Statens budget för 2021 – Reformtabell – Finanspolitiska stimulanser

En förenklad framställning av finanspolitiska stimulanser i statens budget för 2021 har presenterats av regeringen i en tabell på två sidor. Underrubriker talar om vad syftet är med ”en kraftfull grön ekonomisk återstart” för åren 2021, 2022, 2023.

Det låter ju fantastiskt att något så komplicerat kan presenteras i en ”reformtabell” på två sidor. Siffrorna kan innehålla stor osäkerhet. Sverige är ju så beroende av omvärlden och det vet vi mindre om. Men underrubrikerna med uppdelning på olika utgiftsområden är fullt möjliga att förstå och reflektera över. Där kan var och en av oss ha synpunkter på ett utgiftsområde. Ska det ökas? Ska det minskas? Hur bör det tas över en treårsperiod? Det har aldrig varit lättare att tycka till. Och det har aldrig rått större osäkerhet i svensk ekonomi. Under ”Stärkt beredskap i en ny tid” har regeringen avsatt förstärkning av civilt och militära försvaret. 2023 har 7,47 miljarder avsatts? Det militära försvaret har en rund siffra på 5,0 miljarder medan civilt försvar är beräknat för de tre åren med två decimalers noggrannhet. Det beror på att det finns ”inget att ta på”, ingen framförhandlad försvarspolitik mellan riksdagens partier. Så anslaget på 5,0 miljarder får ses som en siffra där någon av finansdepartementets ekonomer blött ett finger och hållit upp i luften.

Det är mycket givande att läsa rad för rad med olika utgiftsområden. Då förstår man vad det handlar om. Men osäkerheten är stor. Och var och en kan förhålla sig till varje ökning och minskning.

OBS! Sveriges del i EU:s coronabidrag finns inte med i denna tabell. Sverige får en höjd EU-avgift i reda pengar – trots en rabatt – och får acceptera mångmiljardbidrag till coronadrabbade medlemsländer. OBS! Här kan man vara särskilt kritisk till att denna tunga del varken finns med i tabellen eller i tillhörande text.

Think Pink har begått miljöbrott

Media har varit duktiga att rapportera om NMT Think Pink AB, verksamhet med miljöfarligt avfall. Långt om länge har Västerås kommun gjort åtalsanmälan som lett till häktning av företagets ansvariga. Företagsledarna är misstänkta för grovt miljöbrott. Hur det förhåller sig i de övriga kommunerna där NMT Think pink har verksamhet är okänt.

Det har dröjt alldeles för långe för kommunerna att reagera där företaget NMT Think pink har brottslig verksamhet. Vi kunde önska att rapporteringen om kommunernas försummelser borde vara aggressiv, men rättvis.

MP-stjärna får uppdrag av Ragn-Sells

Maria Wetterstrand har genom sitt bolag Miltton Europe fått uppdrag att arbeta för Ragn-Sells AB i Bryssel. Detta rapporterar Recyclingnet. Ragn-Sells fortsätter locka marknaden med ett nytt begrepp ”cirkulär ekonomi” som kan antas ha samma strålglans som ”miljö” hade när det var nytt. Säljande slogans och beteckningar har blivit allt viktigare för Ragn-Sells. Det var inte länge sedan namnet Ragn-Sells Treatment & Detox AB lanserades.

Avfallsbranschens PR och reklam genomgår samma förvandling som reklamen för konsumentvaror efter andra världskriget. Då skulle hudkrämer, tvål, tandkräm, tvättmedel säljas med ”mördande reklam” och marknadsföring. Nu lever vi i en annan tid när miljöjournalister har förmåga att utmana företagens PR och reklam.

Gör om Himmelsbankens kontor till fängelser!

När nu så många bankkontor frigörs landet runt, gör något bra och trivselfrämjande! Det bör tilltala Himmelsbankens kommitté för affärsutveckling där samtliga medlemmar råkar ha vapenlicens. Det är inte bara älgar som kan fällas. Låt kraftsamling för banken även innefatta en lösning på gängkriminaliteten. Alla bankontor som ska konverteras till fängelser har redan rymningssäkra kassavalv. Inskrivningen av fängelsekunder blir enkel genom kontorens centrala lägen, ofta vid torget. Lika självklart som att sätta kyrkan mitt i byn. Salig bankchefs Peter Petersens vishetsord kommer åter till heders; en bank ska kunna se sina kunder från toppen av kyrktornet. Samma princip kan nu gälla för gängkriminaliteten i Flatträsk, Mellanköping med flera orter. Lymlarna ska kunna överblickas från ett vakttorn 54 meter högt (som kyrktornet i Burträsk) som bör byggas i anslutning till alla före detta bankkontor. Arrestering ska lätt kunna ske i samband med knarkhandeln på torget lördagar. Skjuts in i valvet med klanledaren som brukar vara ute på inspektionsrunda på lördagar. Hela hans släkt blir samtidigt som i ett litet nafs handlingsförlamade i sitt skjutande och i sin knarklangning i brist på ledarens omtanke.

Handelsbanken berättar inte allt de vet

Allt kommer inte fram vid presskonferens eller i gammelmedias kommentarer. Det är inte tabu att tänka och hålla inne med sina reflektioner, men somt får inte sägas utåt. Här på denna blogg finns dock ingen spärr. VD:n som framträdde vid presskonferensen idag var programmerad att framföra och upprepa ett budskap om syftet med planen. Med en druckens envishet upprepades att syftet är en offensiv satsning, en kraftsamling att minska antalet kontor för att satsa på de återstående kontoren. Det var ingen närvarande mediarepresentant som köpte den förklaringen. De var envisa och ifrågasättande. VD:n kämpade med koreografin. Hon tog ömson några steg framåt från talarstolen, ömsom några steg bakåt till talarstolen, lutande sig med tillkämpad ledig kroppshållning mot talarstolen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka med upprepade svar med slitna fraser – återigen, som jag nyss framhöll, satsning, många kunder har ju redan visat… På den andra sidan estraden fanns VD:s förkläde som fick gripa in när frågorna kom att handla om personalstiftelsen Oktogoner, som är ett känsligt kapitel. Han höll en nedtonad stil som inte alls var lika lätt att ifrågasätta av journalister trots att strypningen av Oktogonen kan möta motstånd.

Nu följer förhandlingar med personalorganisationer med det avgörande slaget om vilka kontor som ska läggas ned. Det är svårt att tänka sig att företagsledningen kan ställa en sådan här fråga: Mina damer och herrar, vilka kontor ska vi välja för vår kommande kraftsamling och satsning? Utan att visa listan – som förmodligen redan finns– för de kontor som företagsledningen vill lägga ned. Aktiekursen har varierat under dagen mellan 83:50 kr och 83:86 kr vilket är en ökning med ca 2 kr mot kursen vid stängning igår. Marknaden tror således på planen för nedläggning av halva kontorsnätet.

Det är skrämmande att en stor bank med ekonomer inte tar sitt ansvar för att visa på alla konsekvenser av nedläggning av kanske 200 kontor. Minskningen av kontoren har en centraliseringseffekt och en multiplikatoreffekt. Centralisering, dvs att flytta en verksamhet från en mindre ort till en större ort påskyndar den förvandling som pågått i många branscher, både i privat sektor och i offentlig sektor. Det är en långsam men sammantaget stor förändring av hela samhället. Glesbygden blir glesare, de mellanstora orterna och kommunerna växer något, de stora orterna sväller och får bl.a bostadsproblem. Samhällsservice och butiksnät minskar, vilket är mest kännbart i små och medelstora orter. Multiplikatoreffekten betyder att kontorschefen och de två medarbetarna på bankkontoret i Flatträsk kanske flyttar med till Mellanköping. Effekterna i Flatträsk blir ca tre gånger så stora då efterfrågan drar med sig en kedja av minskad efterfrågan och jobb i det krympande lilla vackra Flatträsk på väg att bli en ödeby.

Allt detta känner bankens högutbildade ekonomer till men väljer att hålla tyst om de negativa samhällsekonomiska effekterna. Det är mycket dåligt. Är det också på gränsen till oprofessionellt av banken att inte berätta?

Polisen griper våldsverkare, inte ord

Vice polismästare Löfving gjorde ett starkt intryck när han i SR1 i lördagsintervju i akt och mening skulle klara ut för svenska folket hur det hänger ihop med gängkriminaliteten. Hans budskap var att det är 40 klaner, dvs släkter i Sverige som svarar för en stor del av våld och kriminalitet. Sverige tappade andan av polisens klarsyn förmedlad av högsta ledningen. Igår modifierades bilden i Agenda i SVT. En åklagare berättade om studiebesök i Tyskland där klanbegreppet kom de svenska besökarna tillgodo. Löfving fick också uttala sig i en uppföljande intervju där han förklarade att hans roll inte är att göra definitioner på klan respektive maffia. Som om det skulle vara främmande för en hög polischef som ägnat så mycket kraft och tid åt gängkriminalitet och våld. Han sa ingenting om att han hade snappat upp klanteorin utanför sin egen organisation.

Felet är att intervjupersoner, här polisen, som får förtroendet att svara på frågor i TV inte uppger källor när det gäller teorier och forskning. Istället lapar man i sig beröm i media för intressanta uppgifter om teoribildning inom kriminologi. Utan att berätta varifrån tankar och ord kommer.

Riksarkivet i Arninge, Täby

Nu har Riksarkivet i Arvinge öppnat i nya lokaler med en forskarsal där forskarmöda kommer att alstras under många decennier, kanske sekel framöver. Att sitta i stora forskarsalen med vartannat bord besatt under rådande Corona-restriktioner skapar en känsla av historiens vingslag. Där har jag jag testat möjligheterna att beställa säkerhetsklassat material, uppgifter ur SÄPO:s arkiv om tvenne kulturpersonligheter som fångat mitt intresse. När det gäller skyddet för en enskilds förhållanden är sekretessen 70 år. Det medförde för mig att skörden blev mycket mager, endast 16 sidor. Möjlighet finns att överklaga för att få tillgång till mer, men i praktiken är det mycket sällsynt att Riksarkivets ansvarige, på delegation av Kammarrätten tillstyrker.

Men redan ett magert material kan väcka nyfikenhet. Ett magert material skärper alla sinnen att krama ut mer än vad materialet i förstone syns innehålla. Trots vetskapen om sekretesslagens alla vindlingar, kanske tack vare det upplevda och provocerande motståndet får man upp lusten att gräva vidare. Inte bara avreagera sig genom att skriva och beskärma sig på bloggen.

Ragn-Sells Treatment & Detox AB – Behandling & Avgiftning & Hokus pokus?

Vill Ragn-Sells Treatment & Detox AB bli förknippade med hokus pokus?

Se vad magasinet L’Express skriver om Detox som uppges vara något mycket skumt. Detox förknippas med ”Les arnaques des médecines douces” som betyder ”Bluffmakare inom naturmedicin”.

Polismästaren har talat klarspråk om gängkriminalitet

Biträdande polismästare Mats Löfving har att talat ut igår om gängkriminalitet som i själva verket är ett 40-tal klaner med organiserat brottslighet.

Andra har tidigare talat om klanerna som i Swebbtv, men som avfärdats som rasism eller nonchalerats helt. Idag har samtliga medlemmar i panelen Godmorgon världen, SR1 med darr på rösten förklarat allvaret med de 40 klanerna. En statsvetenskapare drog en parallell med en skräckvision från 80-talet hur de som kunde flytta från utsatta områden och storstadscentra gjorde allvar av saken. De främst ansvariga för regeringen för kriminalitet, dvs Stefan Löven och Morgan Johansson får alltmer förklenande omdömen för brist på handling. Det känns ju bara så andefattigt att skylla på regeringen, men nu djävlar är det allvar.

Med Agenda i SVT 2 på kvällen sättes ett annat fokus, nämligen på de sociala problemen för de unga kriminella. En polis med utredningsuppdrag och ordföranden I Svenska Advokatsamfundet försökte programledaren gå till botten med problemen för att finna lösningar med skola och rehabilitering. Men några svar på polismästarens rop på hjälp tidigare på dagen fanns inte. Misstanken om Agendas ambitioner att värna S med Löven, Damberg Johansson gör sig påmind. Tokigt I ett läge som kan kallas kritiskt, då bör politiker lyssna på polisen. Kriminalvårdare togs upp som en yrkesgrupp som kan konfronteras med de unga brottslingarna. Vem som ska ta itu med klanledarna berördes överhuvudtaget inte. Alltför farligt att tala ut om det? Sätt igång säger vi som lyssnade både på Godmorgon världen och Agenda.

Att BEBO en bostad

De fysiska, ekonomiska och sociala egenskaperna i en bostad är – vågar vi anta – i förgrunden i valet av bostad. Hyrestagaren eller ägaren av en bostad tror sig utgå från sin ekonomiska förmåga för att tillgodose sina behov, mer eller mindre uttalade. Ordningen kan variera. Kanske ligger behoven främst i processen där de ekonomiska konsekvenserna kan iakttas senare. Det är möjligt att överköpa eller att underköpa. Snålheten kan bedra visheten. Statusjakten kan också vara bedräglig. Det kan tänkas att de flesta köpare möblerar bostaden redan i fantasin, men också att tankarna om användning kan följas av någon helt annan disposition av bostaden. Att gå från litet till stort, kanske till en bostad som är väsentligt större, dyrare, vackrare med estetiska värden som ännu inte är upptäckta kan bereda problem. Det kan ta ett helt liv att upptäcka bostadens materiella och estetiska värden som i varierande grad har samband med hur bostaden bebos.

Kort sagt så gäller det att göra sig en föreställning om hur jag som köpare eller hyresgäst kan fylla alla synliga men också fylla egenskaper som först senare blir synliga. Hypotesen är att det finns övervärden och slumrande egenskaper, ofta stora som den boende inte kan ta i anspråk. Ett någorlunda vanligt exempel kan vara fast inredning med bokhyllor i en bostad, designad av arkitekt och tillverkad av en möbelsnickare någon gång under förra seklet. Eller för att dra till med något ännu svårare, vägg med freskomålning av konstnär som den nye ägaren tycker är ful, men inte ens har hört talas om konstnären ifråga. Men det finns andra exempel som inte är lika laddade; en trädgård med fruktträd, en kryddodling med sällsynta arter. En hyrestagare kan ha tillgång till ett platt tak på fastigheten som kan finna innovativ användning.

Nästa led i denna kverulerade kommentar är: det talas och tänks alltför lite och sällan om hyrestagare och köpare som kan/kan inte bebo sin bostad fullt ut. Det är en förlust om bostäder köps eller hyrs för att tas i anspråk utan tankar på att BEBO.