Ragn-Sells ekologiska fikonspråk

Av Miljörealisten

Ragn-Sells som är en aktör inom avfallsbranschen har nu gett sig in i hälsosegmentet. Det senaste tillskottet till Ragn-Sellskoncernen är bolaget Treatment and Detox.

Detox finns inte med i tryckta SAOL från 1998. Men nätet ger ju besked. Google ger svar, detox betyder avgiftning. En sökning av sidor på svenska visar att detox är förknippat med metoder som aktivt påstår sig medföra att kroppen renas på gifter och slaggprodukter. Sätten för att åstadkomma detta är oerhört många. Den svenska debatten visar att den traditionella vetenskapen inte har mycket till övers för detoxkurerna. Förenklat sammanfattat, att äta rätt är givetvis bra, men alla de kurer som behövs för att avgifta kroppen som tarmsköljningar mm. är man negativ till.

Bolaget Treatment and Detox har samma organisationsnummer som det tidigare Ragn-Sells avfallsbehandling, således bara namnändrat. Det tidigare var väl inte lika tidsanpassat eller så har väl verksamheten utvidgats. Det svenska språket har en tendens att inte längre räcka till eller vara tillräckligt fint. Men det gäller samma verksamhet behandling och deponering av avfall, vilken förklaras i en video. Ledorden är det cirkulära samhället och begreppet giftfri miljö.

Det cirkulära samhället bygger i huvudsak på storskaliga materialflöden. Det genererar transporter med tillhörande miljöpåverkan. Den giftfria miljön är en utopi eftersom naturen även utan människans ingrepp innehåller ämnen som kan rangeras in i begreppet gifter. Endast vid ett tillfälle nämner man ordet avfall. Det vanligaste är ordet material. Oavsett hur bra vi kommer att bli på att sortera och återcirkulera flöden kommer det alltid att finnas något kvar som är farligt som vi inte vill ha tillbaka i cirkulationen.

Ragn-Sells jobbar med deponier som är en slutförvaring, eller en tillfällig förvaring på sådana material som inte, för stunden, kan behandlas idag. Bolaget menar att det finns värden i det här materialet som framöver, när tekniken har blivit billigare, kan återanvändas i samhället.

Det är sannolikt en utopi att återvinna material, vilka primärt är metaller, från en kökkenmödding som har deponerats. De metaller som finns i våra nedgrävda underjordskablar torde vara det mest intressanta materialet att återvinna. Det är idag inte lönsamt, trots högt kopparpris.

Dagens deponi skiljer sig från dåtidens då man bara deponerade rakt på backen, byggde högar och täckte över det med jord. Nu finns ju botten med olika lager och skikt som säkrar att ingenting sipprar ut.

Men verkligheten har visat att lagren inte är täta, utan en källa till bekymmer och omfattande utsläpp!

Askor förbehandlas i en betongstation för att binda fast olika ämnen i askorna, och att ge askan en struktur så att den kan deponeras. Flygaskor behandlas genom att tvätta askan så att den blir mindre farlig, och kan läggas på en deponi för icke farligt avfall, i stället för en deponi för farligt avfall. En restprodukt från den här behandlingen är olika former av salter.

Det här är Ragn-Sells spets i detta avseende. Salterna som står för 40 procent av innehållet är natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. Det kommersiella värdet av salterna är inte högt men resten av avfallet kan deponeras på en enklare deponi. Frågan är om utvinning av salterna är detox? Svettning är en del av detox och då lämnar ju salterna kroppen! Salterna används bland annat som vägsalt.

I Norge finns ett stenbrott där Bolaget deponerar avfall. Ca 400.000 ton sten tas ut varje år och ca 210.000 ton avfall läggs in årligen.

Så länge företaget är politisk korrekt kommer man att vara en aktör i miljörörelsen som bidrar till ökade transporter och en högst marginell miljönytta genom ny deponeringsteknik. Även i fortsättningen måste det som inte cirkuleras på ett eller annat sätt deponeras. Så länge som vi har en produktion av varor som innehåller ”gifter” enligt den politiska definitionen, kommer avfallet att innehålla dessa. Vem har sett en bil utan ett startbatteri som innehåller bly?

Ordet detox har en klang av humbug över sig. Ragn-Sells Treatment och Detox är ett företag som uppenbarligen vill bli förknippat med kvacksalveriets tarmsköljningar!

Nationell vindkraftsstrategi och LKAB:s omställningsplan

Arbetet med nationell vindkraftsstrategi inleddes den 1 mars 2019 efter beslut om Miljömålsrådsåtgärd – Hållbar vindkraftsutbyggnad: Miljömålsrådet presenterade sin gemensamma åtgärdslista där en av åtgärderna som Energimyndigheten och Naturvårdsverket tagit initiativ till är att ta fram en gemensam strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Åtgärden genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

Under tiden 1 oktober–27 november har regionala möten hållits med samtliga länsstyrelser för förankring av strategin och diskussion om upplägg av det fortsatta arbetet med att ta fram regionalt planeringsunderlag. Nationell vindkraftsstrategi. I januari 2021 läggs strategi fram för en ”hållbar vindkraftsutbyggnad”.

Vår kommentar den 29 november 2020 är följande: Arbetet med strategin tar inte hänsyn till den forskning som finns om vindkraftens skadeverkningar. Detta är ohållbart.

Hänsyn har heller inte tagit till gruvornas, läs LKAB:s, enorma behov elenergi för beslutad omställning av produktionen. Att elförsörjningen för omställningen ska ske med el från vindkraft kan visa sig vara förenat med oöverstigliga problem. Den nationella vindkraftsstrategin kan visa sig vara otillräcklig redan innan den förhandlats och offentliggjorts.

MP:s blivande partiledare har förutfattad mening om kärnkraft

Här en tweet från Märta Stenevi:

MP kan inte veta något om kostnaderna att producera el med SMR eftersom forskning pågår. Resultaten kommer i nära framtid. SMR – små modulära reaktorer kan ta en stor del av marknaden, förutsatt att forskningen får fortsätta.

Med tiden kommer MP och S att få svårigheter att samarbeta. Framför oss har vi en ny strid om kärnkraft, småskalig SMR.

Motsägelser om modulärt kärnkraftverk

Fysikern som arbetar med ett utvecklingsprojekt i Danmark, Truls Schönfeldt förklarar att verket är säkert. Även om verket skulle träffas av en bomb så rinner saltet ut och processen avstannar i en saltsmältreaktor. En forskare vid Chalmers, Klara Insulander Björk menar att ett kärnkraftverk, här ett miniverk, måste ha det yttre skyddet som t.ex kan tåla en flygplanskrasch. Då krävs mycket armerad betong, menar Chalmersforskaren.

Här behövs uppenbarligen mer forskning och information. 

Ifrågasätt överdrivna löften om vaccin!

På den blogg som du nu läser saknas kompetens om vacciner och epidemiologi. Många utger sig för att förstå, även utan varje tillstymmelse till kunskaper på området. Därför gäller det att med bästa möjliga omdöme läsa uttalanden i vaccinfrågan. Läkemedelsbolagen och deras handgångna män och kvinnor bör granskas med största möjliga skärpa. Flera vacciner mot covid-19 kommer att godkännas under stor tidspress och med enorma vinster i sikte för Big Pharma. Legitimering av risker för biverkningar kan göras utifrån jämförelser med både den dödliga sjukdomen och den ekonomiska nedgången. Möjligheten att påverka denna dystra sanning är mycket begränsad, men ändå måste utmaningen tas att försöka. Det handlar om liv och död och i samma grad motmedel för att förhindra världsekonomins nedgång.

Rune Lanestrand har en blogg som rekommenderas.

Sponsring av Skavlan i SVT

Varje fredag som Skavlan sänds i SVT finns långa inslag som tycks vara sponsrade. Men publiken får ingenting veta om sponsring. Fredagen den 20 november fanns ett inslag med Lindsey Vonn, som lagt pjäxorna på hyllan efter 82 världscupsegrar. Hon har gett ut en bok om sitt liv och kommer nu med en serie videos med sina hundar och andras hundar. Skavlan talade om videon lika tydligt och säljande som i en reklamspot. Inte nog med det. Han talade också om när och var:

Lindsey Vonn hosts “The Pack” on Amazon Prime

Sidan på Internet kom samtidigt med programmet Skavlan i SVT. När nu Amazon håller på att lanseras i Sverige är detta mer än en tillfällighet. Publiken som betalar licensavgift bör få veta hur mycket Amazon har betalat i form av ersättning, kick-backs med mera. Alla företag som går i konkurs eller kommer att gå i konkurs pga av Amazons dominanta marknadsföring bör också få veta.

För övrigt kan sägas att Skavlan den 20 november var jättesegt med krystade leenden och tomt snack med före detta celebrities. Ett undantag var intervjun med Trevor Noah. En lektion för antropologer och president Obama. Noah berättade om sitt liv som barn i Sydafrika med apartheid och som främmande fågel i USA. Det inslaget gjorde det övriga uthärdligt. Ganska cyniskt av SVT kan man säga.

EU-kommissionen har en strategi för vindkraft som motsvarar tusentals Ripfjället i Dalarna

Strategin ingår i en tillrättalagd information utlagd på Europaportalen. Dokumentet är mycket positivt hållet för att understödja ”ett klimatneutralt Europa”. Till 2050 – då EU har förbundit sig att vara klimatneutralt – ska vindkraften generera 300 gigawatt. Samtidigt används strategin som argument för lyckosamma åtgärder efter Covid -19. Detta mastodontprogram är största möjliga kontrast till projekt Ripfjället som är ett av många i Sverige.

Tusentals lokala konflikter kan förväntas runt om i unionens medlemsländer. Även havsbaserad vindkraft kan vålla konflikter!

Swebbtv ligger före men inte först?

Programtablån har ett intressant utseende. Vi tar dagens tablå som ett stickprov.

  1. Nej till vindkraft på Ripfjället. Med endast några månaders fördröjning ges tre kritiker tillfälle att berätta: Uppdrag gransknings Janne Josefsson har tidigare haft tillfälle att ordna en debatt med kommunpolitiker och exploatörer. Det visade ett skräckexempel på kommunpamparnas överkörning av en folkomröstning som pekade på nej till vindkraft i Malung. Men tre personer framträder först nu i Swebbtv som ger bakgrund och viktiga fakta som visar på vindkraftens skadeverkningar.
  2. Ledaren: FN-korruption, Fri Media, systemmedia och så Kvartal. En av frågorna som ställs är: Har S-politiker 25 miljoner dollar på bank i Panama?
  3. Om bostäder som går till migranter. Swebbtv har varit tidiga att blottlägga orättvisor för svenska medborgare när migranter fått förtur.
  4. Om skandalen med Gunnebo. Intrång i databaser, säkerhetsdata. Omfattande förlust och intrång i säkerhetsklassad information på grund av brister hos Gunnebo.
  5. Trump vill göra statskupp enligt DN. Trump tillskrivs inte samma rättigheter att kontrollräkna presidentvalet. Al Gore, Hillary Clinton, Joe Biden m fl tilläts kontrollera, men när Trump vill kontrollera talar media om statskupp.
  6. Socialdemokraternas stora väljarbedrägeri.
  7. Steg för steg förlorar folket makten. Lars Bern tar utgångspunkt i utbyggnaden av vindkraft för att visa hur folket förlorar makten. ”All makt utgår från folket” efterlevs inte. Regeringen gör snabbutredning om den kommunala vetorätten för att kunna sätta stopp.

Swebbtv har en imponerade bredd i stora viktiga samhällsfrågor. Swebbtv gör inte scoop, dvs. stora nyheter först av alla media, men väl stora samhällskritiska nyheter med analyser och kommentarer. Frågan om vindkraft har vuxit under snart 20 år där kunniga personer har kämpat med egna utredningar, debattartiklar, manifestationer, organisering av motstånd grundat på djupa kunskaper på ett nytt kunskapsområde samt bildande och skötsel av ideella föreningar. Detta har gett resultat, bl.a genom att många ansökningar har avvisats av länsstyrelser eller förlorats i domstol eller dragits tillbaka. Nu kan Lars Bern och Mikael Willgert, Swebbtv ansluta i opinionsbildningen. Regeringen med S och MP som driver frågan att avskaffa kommunalt veto kommer att möta fortsatt motstånd. Swebbtv är inte först att upptäcka samhällsproblem, men tillräckligt tidigt för att göra avtryck. En styrka hos Swebbtv är avslöjanden av maktutövning i strid med demokrati och etik. Och åsidosättande av grundlagen, som Lars Bern framhåller som det viktigaste. Regeringsformen säger: 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Damm sprids från Aitik-gruvan

Har vi inte kommit längre? Ett skikt av grått damm med okänt innehåll ligger på isen som syns tydligt och som kan samlas upp genom att stryka handen mot isen. Kommunikationsdirektören i Boliden, Klas Nilsson besvarar frågan om dammet som sprids från Aitik-gruvan. –Absolut ingen fara för allmänheten, säger han.

Oron avfärdas av bolaget. Han säger att dammet inte är farligt, trots att det är en kemisk process i anrikningsverken. –Vi mäter och följer upp det här och i och med att det är så små halter som sprids, så är det absolut ingen fara för allmänheten, säger Klas Nilsson. I denna länk ser du hur det såg ut på kvällen och dagen efter sandstormen.