300 Jahre Kant – Marcus Willaschek erklärt den größten Deutchen Philosphen

Immanuel Kant, der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, wurde vor 300 Jahren geboren. Aber sein revolutionäres Denken ist bis heute aktuell. Kant erklärt die Entstehung unseres Planetensystems, begründet eine neue Form von Metaphysik und formuliert den kategorischen Imperativ. Kant war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der Idee der Menschenwürde. Sein Denken hat nicht nur die Philosophie und Wissenschaft, sondern auch das deutsche Grundgesetz und die Vereinten Nationen geprägt. In seinem Buch schildert Marcus Willaschek auf verständliche und anschauliche Weise die vielen Facetten von Kants Revolution des Denkens, die den aktiven Menschen in den Mittelpunkt der Welt stellt.

Klarar du att läsa denna text ovan klarar du att läsa den nyutkomna boken på 430 sidor. Kant gav idéer som har präglat internationellt samarbete, även dagens globalism. Läs boken för att se om hans idéer går emot dagens nationalism!

Finns en moralisk rättvisa i tillsättning av landshövding?

Anna Kinberg Batra fick posten 1 mars 2023 efter en karriär som moderat politiker. Efter ett år hamnade hon i klistret efter kritik om tillsättandet av två höga poster genom att ha annonserat jobben med lappar i länsstyrelsens reception. Val av benämning ”lapp” eller ”annons” har blivit en tvistefråga. Kinberg Batra vidhåller det senare tydligen i tron att det ska legitimera hennes tillvägagångssätt. På den nivån har diskussionen fortsatt.

Det finns bedömare som uttrycker sin vet-ej-hållning huruvida landshövdingen måste avgå. Till dem hör Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet. Andra media har reagerat med förlängda märgen och krävt avgång. Inget har framkommit om bevekelsegrunderna hos Kinberg Batra. Det hör rimligen inte till den rättsliga eller fackliga bedömningen. Efter decennier av socialdemokratisk maktfullkomlighet kan jag som skriver detta inte bortse från moralisk rättvisa. Det är väl så att de argumenten inte kan framföras offentligt. Jag har erfarenhet av länsstyrelsen i Västerbotten med många socialdemokrater som innehavare av posten. De har behållit sin politiska lojalitet till arbetarrörelsen, ofta i samverkan med storföretag i motsatsställning till företag och privatpersoner. Om Kinberg Batra har haft för avsikt att ge socialdemokratien ett tjuvnyp så har hon min fulla förståelse. Men anställningarna av två tjänstemän har genomförts på ett illegitimt och olämpligt sätt. Nu får juristerna reda ut konsekvenserna.

Anna Kinberg Batra sällar sig till raden av cowboys

Några exempel: 2009 tvingades Marianne Samuelsson att avgå som landshövding för Gotland. Hennes oblyga kryperi för den gotländska överheten gjorde det omöjligt för henne att stanna på sin post. 2004 gav Stockholms landshövding Mats Hellström sin kommentar till media: ”skäms över ’fylletalet’ på Gröna Lunds vårmiddag”. Sigvard Marjasin (1929-2021) Örebro län gillade inte offentlighet och insyn. Han ville hindra att exempelvis journalister skulle kunna läsa kvitton från sina bjudningar. Därför införde han som landshövding i Örebro en unik ordning för sin representation: han behöll alla kvitton för sig själv, hemma i residenset på Örebro slott. Marjasin gjorde sig känd för att klippa och klistra verifikationer på ett sätt som väckte kritik. 2016 skedde extern granskning av Kalmar läns före detta landshövding i Stefan Carlsson som visade på bristande rutiner vid användning av betalkort och inköp av alkohol.

En särskild kategori är landshövdingar med klen studiebakgrund som skönmålas i deras CV.

Läckage till gängledare och deras slavar kan leda till döden

Onsdagen den 10 april skedde mordet av en pappa som med sin son var på väg till simhallen i Skärholmen. Media var snabba att rapportera. Flera kända politiker handlade genom sin närvaro på platsen för mordet med uttalanden i media. Detta har Jimmy Åkesson, SD kallat för att ”posera”. Även systern till mordoffret visade sitt avståndstagande till politikernas dragning till kamerorna genom att avlägsna sig från Magdalena Anderssons framträdande i en intervju. Är politikernas framträdande ”posering”?

Ända från polisens inträde i mordfallet som började med undersökningar på plats ställde media frågor om gripandet av förövarna. Polisen svarade vid ett otal tillfällen att man hade ”god uppfattning” om vilka förövarna kunde vara och andra löftesrika uttalanden, men med diplomatisk försiktighet. Allmänheten kunde få intrycket att det bara var en fråga om timmar eller dagar innan ett gripande kunde ske.

Intervjun i DN med en hög polischef ger en mörk bild på samverkan mellan polis och allmänhet. Förutom ökad rädsla att röra sig i sitt bostadsområde ökar rädslan att samtala med andra. Risken för upptäckt genom läckage till gängledarna avhåller människor att tala fritt. Läckage kan leda till döden.

Skärholmen Gate den 11 april 2024

I avsaknad på förståelse av gängvåldets fortsättning och upptrappning söker nyhetsjournalisterna ord som biter. Har vi passerat en gräns? Den frågan ställs om och om igen. Varje gång känns det värre än någonsin. Frågan är nu om mordet av en förälder i Skärholmen står i särklass. Kommer dagens mord att skapa en motkraft med politiker och medborgare med historisk tyngd? Då har vi ett Skärholmen-Gate. Historia är hart när omöjlig att skriva när den pågår. Hur blev det idag?

Climate – the movie

En idéhistorisk uppgörelse om klimatfrågan har kommit i form av en video på Youtube och som publicerats av Swebbtv. Svenska forskare har haft en roll i debatten som inte framkommer på videon. En av dem var professor Wibjörn Karlén vid Naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Ett dokument från 2005 vittnar om trängseln av forskare som kämpade för uppmärksamhet. Wibjörn Karlén (1937–2021) förde en ojämn kamp mot den framväxande klimatlobbyn inom forskning och politik. Dock hade han stöd från Klimatupplysningen och Stockholmsinitiativet.

Jag åhörde offentliga föreläsningar vid Naturgeografiska när Karlén ännu var laborator. I videon Climate – the movie talas om stopp i karriären för klimatskeptiker, men Karlén hann bli befordrad till professor innan dörrarna stängdes för skeptiker.

Budskapet i Climate – the movie kan uppfattas som ett rop på vetenskaplighet i klimatfrågan med idén att solen har avgörande betydelse för klimatet.

DCA-avtalet

Det låter som en förkortning vilken som helst för gemene man. I Sverige görs många intervjuundersökningar om kännedom, beteenden och attityder inom politik och konsumtion. Vi får hoppas på initiativ som gäller DCA-avtalet. Visserligen ska Riksdagen rösta, där det krävs tre fjärdedels majoritet för ett godkännande av DCA-avtalet. Men utgången är redan given. Bara V och MP är emot, de andra partierna är för i dagsläget. Partipiskan väntas vina. Därför är det viktigt att göra mätningar bland allmänheten med ett slumpvis urval och med bättre svarsfrekvens än SOM-undersökningarna som bara har ca 50 procent svarsfrekvens.

Det är också viktigt att ställa frågor som SOM inte vill ställa pga. av lojalitet med den politiska makten. Formulering av frågor bör bl.a gälla:

 • Vet du vad DCA-avtalet är, betyder? Svarsalternativ.
 • Är du för att USA ska få ha militärbaser i Sverige? Eller mot? Eller vet ej?
 • Vet du hur många baser det handlar om? Svarsalternativ.
 • Hur många år ska avtalet gälla. Svarsalternativ.
 • Är avtalet en del av Nato-avtalet för Sverige?
 • Tycker du att Sverige ska tacka nej till DCA-avtalet och behålla Nato-avtalet?
 • Tycker du att Sverige ska tacka nej till både DCA-avtalet och Nato-avtalet?
 • Tycker du att Sverige ska tacka ja till DCA-avtalet?
 • Vid ja, ska riksdagen vara med och bestämma vad DCA-avtalet ska innehålla?
 • Vid ja, ska riksdagen kunna förbjuda kärnvapen på baser som USA får ha i Sverige?

Dessa frågor kan en undersökning bland allmänheten innehålla, med publicering av resultaten på internet.

DCA-avtalet till beslut i Riksdagen

Kommande beslut i riksdagen blir som det verkar en formsak. Invändningarna till DCA-avtalet har kommit gradvis ute i landet, inte minst i landsortspressen från norr till söder. Frågan har förmodligen varit diffus för många. Sammanblandning med Nato-avtalet är legio. Men som f.d. ambassadören i Ryssland, Sven Hirdman har klargjort i Swebbtv, är det två skilda avtal. Tillsammans med programledare Mikael Willgert har Hirdman gett en uttömmande berättelse om Sveriges försvarspolitik med betoning på DCA-avtalet. En aspekt som inte kommenterats är förhållandet till samerna. Vilka rättigheter har Sàpmi som breder ut sig i fyra länder på Nordkalotten? Har den svenska regeringen konsulterat företrädare för Sàpmi? I Sverige Sametinget. Samerna får stora inskränkningar av flera slag, utbyggnad av vindkraft, gruvor, turism och nu USA:s militärbaser där flera planeras ligga inom Sàpmi. Det är upprörande att Sveriges försvarsminister Jonson gjort upp med sin USA-kollega, Austin, om DCA (Defence Cooperation Agreement). Innebörd: villkorslös upplåtelse av 17 svenska försvarsområden till USA. Varav 6 ligger i Norrland & Sàpmi.

För att få en bredare berättelse, lyssna på Sven Hirdman i Swebbtv!

Inte bara DCA-avtalet

Som individ blir man lätt förvirrad av konflikter och pågående krig, kränkningar av mänskliga rättigheter och infiltration i Sverige av främmande makt. Att sätta in folkmord i uppräkningen känns som en hädelse. Folkmord är inte bara det allvarligaste brottet en stat kan begå, det är bortom all mänsklig värdighet. Som individ är det omöjligt att hålla alla hot huvudet mot vår säkerhet. Än svårare är det att komma fram till förståelse eller uppslag till individuell handling.

En möjlighet är att måla upp sin egen bild av världen. Kanske är det den enda möjliga vägen. Att tänka i stora breda kategorier leder lätt till frustration – EU, Nato, Sverige, Sverige-Kina, demokrati, migration från Afrika, för att nämna några exempel. Jag kan istället välja vad som känns (obs ”känns”) viktigt.

 • Sveriges underkastelse mot USA genom DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement, 2023.
 • Flathet i företag och universitet att omhulda personer från Kina som alla sägs ha skyldighet att rapportera till Kinas kommunistiska parti.
 • Frihet att ifrågasätta EU, Economic Forum, WHO eller någon annan jätteamöba på världsarenan.
 • Tid att ifrågasätta slöa, okunniga kommunpolitiker i din hemkommun och region. Men också att identifiera duktiga och ärliga personer och deras agenda.

Redan denna lista är lång och över mänsklig förmåga att gå till grunden med. Men skillnaden är att du kan välja själv och försöka fokusera på något.

SSAB:s beslut om stålverk

Beslutet idag kan ge intryck av att alla problem är lösta för bygge av stålverk med start 2028. Tron kan försätta berg, heter det i ordspråket. Kommer det att gälla försörjningen av elektricitet för att tillverka fossilfritt stål? Beslut om investeringar kommer att krävas under en fyraårsperiod. Ledningen kommer att varje dag, det handlar om över 1000 dagar, upprätthålla tillit om att projektet ska förverkligas. Att en vacker dag låta kungen klippa sidenbandet för invigning. Huvudkoncentrationen kommer att ligga på strömförsörjning som för fossilfritt stål motsvarar en och en halv gång den förbrukning som finns i hela Finland, enligt professor Jan Blomgren, expert på kärnkraft och sakkunnig på hela området energi. Blomgren har gjort beräkningen för behov av ny elproduktion till fossilfritt stål. I detta fall kanske det inte är så noga med exaktheten i beräkningarna. Här gäller det snarare att göra en rimlighetsbedömning. Statens och regeringens engagemang väger tungt i beslut även om projekten vilar på företagsnivå. Idag kan vi inte bedöma hur regeringsmakten kommer att se ut under de närmaste åren. Vi vet inte ens med säkerhet om Sverige kommer att behålla sin suveränitet efter dagens definition. Allt detta gör att jätteprojektet fossilfritt stål kommer att befinna sig i ett kraftfält vars effekter är svåra att förutse. Fyra år kan motsvara nästa konjunkturcykels varaktighet, vilket kan betyda stora förändringar i de ekonomiska förutsättningarna för projektet, investeringskostnaden och räntenivå. För investeringar i ett stålverk önskar sig ekonomen ingångsvärden för elpris, stålpris och mycket annat. För att genomföra och att driva ett stålverk under dessa förutsättningar krävs en bred nationell och internationell riskfördelning. Dessutom måste beaktas att ett projekt i Sverige kan komma att ske i konkurrens med många andra. Andra projekt i konkurrens kan komma att drivas i mycket större storlek och med mycket större resurser. SSAB:s aktie har fallit med fem procent idag.

Här får man lust att lyssna på Allan Edvalls: ”Den lilla bäcken”

Å lilla bäcken mot älven rinner och älven rinner mot stora hav
Och aldrig någonsin mer du finner var lilla bäcken blev av.