Vad vill Robertsfors?

Frågan är omöjlig eftersom Robertsfors inte har agens. Men grupper och individer kan ha en vilja. Men hur är det med det, finns överhuvud taget viljor som strävar åt något håll? Eller är det klent beställt? Kommunen är desto mer uttalad med sin skylt över ingången till kommunalhuset: SVERIGES BÄSTA KOMMUN. I vilket eller vilka avseenden har ingen talat om. Den avgående ordföranden för kommunstyrelsen har gärna ställt upp för fotografering under skylten och har också svarat på kritiken att ha skylten.

En viljeinriktning kommer till uttryck på Robertsfors.se Ett 30-tal aktiviteter presenteras, kanske sådant som många uppfattar som kultur. ”Robertsfors kommun är en aktiv kulturkommun där kulturen får ta plats! Ett aktivt och mångårigt kulturstöd har möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud samt en välbesökt årlig kulturvecka. Här hittar du mer information…”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *