Mer epizootisjukdomar efter EU-inträdet?

Efter den senaste tidens salmonellautbrott i stora värphönsbesättningar och förekomst av afrikansk svinpest hos vildsvin runt Fagersta finns anledning att analysera vad Sveriges EU-inträde kan ha orsakat. Ökad utrikeshandel med livsmedel har skapat nya smittvägar. Det var ett pris som Sverige fullt medvetet accepterade i och med inträdet i  EU. Det lär inte vara möjligt att återgå till det mycket gynnsamma hälsoläget vad epizootisjukdomar beträffar. Sverige har ansetts ha haft mycket rigorös kontroll främst genom sina besiktningsveterinärer med rapportering till SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Det var samtidigt ett argument från jordbrukets organisationer att stå utanför EU. Fortsättning följer senare på denna blogg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *