Bristen på restaurangutbildning spiller över på alla kommuner i Västerbotten

Besvikelsen var stor när Skellefteå meddelade att de inte startar den planerade restaurangutbildningen på gymnasiet till hösten.

Norran 29 april 2024 om Medlefors yrkesskola, Skellefteå:

Som utomstående kan det vara svårt att avgöra hur angeläget det är med en restaurangutbildning på gymnasial nivå. Från branschens sida har starka åsikter uttrycks om att en sådan är viktig. Samtidigt verkar det vara ganska få ungdomar som vill gå den. Kommunens beslut att inte starta upp programmet till hösten 2024 berodde på att de inte hade förstahandssökande till alla platser.

Medlefors folkhögskola delar dock branschens bedömning att det finns ett behov av en restaurangutbildning i Skellefteå. Enligt uppgifter till Norran hade de under en tid övervägt att starta denna typ av verksamhet, och när de såg rapporteringen om den inställda gymnasieutbildningen upplevde de att tiden var mogen. Medlefors ägs av Föreningen Norrlands arbetares Folkhögskola och är en del av arbetarrörelsen.

Tilläggas kan att bristen på förståelse för restaurangnäringen hos beslutsfattare och tjänstepersoner i kommunerna skadar besöksnäringarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *