SSAB:s beslut om stålverk

Beslutet idag kan ge intryck av att alla problem är lösta för bygge av stålverk med start 2028. Tron kan försätta berg, heter det i ordspråket. Kommer det att gälla försörjningen av elektricitet för att tillverka fossilfritt stål? Beslut om investeringar kommer att krävas under en fyraårsperiod. Ledningen kommer att varje dag, det handlar om över 1000 dagar, upprätthålla tillit om att projektet ska förverkligas. Att en vacker dag låta kungen klippa sidenbandet för invigning. Huvudkoncentrationen kommer att ligga på strömförsörjning som för fossilfritt stål motsvarar en och en halv gång den förbrukning som finns i hela Finland, enligt professor Jan Blomgren, expert på kärnkraft och sakkunnig på hela området energi. Blomgren har gjort beräkningen för behov av ny elproduktion till fossilfritt stål. I detta fall kanske det inte är så noga med exaktheten i beräkningarna. Här gäller det snarare att göra en rimlighetsbedömning. Statens och regeringens engagemang väger tungt i beslut även om projekten vilar på företagsnivå. Idag kan vi inte bedöma hur regeringsmakten kommer att se ut under de närmaste åren. Vi vet inte ens med säkerhet om Sverige kommer att behålla sin suveränitet efter dagens definition. Allt detta gör att jätteprojektet fossilfritt stål kommer att befinna sig i ett kraftfält vars effekter är svåra att förutse. Fyra år kan motsvara nästa konjunkturcykels varaktighet, vilket kan betyda stora förändringar i de ekonomiska förutsättningarna för projektet, investeringskostnaden och räntenivå. För investeringar i ett stålverk önskar sig ekonomen ingångsvärden för elpris, stålpris och mycket annat. För att genomföra och att driva ett stålverk under dessa förutsättningar krävs en bred nationell och internationell riskfördelning. Dessutom måste beaktas att ett projekt i Sverige kan komma att ske i konkurrens med många andra. Andra projekt i konkurrens kan komma att drivas i mycket större storlek och med mycket större resurser. SSAB:s aktie har fallit med fem procent idag.

Här får man lust att lyssna på Allan Edvalls: ”Den lilla bäcken”

Å lilla bäcken mot älven rinner och älven rinner mot stora hav
Och aldrig någonsin mer du finner var lilla bäcken blev av.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *