tillsänts oss från Länsstyrelsen.

När alla berörda parter inkl. Länsstyrelsen lämnat sina synpunkter till sökanden ut-reder och sammanställer sökanden (utifrån synpunkterna som lämnats) en ny an-sökan, där alla ev. synpunkter ska beaktas/kommenteras. Ansökan ska då även innehålla en komplett miljökonsekvensbeskrivning.

När den kompletta ansökan inkommit från företaget skickar Länsstyrelsen ut den på remiss till berörda parter. I det aktuella fallet som rör Brattberget har miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden ännu inte fått någon slutlig ansökan från Länsstyrelsen som kan granskas. Vi har därför ingen möjlighet att lämna synpunkter i detta skeende.

Observera att ovanstående svar lämnas utifrån miljö-, bygg- och hälsoskydds-nämndens roll som myndighetsnämnd. Det är endast kommunfullmäktige som harmöjlighet att lämna sitt veto i frågor om t.ex. etablering av vindkraft. Den möjlighet-en har inte en miljönämnd.

Mer information om kommunal vetorätt

Kommunen har genom plan- och bygglagen (2010:900) och principen om kommunalt självstyrelse ett avgörande inflytande över markanvändningen inom kommunen. Sedan de nya reglerna för prövning av vindkraft trädde i kraft är bygglov inte nödvändigt för vindkraftverk som har tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen har ändå genom plan- och bygglagens bestämmelser om översiktsplan ett starkt planeringsverktyg för lokalisering av bl.a. vindkraft. En översiktsplan är inte bindande men den tillmäts betydelse vid prövning av ärenden i olika instanser. Tillstånd till vindkraftverk som inte är bygglovspliktiga får ges bara om kommunen har tillstyrkt det. Detta innebär I praktiken en vetorätt för kommunen i mål eller ärenden om till-stånd om vindkraftverk. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en an.läggning, tillåta verksamheten med stöd av 17 kap. 6 § miljöbalken, om det är angeläget från nationell synpunkt att verksamheten kommer till stånd.

För Miljö- och byggenheten

Åsa Andersson
Miljöinspektör

Så här går det till att anmäla ett miljöbrott!

Att anmäla till länsstyrelsen är en omväg och det är inte säkert att länsstyrelsen reagerar. Länsstyrelsen Västerbotten har haft hela året på sig att ingripa, men inget har gjorts från deras sida vad vi vet. Här är svaret från Åklagarmyndigheten:

Hej
Vi har mottagit och registrerat din anmälan gällande RagnSells Fagerliden AB. Ärendet har fått nummer AM-137212-13, åklagare är Christer B Jarlås, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, enhet Östersund.

Här är anmälan anmälan från SäkraMiljön:

Till: Jarlås Christer b; 840 Reg Riksenheten för Miljö-och Arbetsmiljömål
Ämne: Villkorsbrott RagnSells Fagerliden AB, Robertsfors kommun

Hej
I miljörapport 2012 för RagnSells Fagerliden AB står att man mottagit oljehaltigt slam. Konsult Göran Bergström, WSP Samhällsbyggnad, Umeå har på vårt uppdrag läst rapporten i första och andra versionen och har yttrat följande med hänvisning till MÖD:s dom M 3546-10: ”Av den bifogade domen framgår det ju att RagnSells fick tillåtelse att använda de material som de anmälde i sin anmälan 2009. Av domskälen kan man läsa att eftersom det är anmält och inte bedöms medföra några miljömässiga konsekvenser så därför kan anmälan accepteras. Men poängen är att oljehaltigt slam med EWC-kod 13 05 08 har aldrig anmälts, och eftersom det inte finns nämnt i domen är det fel att ta emot det. Av länsstyrelsens brev 2010-05-10 framgår att det inte får föras in några andra material än de som är uppräknade. Det beslutet har fortfarande grund trots MÖDs beslut.” På grund härav överlämnas ärendet till miljöåklagaren.

Bilagor: Dom_Hovratt_2011-03-23_M 3546-10.pdf och Lst_Beslut_anm_deldom_2005-09-29_2010-05-10.pdf

Almedalen 2013 och miljöfrågorna, hemifrån

Åsa Domeij är för många ikonen för miljöfrågorna i svensk politik och debatt. Hon är sedan 2008 miljöchef i Axfood som behärskar en stor del av svensk matmarknad. I ett blogginlägg skriver Domeij: Miljöfrågan dominerar Almedalen. Hon är aktiv bloggare där hon för ut budskap i Axfoods intressen, delvis genom det så kallade Hagainitiativet – företag för aktivt klimatansvar. Vilken cynisk benämning för storskalig miljöförstöring!

Hagainitiativet har initierats av åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Procter & Gamble Sverige, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail Sverige och Vasakronan. Tillkommande nya företag är Lantmännen, HKScan Sweden, Löfbergs och McDonald’s. Läs mer här.

Här marknadsförs ”Hagainitiativet” och de bakomliggande företagen. Det innebär att några av miljöns största hot kuppat in sig i Almedalen och den stora good-will som här finns både nationellt och internationellt. De ingående företagen i Hagainitiativet representerar dagligvaruhandel och import av livsmedel som förstör miljön i en global skala. Bland de inhemska företagen finns de största slakteriföretagen som vill bevara och öka animalieproduktionen. I blogginlägget skriver Domeij pliktskyldigast om Axfoods seminarium ”Vaccinera dig mot pessimismen – för en hållbar framtid”. Här handlar det om Axfoods investering i solceller.

Hur kan jag som enskild person utan makt och kapitalintressen orientera mig i allt detta, frågar man sig. Företagen i Hagainitiativet och en lång rad andra företag snyltar på Almendalens goda rykte. ”Snylta” är ett alldeles för snällt ord, det borde heta blodsuga! Ett annat företag i raden är RagnSells som har seminarium i tre dagar med inbjudna deltagare från bl.a Naturvårdsverket. Det är ett ödets ironi att företaget dömts för miljöbrott just på Gotland.
En numera vanlig metod att möta kritiken är att skylta med investeringar med förment goda effekter på miljön. Almedalen är en torgplats där åthävor är vanliga och förs ut till media. Axfood gör reklam för sitt företag genom att tala om en investering i solceller, som tycks ha ytterst marginell betydelse för miljön och företaget. RagnSells gör reklam för sitt företag genom paneldebatter ”öka takten på klimatarbetet”, som kan bedömas ha stor betydelse för miljön, ja faktiskt, och företaget.

Här har exempel getts på diskussioner som har koppling till Almedalen. Här på denna blogg kan vi se många tänkbara fördelar för miljön i alla de 500 seminarier som handlar om miljö. Vi kan också se hur många stora och små företag ägnar sig åt att blodsuga varumärket Almedalen. Vi kan också se hur många stora och små företag försöker bikta sig, köpa sig fria för sina stora och små miljöbrott genom att lova investeringar i miljön.

Är det tillräckligt att studera Almedalen indirekt genom media och internet? Nej, kanske inte. Det kan vara effektivare att göra studiebesök i den så kallade Verkligheten. Besök den typ av vindkraftverk som Polarbageriet i Älsbyn avser att bygga, hör bullret som grannarna kommer att få leva med 25 år framåt! Besök någon av RagnSells anläggningar för farligt avfall, fråga grannarna om utsläppet av farliga gifter men som inte syns för blotta ögat! Eller, något som du kan göra redan idag – besök någon av Axfoods butiker, Willys och se kritiskt på vad som finns i diskarna och hyllorna! Vilka produkter kan du konsumera med gott miljösamvete? Har du några frågor så maila till både oss och Åsa Domeij.

Ny dom med lägre gifthalter för avfallsanläggning nordost om Uppsala

Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, har nyligen avkunnat en dom i ett miljömål (Dom_M1571-07_2012-11-30.pdf) som har paralleller till dom i Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingsrätt.

Domen gäller Hovgårdens avfallsanläggning, Uppsala kommun. Verksamhetsutövare är Uppsala Vatten och Avfall AB. Haltvillkoren för denna anläggning Uppsala är betydligt lägre än för RagnSells anläggning i Robertfors (Dom_4903-04_2012-06-20.pdf)

Vi tar domen i Nacka Tingsrätt om Hovgården som ytterligare ett tecken på att Högsta domstolen har skäl att bevilja prövningstillstånd för vår överklagan av dom TUM M4903-04 gällande RagnSells Fagerliden AB.