Media nämns inte i 34-punktsprogrammet från regeringen

Inte heller familj och allmänhet nämns så vitt vi kunnat se på regeringens hemsida.

Räckvidden för regeringens program följer principer för vad en regering kan och får göra. Situationen är dock så allvarlig att nu måste man både tänka och handla utanför boxen. På annan plats har vi föreslagit en samverkan mellan myndigheter och media. Då leds tanken till totalitära stater där media styrs av makten. En viktig skillnad för oss är att makten har gått regeringen ur händerna när det gäller gängkriminalitet.Vi kan tala om behovet av ett undantagstillstånd där regeringen tillåts samverka med media på ett avgränsat område: gängkriminalitet. Detta bör också avgränsas i tid. En fara uppstår att undantagstillståndet för en viss form av kriminalitet tillåts fortleva oavsett uppnått resultat, kanske i mer dold form. Det blir ett högt pris för demokratin, men vi måste ta risken.

En snabb titt på tablåer för tv-kanaler, även radio, visar att det varje dag finns ett brokigt och stort program om krim. Ofta med kommersiellt syfte, men det behöver inte vara fel, tvärtom. Efterlyst, Svenska fall, Stockholmspolisen, Södertäljepolisen är några exempel på TV-program. Leif GW Persson dyker upp här och där, men han har inte evigt liv han heller. Tanken här är en annan, nämligen att ha dagliga rapporter och diskussioner om läget i realtid med vassa, gärna sansade deltagare. Om åtgärder ska tas upp är det Polisen med sitt våldsmonopol tar ansvaret. Som Corona-rapporteringen men med större tidsandel för offren. och offrens familjer. Polisens arbete måste visas ingående för att sänka murarna till de boende i problemområden. Prioriterade frågor bör vara anmälningar från allmänheten och vittnesmål i domstolarna.

När lanseras 3D-grishuvud?

Med skrivarteknik kan man göra nästan vad som helst, allt från reservdelar till ett mänskligt hjärta och till entrecote 3D. Läs om veganbiffen 3D som tillverkas med skrivare där känsliga skrivarhuvuden fördelar soja och solrosolja och andra ingredienser. Tyvärr finns en betalvägg. Ett tips är att utnyttja erbjudandet för 1 kr och säga upp abonnemanget samma dag. Det funkar.

Filosofin att efterlikna animala produkter skapar rubriker, men kommer 3D-tjött att kunna marknadsföras med framgång? Kanske för mycket speciella situationer där konsumenten inte vill visa sin veganska livsstil? Eller motsatsen, där konsumenten med kraft vill visa sitt avståndstagande till att äta djur? Vilka samtal kan inte 3D-tjött skapa vid kommande nobelmiddagar och diskussioner om framtiden. Den stora sensationen med skrivarteknik är nu exploaterad. Nu kan mer drastiska visningsobjekt skapas för att chocka mänskligheten. Vi föreslår veganskt grishuvud 3D med skulpterat animaliskt grishjärta som äpple och dekorerat med kristyr tillverkad av steviolglykosider.

Men grisfötter 3D kommer att bli svåra att tillverka. Kravet måste vara att det kraschande ljudet blir trovärdigt när jag dräglande sätter löständerna i brosken 3D och skinnet 3D. Var god skölj!

Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil och Kinas hugg på Västsverige

Naturförstöring i kombination med Kinas ekonomiska maktanspråk är ett av hoten mot Sverige som står högt på agendan. Magnus Sederholm, läkare, forskare och styrelsemedlem SNF Sotenäs har skrivit i SvD i mars 2020.

Det är en av många källor som finns tillgängliga på internet. Utbyggnaden är en i raden av ödesfrågor för Sverige. Miljöpartiets Isabella Lövin svarade inte på frågan i SVT:s Agenda om partiets kommande beslut i regeringsfrågan. Det ser ut som att Naturskyddsföreningen får ta ett övergripande ansvar för att stoppa utbyggnaden under det att Miljöpartiet dansar vid vulkanens rand. Isabella Lövin, vice statsminister och klimatminister (Mp) ska avgå, men hon kommer att få bära ett tungt ansvar när domedagen randas. Maktspelet handlar om mycket där nu migrationsfrågan seglat upp genom Grön Ungdom med följdverkningar på andra stora frågor att besluta om med den bräckliga regeringen. Det är ett möjligt sätt att se på dagens politiska situation. Det kunde räcka med risken att Preemraff bygger ut med följder för Kinas ekonomiska maktanspråk.

Kulturstudion i SVT2 och solidaritet

I lördagskväll hade Kulturstudion besök av en dirigent och pianist i karriären. De bidrog med synpunkter på två superstjärnor, pianister som var ofattbart skickliga och framgångsrika. Programledaren ställde också frågor om arbetssituationen i skuggan av Corona. Som väntat kom gästerna att berätta om artistkollegor som stod i valet och kvalet om att avluta sin karriär. Då nämndes även andra yrkesgrupper som drabbats, scenarbetare, tekniker och personal av många slag. De har nu börjat uppleva att inkomsterna inte räcker till, inte ens för det dagliga uppehället, hyra, mat etc. Kulturvärlden har en hierarki där många på olika nivåer tvingas sluta för att inte komma tillbaka, från högsta stjärnstatus till påklädare och sminköser.

Kulturstudion bör under Corona lägga mycket större vikt och tid på den utsatthet som artister och personal drabbas av. Rapportering och diskussion bör ske om inte varje dag så åtminstone varje lördag i Kulturstudion. Det känns bara tomt och meningslöst att njuta av inslagen när tanken kommer smygande om de problem som Kulturen drabbas av, samtidigt som politikerna tappat greppet och förståelse av solidaritet.

Jämför gängkriminaliet med corona för daglig rapportering i TV

Sedan mer än ett halvår har medborgarna fått dagliga rapporter om corona. Ett stort ansvar har vilat på Folkhälsomyndigheten ofta förtstärkt med andra epidemiologer och forskare. Detta ständigt pågående arbete och rapportering under coronapandemin har vi vant oss vid. Ett stort behov av information har etablerats för allmänhet, sjukvården och äldrevården i hela landet.

Ett liknande ständigt pågående arbete med rapportering i media, främst TV skulle kunna införas för att kraftigt höja handlingskraft och beredskap mot kriminalitet. Genom att bara rapportera samma dag som illdåden har inträffat invaggas medborgarna i tron att därefter, kanske under några dagar är det lugnt igen. Så är det inte ute. De kriminella är aktiva hela tiden, även om media inte rapporterar. När klanledare eller gängledare själva blir mördade, då uppstår ett vakuum som andra krigar om för att fylla ut. Det har SVT lärt oss idag.

Tänk dig att rapportering sker varje dag i TV! Det kommer inte att vara nyhetstorka en enda dag. De gängkriminella kommer att vara aktiva, varje dag dygnet runt. Rapporteringen kommer att öka beredskapen och vaksamheten. En viktig sak blir hur Polisen kan upplysa hur medborgare ska kunna anmäla misstänkta individer och brott, anonymt om så önskas. Däremot är inte frågan löst om hur medborgarna ska kunna vittna anonymt i domstol. Det kanske kommer. Den frågan blir intressant att ventilera i de dagliga rapporterna i TV och andra media. TV är det viktigaste mediet. Det skapar samhörighetskänsla mot gängkriminaliteten. Sociala media måste också användas för att nå ut till de yngre och till alla som befinner sig på jobbet vid sändning av programmet. Efter några dagar har alla lärt sig att rapportering finns varje dag i TV.

Mp-ledarval är fel fokus

När ett av språkrören, Isabella Lövin avgår är det begripligt att media sätter hela fokus på frågan om efterträdare. Andra frågor kommer inom kort att ta över som EU:s stödpaket och maktskifte i Belarus som högsta prioritet. Inrikespolitiskt sker en fortsatt underminering av ställningen för S samtidigt som inget starkt regeringsalternativ kan skönjas.

Fortsättningen kan påverkas av starka tendenser i media. SVT tycks känna hotet om förändringar i sitt public serviceuppdrag, som visat sig i program som Aktuellt, Rapport och Agenda. Där har man blivit tuffare mot S-makten och S-styrda kvinnor och män i Staten. Alternativmedia växer och höjer nivån i samhällskritiken. Där gör Swebbtv framgångar vecka för vecka. Se upp S och S-kloner! Se upp globalister! Detta är stora krafter som kan komma i samsvängning med andra stora skeenden i världen som presidentvalet i USA och Kinas ambitioner om världsherravälde.

Grovt djurplågeri – våga störa!

Nu har alla riksdagspartier enats om en ny brottsrubricering: Grovt djurplågeri som ska leda till fängelse. Läs Expressen och Feber.

Miljöpartiet har enligt uppgifter i media varit emot skärpta straff som botemedel, men i detta fall anses fängelsestraff spegla brottet men utan närmare förklaring från Mp till ställningstagandet. Personer som begår övergrepp på djur genom försummelser och vanvård undgår även i fortsättningen fängelsestraff när brottet inte ses som grovt. Det riskerar att fria många förövare som har råd med advokater som kan försvara gärningspersoner som istället borde låsas in och beläggas med djurförbud.

Tyvärr syns inte någon diskussion om proaktiva insatser att förebygga och förhindra djurplågeri. Djurhållare kan leva ett ensamt liv med liten kontakt med omgivningen.
Grannar och ideellt arbetande personer skulle kunna stiga fram och inleda kontakter i förebyggande syfte. Som ursäkt att inte göra det brukar många skylla på att det kan uppfattas kränkande. Vad är viktigast? Djurens omvårdnad och skydd eller ”vett och etikett” ? Svaret är givet att omgivningen, goda grannar kan göra en insats om man vill och vågar.

Folkomrösta om EU:s stödpaket!

Stödpaketet på 750 miljarder euro kuppades igenom av EU-ledarna i förhandlingar under juli i år. Sveriges EU-avgift kommer därmed att öka till 45 miljarder kronor om året. EU-nämndens ordförande Åsa Westerlund (S) ska enligt TT och SVT ha meddelat att Stefan Löfven är fri att godkänna förslaget. Sveriges förhandlare, statssekreteraren Paula Carvalho Olovsson ska ha godtagit förslaget.

Svenska skattebetalare har anledning att fråga:
1. Vem fan är Paula Carvalho Olovsson?
2. Vad fan får vi för pengarna?

Sättet att formulera frågan har vi lånat från förre Scania-chefen Leif Österlund, som uttryckte sig rättframt utan omsvep när han fick en fråga om skatter. Den här gången är frågor om skatter och EU-avgiften extremt viktiga eftersom svenska skattebetalare nu riskerar att digna under skatteoket än mer under all framtid. Dessutom förskjuts makten från Sveriges riksdag till EU:s organ att beskatta och använda skattemedel.

Har de politiker som deltagit i denna beslutsprocess om EU:s stödpaket särskild förmåga att bedöma och besluta? Det finns inget som tyder på det. Tvärtom har de visat brist på omdöme när de inte ens försökt föra en diskussion med folket som kommer att få bära konsekvenserna. Har de ens diskuterat frågan med folkets representanter, dvs riksdagen? Grundpelare i svensk demokrati är:

”Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta utövas av Riksens ständer allena vid allmän riksdag.” — Regeringsformen, 1809
”Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens budget.” — Regeringsformen 1974, 9. kap, 1 §

Det rätta är nu att besluta om och utlysa folkomröstning om Sveriges del i EU:s stödpaket snarast! Om Sveriges folk och riksdag säger nej, då faller hela frågan om EU:s stödpaket till följd av EU:s regel om enhällighet.

Är vegobullar bättre aggregationsform än vegoburgare?

Mycket av kampen om vegomarknaden har att göra med val av form på produkten.

Ikea satsar på formen bulle. Det är en naturlig fortsättning på Swedish meatballs gjord på kött. Vegobullen, eller veggobullen kan behandlas för att få en stekyta på en stor del av bullen. Den låter sig också serveras med andra komponenter som t.ex gröna ärter och lök eller rotsak för näringsinnehåll och synintryck av skurna grönsaker som bryter av mot det uniforma runda som ärter och bullarna ger. Komponenterna ger också en färgvariation som tilltalar ögat och de sensoriska mekanismerna.

Beyond meat satsar på platta runda vegoburgare, som är effektivt i början av konsumentens tillägnelse, tycks tillverkaren tro. Då kan man bygga burgare på bild och i verkligheten i flera lager med bröd och tillbehör och avbilda produkten i genomskärning med en färsliknande snittyta som ska få oss att drägla.

Valet av form är ett strategiskt beslut som kommer att ge utslag den närmaste framtiden. Men då kan väl en producent välja båda aggregationsformerna, säger vän av ordning. Njäe, det splittrar resurserna och produktlöftet till konsumenten. Detta är kanske en tillspetsning av marknadsföringens förutsättningar och kommer kanske att visa sig vara fel. Men möjligheten finns att vi kommer att bevittna ett marknadskrig av oanade dimensioner som heter Bullen eller Burgaren.

Jag vill tipsa dig om denna artikel från Svenska Dagbladet:

Drömmen om norra Sverige, som den ser ut för en som lämnat

Detta var texten i mitt mail till vänner och bekanta, tio stycken, från Ystad i söder till Skellefteå i norr. Även lokala kontakter i Robertsfors kommun fick samma korta mail, boende i Ånäset, Buafors, Jomark och flera män inom politiken, tio stycken. Det är smått sensationellt att en rikstidning intresserar sig för ”mellanbygden” i Robertsfors, mitt emellan Umeå och Skellefteå. Läs artikeln du också!

Vänner och bekanta i ”schtaan” kvitterade mottagandet av länken och kom också med en och annan kommentar. En kompis i Skåne tyckte att artikeln väckte en filmupplevelse till liv, filmen ”Vem älskar Yngve Freij” med Allan Edwall efter en roman skriven av Slas, Stig Claesson 1968. Samma sak tänkte en vän på fina gatan Strandvägen i Stockholm. Släktingar i Uppsala tackade. En barndomsvän från Burträsk boende i Uppsala tackade för trevlig läsning. En värmlänning ville påminna om att det inte bara är i Västerbotten som det finns stora författare.

Men ingen av de tio mottagarna i Robertsfors skickade ens ett kort och kärvt Tack. Jo en, men han bor till hälften i Dalarna. Kommunalrådet, kommunchefen, kommunpolitiker i M, SD, S, C etc var knäpptysta. Inte ens bekanta i grannbyar tackade för tipset om artikeln på Kultursidorna i Svenska Dagbladet. Vad skulle Slas ha tänkt om dessa glädjedödare? Han skulle nog bara ha dragit ner kepsen till näsroten med en suck. Råder brist på självkännedom och självförtroende i Robertsfors? Neonskylten till nedlagda Nysätra Järn & Färg är ett fornminne för stockholmare att söka upp. Tänk stort!

PS Schtaan betyder staden