Centralplanering för Norrland under Tidöregeringen

Fortsatt lågkonjunktur och stor osäkerhet i den ”gröna omställningen” framtvingar centralplanering enligt socialistiska principer i händerna på Tidöregeringen. Visioner om en grön ekonomi kan krascha på flera områden. Det må vara produktion av grönt stål, vindkraftutbyggnad, modernisering av kärnkraftverk, byggande av ny kärnkraft, produktion av bilbatterier, järnvägsnät eller kraftledningsnät. Flera områden väger tyngst för Norrland.

Northvolt med etableriing i Skellefteå har inte nått produktionsmålen. 3000 personer har beräknats för jobb i Skellefteå. Situationen har närmat sig en kritisk punkt där konkurs kan bli enda utvägen när stora BMW sagt upp ett mycket stort avtal. Samtidigt ropar kommunalstyrelsens ordförande Lorents Burman i Skellefteå efter beslut om byggstart av Norrbotniabanan mellan Dåva och Skellefteå. Kan ett sammanbrott för Northvolt lösa problem med brist på resurser i andra projekt som bygget av Norrbotniabanan? Byggande av bostäder är uppskruvat till högsta möjliga nivå utan vetskap om det totala behovet och till vilken pris.

Vare sig man vill eller inte kommer behovet av centralplanering att stiga för att öka chansen till genomförande av de olika megaprojekten som ska rymmas i Norrland. Många experter har förutskickat att Norrland kommer att bli som en enda stor grusplan likt den jämförelsevis lilla grusplan som havererade Stålverk -80 efterlämnande.

Som ett led i samhällelig övergripande förvaltning, eller centralplanering om man så vill, har Digg sett dagens ljus. Som en av nio har Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå utsetts av regeringen till ledamot i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Motivet sägs ha varit att möta den snabba utvecklingen inom AI. Men visst har den nya myndigheten en omisskännlig lukt av klassisk socialistisk centralplanering!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *