Sabunis genomtänkta chansning

Liberalerna har idag med 2/3 majoritet beslutat om att öppna för samtal med alla riksdagens partier. Frågan för den närmaste framtiden är om partiet klarar fyra-procent-spärren vid nästa val. Beslutet idag innebär en spark i ändalyktet på partiledarna för S, C, Mp och V som högljutt förklarat att de inte litar på M, L och KD när det gäller att hålla stånd mot SD.

Vem tycker inte om en underdog som Sabuni? Nyamko Sabuni gjorde en väl genomtänkt chansning. Luften känns plötsligt renare. Hoppas att det räcker ett tag.

FHM och Big Pharma gör kalkyler på mänskligt liv

Idag har AstraZeneca och FHM avslöjats i SR Studio 1 om något som inte är en nyhet för alla tänkande individer. På frågan om vad som ska ske med volymen på 30 miljoner doser som hittats i Italien, kunde inte Big Pharma svara. ”När kan du svara?”, frågade reportern. ”Nej, jag vet inte, jag kan inte svara”, framhärdade representanten för Astra Zeneca. Ett trovärdigt svar hade varit: ”Jag vet inte men jag kan försöka kolla och återkomma.

Att nu förorda vaccin från AstraZeneca för personer över 65 år tycks inte vara annat än en kalkyl, där äldre värderas lägre än personer under 65 år. I sak är det logiskt i en strikt begränsad nyttokalkyl. Det moraliska felet är att kalkylens konstruktion inte redovisas.

Det verkar som att FHM och Big Pharma inte grundar beslutet på medicinska överväganden, utan på en optimeringsmodell som utgår från befintliga resurser av vaccin och personal, med skilda värden på äldre och yngre. Förmodligen också andra faktorer, men det håller de tyst om.

Littfest i Umeå 18–20 mars 2021, digitalt med 450 besökare

Å ena sidan. Samekulturen, eller rättare sagt samekulturerna, utjämnas och anpassas på gott och ont genom att representanter av vitt skilda slag stöps i en form som Littfest. Romerna fick en egen programpunkt. Varför ska Umeå vara samlingsplats för och exponering av språkliga och kulturella minoriteter? 

Om nu en Littfest ska arrangeras i Umeå, är det tillgången på infrastruktur som är avgörande? Eller kommunikationerna? Varför så få deltagande kulturpersonligheter från Umeå, schälva Ume? Men ok, där fanns musikern Dennis Lyxzén från Umeå och författaren Svante Bäckström från Rickleå i grannkommunen Robertsfors. Ja, från samma kommun kom även Karin Smirnoff, Hertsånger som gjort framgång med sin romantrilogi om Jana Kippo från Smalånger.

Veganism som rörelse fick en tillbakablick tack vare Umeås historia från 1990-talet som veganstaden i Sverige. Men dramaturgin från 90-talet kom inte fram. Moderatorn för samtalet var bara 10 år då. Men Dennis Lyxén, musiker, Straight Edge kunde berätta desto mer. Lisa Gålmark, historiker kunde sätta in veganstaden Umeå i ett större och längre perspektiv med feminismen som förhoppningsvis sådde ett frö hos de unga i publiken.

Kulturarbetare fick möjlighet att framträda tack vare finansiering från det offentliga, något som inte redovisades.

Då kommer medaljens baksida : Å andra sidan.

Problemet med exploateringen av Norrlands natur och naturrikedomar berördes endast i förbigående, trots att författaren Po Tidholm* medverkade som en av två programledare. Den andra var kritikern och författaren Yukiko Duke. Po Tidholm hasplade ur sig helt kort att Northvolt, med tre tusen anställda i starten, tänker lösa hela sitt behov av råvaror i Norrland. Storbolag ska lösa sitt energibehov genom vindkraften för totalitär elektrifiering av samhället. Vindkraften inkräktar på samernas rättigheter. Känn på det! Här kommer konflikten i öppen dag. Motsatsförhållanden borde ha fått plats en hel dag. Men då skulle nog det ekonomiska stödet till Littfest från Makten utebli. Littfest i Umeå är i grunden en av många uttryck i kampen för överlevnad för minoriteter mot majoritetsbefolkning. Så länge industrisamhället har de politiska och ekonomiska resurserna är kampen ojämn. Littfest kan bidra genom att öppna ögonen på ett fåtal i befolkningen. 

* Tidholm, Po, Norrland: essäer & reportage, Teg Publishing, Luleå, 2012

Ring tillbaka när du lugnat ner dej, sa Klarna.

Jag hade en reklamation idag gällande faktura på Expressen premium. Efter lång väntan i telefonkö till Klarna med e-legitimation fick jag tala med en handläggare. Jag förklarade att jag sagt upp prenumerationen för cirka fyra veckor sedan. Jag krävde att Klarna skulle avskriva fordran. Nej, det går inte eftersom Expressen fakturerat. Jag upprepade flera gånger att jag sagt upp prenumerationen för länge sedan. Då frågade Klarna om jag ville pausa betalningen. Nej, svarade jag. Vill du göra en delbetalning, frågade Klarna. Nej, inte det heller, svarade jag. Kan det blivit ett fel hos Klarna, frågade jag. Klarna ville inte förstå frågan, inte ens efter upprepning. Jag blev mer och mer förbannad och gav luft åt min avsky för Klarna.

Då sa Klarna: ”Nu lägger jag på och du får ringa tillbaka när du lugnat ner dej”.

Trots den kraftiga pulshöjningen orkade jag ringa Expressens kundservice. Telefonkö ett långt tag. Därefter en automatröst: ”Det finns för närvarande ett samtal före dig”. Så höll det på cirka fem minuter. När jag lagt på ringde en vänlig person från Expressen kundservice som visade sig vara mycket förstående. Hen kunde bekräfta att jag gjort uppsägningen den 20 februari men att ”dragning” redan hade gjorts för kommande period. Jag ställde mig helt oförstående. Troligen hade hen instruktioner att vara förstående och hjälpsam. Hen instruerade mig att betala Klarnas faktura på 169 kr och att jag skulle få återbetalning från Expressen för två perioder, 138 kr.

Så kan det se ut med betalningar från en konsument på en betalmarknad som domineras av Klarna. Klarnas affärsidé påstås medföra förenklingar. Det är en lögn som många har avslöjat.

Allmänhetens förtroende för regeringen

I takt med motsägelsefulla besked från regeringen närmar sig nu kurvan för allmänhetens förtroende asymptotiskt kurvan för det minskande förtroendet för politiker, det vill säga ”same shit”. Regeringen har tagit ett samordningsansvar som de inte mäktar. Det är naturligtvis något mycket allvarligt både på kort och lång sikt, eftersom pandemier kan väntas för lång framtid. Att säga så är inte ett allmänt bjäbbande utan något som är övertänkt under det första corona-året.

Ett grundproblem är att de politiker som kommunicerar ut till allmänheten via media har de sämsta möjligheterna att ikläda sig ett så stort ansvar. Dålig utbildning allmänt och ingen utbildning alls i hithörande frågor. Ett exempel är den snusförnuftige justitieministern (fil kand, ej jurist som en justitieminister bör vara) som för några år sedan uttalade att Sverige borde ha ”egen kapacitet” att utveckla och tillverka vacciner. (SVT 15/3 2021) Då hade det gått ännu sämre och till kostnader som ett litet land inte kan bära utan stödjande exportmarknad.

När nu vaccinet från Astra Zeneca kommit i tvivelsmål i en rad länder ställs regering och Folkhälsomyndigheten inför nya utmaningar att göra svart till vitt. Men om man vågar erkänna svårigheterna med logistiken och misstagen med godkännanden, då kan vi i alla fall hoppas att utvecklingen framöver blir mindre dålig.

Arla – himmel för VD och helvete för mjölkkorna

Så sent som i fjol gjorde Uppdrag granskning reportage om mjölkgårdar med leveranser till Arla.

Det är mycket provocerande att bonus i mångmiljonklassen betalas till VD i Arla.

Bondestyrda organisationer och företag tycks sakna både vilja och förmåga att städa upp i en näring som berör så många, människor och djur.

Överraskningsmomentet, tack Sabuni!

Vem kunde vänta sig att Nyamko Sabuni med endast några procent av väljarna skulle klippa till med ett proaktivt utspel inför valet 2022 med önskan om en regering ledd av M. Sossarna höll masken och sökte verka förstående. Mp har väl ännu inte sagt något. C tjatar om att de också är ett liberalt parti. De andra har hamnat på defensiven. Omedelbart trädde motståndare inom L fram med brösttoner om det odemokratiska SD. De har förmodligen inte förstått att utspelet kan bli en reningsprocess för SD. Det är ju bl a genom rening som SD uppnått fortsatta framgångar.

Man kan bara önska att Sabuni lyckas med sitt utspel för att det ska kunna bli en regering som kan lyckas bättre med:

  • migrationspolitiken, som har koppling till kriminalpolitiken
  • energipolitiken, broms på vindkraften och satsning på kärnkraft med små, säkra reaktorer
  • skolan, det finns mycket att ta igen efter en pandemi
  • försvar mot hotet från Ryssland
  • bekämpning av korruption och oskäliga löner och ersättningar
  • bejakande av nya vägar som den unga generationen funnit att bo och arbeta

Officiell lägesrapport för vaccinet

SR 1 intervjuade idag regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström om leveransläget för vacciner av flera fabrikat.

Det var verkligen hög tid för mer detaljer som visar komplexiteten i logistikkedjan för nya produkter i mycket stora volymer. Ett stort ansvar vilar på vaccinsamordnaren för Sverige, alltför stort eftersom det torde vara mycket slitsamt att leva med komplexitet och osäkerhet under lång tid. Det är därför regeringens ansvar att ge eller förbereda support till denna nyckelfunktion om benen viker sig för vaccinsamordnaren. En tidsfråga. Om samordningen fallerar tror kanske regeringen och FHM:s alla experter att de kan komma att två sina händer om och när det går från stor oreda till totalt kaos. Jag tvår mina händer!” ropade kejsaren. ”Jag befallde inte att detta skulle ske!

Pandemi som logistikproblem

Senaste besked om vaccin är att det ska komma under andra halvan mars för fas 2. Det är för mig en gåta hur alla som framträtt lyckats undanhålla relevant information. Hela tiden har jag själv tänkt i termer av logistik, hur en lång och ny kedja ska bli funktionell. Experterna och sjukvårdens representanter har likt trollkarlar fintat publiken, lite som tricket: Under vilken kopp av tre koppar ligger ärtan?

Svårt att finna en liknelse som är träffande. Mer logiskt att se vaccinering som ett krävande logistikproblem. Och då kan jag påstå att trots alla som framträtt, så har ingen varit logistikexpert för produktion och distribution av mycket stora volymer av helt nya produkter från ett flertal tillverkare till en marknad där vinsten ska optimeras för Big Pharma.

Girighet, dödssynd för en kvinna

Ebba Busch har ställt till det rejält för både sitt privatliv och i sin roll som partiledare. Stora konsekvenser kan väntas för henne och hennes närmaste. Om hon förlorar tvisten om husköpet och åtalet för grovt förtal då är det kört säger media. Har gränserna för girighet förskjutits i Sverige? Ja, utan tvekan! Birgitte Bonnesen i Swedbank är ett exempel. Och det finns många andra exempel som redan tonat bort i mängden av åtalbara bedrägerier och horribel affärsetik. Någon lösning på problemet finns inte i denna korta artikel, men väl uppslag till djupare funderingar.

Det är väl känt att kvinnor kan drabbas hårdare än män. Svensk politik vimlar av exempel. Det var inte bara Mona Sahlin s som mötte folkets och medias fördömande, hon efter Toblerone-affären. Girighet av första graden, ungefär som att stjäla toapapper på jobbet. Maria Leissner fp vållade en dödsolycka i bil, som förändrade hennes liv. Hennes person ifrågasattes utan grund. Gudrun Schyman v drabbades av alkoholens verkningar och tog ansvaret för det, men fördömdes ändå av folket och media. Bokföringsbrott, en form av girighet, för hennes krog spädde på.

Ebba Busch kommer förmodligen inte att känna skam för något som hennes väljare kan uppfatta som girighet, en dödssynd. Tobias Hammar har skrivit en bok om höjdarnas girighet. Läs mer.

Hammar, Tobias, Girighet: vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014