Cynisk människohandel med Iran

Överenskommelsen med Iran om bytet mellan massmördaren Hamid Noury och två svenska medborgare upplevs som rimlig av svenska regeringen. Makan till den svenske forskaren som var iransk medborgare vid arresteringen i Iran, har i SVT sagt att det hade varit möjligt att sätta hårt mot hårt och kräva att alla tre skulle ha frigivits. Allt, eller iallafall det mesta kan ses som en affärsuppgörelse. Vad som inte nämnts i svenska media är regeringens egenintresse att vinna good-will. Då blir det relevant att väga in vad en försening eller haveri i förhandlingsprocessen kunnat medföra för vår regering med vacklande ställning. Denna aspekt vore förbjuden att ens antyda i statstelevisionen.

Därmed inte sagt att regeringen fattade fel beslut eller ett dåligt beslut. Fallet med byteshandel med människor är fundamentalt svårt. Nu återstår för Sverige att försöka finna ett nytt upplägg för att få den tredje personen fri. Det kan kräva intervention i svenska företags export till Iran av strategiska varor och tjänster. Och då vill ingen anhängare av mänskliga rättigheter höra att det skulle vara principiellt fel.

Animal Ethics lever vidare i Oxford

När vi här kan känna oss osäkra om djurrättsrörelsen har tappat intresse är det glädjande att få inbjudan till Oxford. Säkerhetsläget i världen och klimatfrågan globalt har tagit stor plats. Vilka frågor kommer att vara viktiga för dagens ungdom?


Dear Fellows and Friends
 
At long last, I can share with you the provisional programme for this year’s Annual Oxford Animal Ethics Summer School.
 
This year’s Summer School topic is Animal Thinkers: Celebrating the Pioneers of Ethical Sensitivity to Animals. It is being held at Merton College, University of Oxford, on 5-8 August, 2024.
 
Places for the Summer School are selling out fast, but there is still time to book your place. Booking will close at the end of June.
 
We wish to thank our sponsors the Kirkpatrick Foundation, Susan and Dan Boggio, and Kimberly Moore. Without their support the Summer School would not be possible.
 
We hope to see many of you there.
 
Warmly
Clair
 
Clair Linzey
Director of the Annual Oxford Animal Ethics Summer School

Rösta eller inte rösta i EU-valet

Om man tycker att klimatfrågan drivs fel är sofflocket ett alternativ. Om man tycker att migrationspolitiken drivs fel är det mer tveksamt. Kanske kan EU införa bättre regler med respekt för mänskliga rättigheter. Om man tycker att både Kina och Ryssland utgör existentiella hot mot resten av världen så finns inget sätt att uttryckas sin vilja genom att rösta i EU-valet. Upptäckter i rymden kommer inte att låta sig påverkas av nationalister men väl av globalister.

Min största vinst kan bli att tala med min nära omgivning. Min första fråga blir: Har du röstat? Min andra blir: Varför?

Vad menar nye ÖB?

I intervju idag den 7 juni med SR P1 kommenterar nye ÖB:n Michael Claesson säkerhetsläget på kort och medellång sikt. Han ansåg att det kan finnas behov av koalitioner med ickestatliga aktörer i Europa. Hur ska detta tolkas? Vad menas med ickestatliga? Ingår där anlitande av legosoldater?

Något annat än värnpliktiga soldater vore ett stort avsteg. Vi önskar en förklaring!

Kaos i debatten om etik i valet av mat

Om vi nöjer oss med att sätta sökarljuset på veganism och vegetarianism kan man subjektivt finna betydande moderation. Strikt veganism har ersatts med veganism där vilt som komplement accepteras eller lovordas. Detta har utvidgats till vegansim, växtbaserad kost som kompletteras med kött, fisk, ägg, ost under en eller två dagar i veckan. Motivet sägs vara att undvika bristsjukdomar eller näringsbrist av mer eller mindre väldefinierat slag. Utöver dessa moderationer finns ett otal kombinationer. Att vara strikt har stämplats som fundamentalism. Och det är ju fult, något som vi ständigt påminns om i samband med strikt religionsutövning. Så om du vill göra intryck på någon torde det vara gångbart att tala om din inrikting för mat men modererat i något avseende. Annars blir du inte trodd eller respekterad.

Kanske har det under lång tid varit så att striktheten varit överdriven och att diskussionen nu kommit närmare verkligheten. Det vore sorgligt om intresset för djurrätt minskat beroende på kaos i matdebatten och inflationen i klimatdebatten. Under pandemin ökade innehavet av sällskapsdjur. När läget normaliserades fanns många, särskilt enpersonhushåll som fick problem med att sköta sin hund eller katt. Detta ledde till fler hundar som fick vara ensamma alldeles för länge under dagen. Avlivning torde ha blivit lösningen för många som lett till personligt lidande hos djurägare. Ensamma djur är ett stort problem som förtigs.

Till vad båtar fredskonferens i Schweiz den 15-16 juni?

Ett stort antal av världens ledare kommer att träffas i Burgenstock. Ryssland kommer inte att delta. Kina har meddelat att de endast deltar där både Ryssland och Ukraina deltar. Kloka analyser har gjorts bl.a i svenska media. Jag vill här framföra ytterligare en tolkning av spelplanen. Genom att inte närvara, kan Putin få ett övertag i spelet och kommunikationen där tyst kommunikation (förtäckt hot) ingår. Jag ser det som att i ena ändan sitter ett stort antal företrädare med olika inställning till Ukraina och pågående krig. Hela skalan är representerad med å ena sidan ledare som vill delta i total uthållig insats för att Ukraina ska vinna kriget, å andra sidan ledare som vill dra sig ur fortsatt stöd. Konsekvensanalys saknas eller är oklar hos deltagarna, hänförda av underbara Vierwaltstättersjön. (Tänk också konferens med privatjet och escortservice!) Den andra delen i spelplanen är Putin som ensam sitter i Moskva. (Tänk Charlie Chaplin i filmen Diktatorn!)

Ledarna som är på konferensen i Schweiz utsätter sig för rak och tydlig avsiktsförklaring från Putin. Ingen kommer att kunna säga sig vara okunnig om förklaringar och hot från Putin. Hur förklaringar och hot kommer att kommuniceras gentemot deltagarna vid fredskonferensen är en underordnad fråga. Spelplanen med Putin i Moskva och världens ledare i Burgenstock blir till renodlad fördel för Putin.

Det båtar föga att bara sitta och tycka om kriget

Inför EU-valet är hopplösheten större än någonsin, samtidigt som det materiella livets överflöd fortsätter att göra oss till nickedockor. De flesta står vid sidan om skeenden med folkets risktaganden på TV-skärmen. Livssituationen är absurd för de flesta, där viljan till opposition blivit starkare men praktisk handling kommit allt längre bort. Över våra huvuden fortsätter krigshetsen med ekonomiska mastodontinsatser. Idag har Sverige utovat stöd:

För att ytterligare stärka stödet till Ukraina och säkerställa en långsiktighet möjliggör Sverige stöd till Ukraina med 75 miljarder kronor. Regeringen skapar en treårig ram för det militära stödet till Ukraina som ger 25 miljarder kronor årligen 2024–2026.

Vi kan anta att stödet är villkorat i förhållande till krigets fortgång. Allt fler röster har höjts för att sätta alla ansträngningar på fredsförhandlingar. Allt fler inser att det är enda vägen, hur motbjudande det än kan vara att förhandla med Putin och hans krigsherrar. Som Michael Willgert i Swebbtv påminde, har Sverige tvingats förhandla och sluta fred med Ryssland:

Den 30 augusti 1721 slöts fred mellan Sverige och Ryssland i Nystad. Sverige fick avträda södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Stora delar har så småningom befriats från Ryssland.

Tyvärr har inte SVT och SR samma anpassning till kriget som t.ex Swebbtv till krigets utveckling med geopolitiken som styr.

Revision av kommun med hjälp av AI, t.ex för Robertsfors

Lagstadgad och frivillig revision av kommunens verksamhet kan få nya möjligheter tack vare utvecklingen av Artificiell Intelligens AI. Den stora uppmärksamheten av AI gör att kännedom och växande förståelse bildar en jätteplog som drar över hela landet som underlättar acceptans av AI. En projektledare kommer inte som något UFO utan som en modernt arbetande person med ett uppdrag.

Idag har Lördagsintervjun i SR P1 handlat om hur techentreprenören Jens Nylander arbetar med ett stort projekt. Efter samma modell kan även andra arbeta, eller samverka med Jens Nylander.

Nu behövs initiativ från en eller flera personer i en kommun att tillämpa Nylanders modell. Eller också kan en eller flera ta kontakt med ett företag som kan jobba med hjälp av modellen. Robertsfors kommun har ett manuellt arkiv med pärmar och pappershögar. Det får inte bli ett sätt att dölja fel. Nu finns ännu starkare skäl att städa upp i kommunens manuella arkiv. Det kan ske genom att skanna in alla dokument. Datorn kan snabbt sortera dokumenten digitalt. Utförande av kontroller, revision med förhöjd säkerhet kan nu genomföras.

Northvolt skjuter på börsnotering till hösten 2025

Företaget sätter tio miljoner kronor enligt Norran idag, till premiering av personalen förebärande skälet att personalen jobbat så hårt och väl. Inga presentkort i världen kan uppväga de produktionsproblem som blivit synliga. Marknaden har blivit medveten om risken för produktionsproblem vid Northvolt som situationen nu ser ut.