Rättsrötan

1. Här är inte platsen att göra upp med hela svenska rättsväsendet. Men det känns helt OK att stämma in i glädjeyttringarna över att Kai Linna efter 13 år kan frias från ansvar i det s.k. Kalamarksmordet i Piteå. Intervjun i radio med åklagaren i Piteå var beklämmande. Han tycktes inte ha förstått att åtal ska inte … Fortsätt läsa ”Rättsrötan”

Mer om Rättsröta

Rättsröta har varit ett hett ämne i samband med JK-ämbetet. Läs här och här. Naturen kan ge metaforer av många slag. Nu behöver vi en metafor för att beteckna några av de problem som det svenska rättsväsendet har fått  i ökad grad sedan 1995 när Sverige anslöt sig till EU. Konflikten mellan svensk rätt och EU-rätt har … Fortsätt läsa ”Mer om Rättsröta”

JK-ämbetet och rättsrötan

Justitiekanslern JK är en rättsinstans till vilken klagan i administrativa ärenden med hänvisning till förvaltningslagen kan ske. Så har skett vid två tillfällen från Säkramiljön under den tid som Göran Lambertz varit innehavare av detta ämbete fram till 2009. Vår klagan har gällt försummelser som har begåtts av dåvarande landshövdingen i Västerbottens län, Chris Heister, i samband … Fortsätt läsa ”JK-ämbetet och rättsrötan”

”Stärkta – men inte starka” och rättsröta

I Sverige sågs länge politiken som överordnad juridiken. Det ger fortfarande återskall inom politikområdet miljö, energi och klimat. Förändringar i vardande diskuteras i denna bok.  Frågorna är av största betydelse för flera rättsprocesser som pågår inom avfall, särskilt farligt avfall, liksom för vindkraft: Etableringen av drygt 300 vindkraftverk i Markbygden ses av motståndarna och de drabbade som att … Fortsätt läsa ””Stärkta – men inte starka” och rättsröta”

”Rättsröta i Regeringsrätten”, menar Björn Rosengren

  För att få bukt med rättsrötan i Regeringsrätten har enskilda personer av rättshygieniska skäl nu väckt talan mot Sverige i Europadomstolen. Att detta är nödvändigt är en skam för Regeringsrätten och tyvärr även för Sverige.   Visst är det så, när det gäller de två fall som artikeln i dagens SvD beskriver. Men fallen är många … Fortsätt läsa ””Rättsröta i Regeringsrätten”, menar Björn Rosengren”