H2-Green Steel – ett nytt Stålverk 80?

Av Miljörealisten

Som en del i den ”gröna omställningen” skall produktion av järn och stål ske utan utsläpp av koldioxid. Därför skall vätgas användas i produktionen i stället för kol. Först ut i tillståndsprocessen är H2-Green Steel i Boden. 

Historien inrymmer ett antal ofullbordade projekt som på papperet kan ha sett bra ut, men när verkligheten har kommit ikapp har planerarna visat sig helt orealistiska 

Stålverk 80 var en planerad logisk utbyggnad av Norrbottens Järnverks anläggningar i Luleå. Projektet presenterades som en storsatsning på norrländskt näringsliv av S-regeringen. Projektet innebar en invallning av Sandöfjärden, sydöst om Luleås centrum vilken genomfördes 1974–1977. Den akuta stålkrisen gjorde projektet uppenbart olönsamt och det stoppades av den borgerliga regeringen 1976. 

När projekteringen kring Stålverk 80 stoppades innebar det en kraftig ekonomisk nedgång för Luleå kommun där många hus och nya områden kom att stå tomma eller obebyggda. Kommunen ersattes av staten, dels med ett extra skatteutjämningsbidrag värderat till 115 miljoner kronor, dels ett engångsbelopp om 50 miljoner kronor, dels övertogs vissa kommunala anläggningar av Statsföretag AB till ett värde på 101 miljoner kronor. 

Efter att stålverkstomten varit outnyttjat under många år flyttade malmhamnen år 1996 sin utskeppningsterminal från Luleå centrum till tomten.

H2 Green Steel förläggs till sydöstra delen av Boden öster om Norra Svartbyn i direkt anslutning till elstamnätet.

Bolaget har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att börja med markarbeten. Anläggningen skall enligt den tekniska beskrivningen börja byggas 2022 för att tas i drift 2024, ha halv kapacitet 2026 och full kapacitet 2030. Regeringen har underrättats av Naturvårdverket, i enlighet med regler i Miljöbalken och beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av detta. 

Anläggningen har enligt ansökan en energiförbrukning vid full produktion som bedöms årligen uppgå till ca 20 TWh el, 2,3 TWh naturgas och 0,3 TWh som tillförs som kolinjektion. För vätgasproduktionen (30 ton/timme) åtgår ca 10 TWh/år, vilken produceras internt, där merparten är el.

Som jämförelse kan noteras att kärnkraftverk av Ringhals storlek producerar 7–8 TWh/år. De största vattenkraftverken Harsprånget och Stornorrfors producerar ca 2 TWh/år. Den totala elförbrukningen i Sverige var 165 TWh för 2021. Vindkraften producerade 27,5 TWh under 2020 och den installerade effekten var 10 GW, vilket ger en verkningsgrad på knappa 30%.  

Nu kanske vän av ordning protesterar och menar att vi inte bör exportera så mycket el. Men EUs gemensamma regler säger att 70% av elnätets överföringskapacitet skall vara tillgängliga på den gemensamma marknaden. 

Mycket talar för att verkligheten kommer att grina bolaget i ansiktet även om tillstånd för drift lämnas av Mark- och miljödomstolen. H2-Green Steel har alla förutsättningar att bli ett nytt Stålverk 80! Alternativet är att vi får en reducerad produktion som ständigt måste subventioneras för att bli konkurrenskraftig. Du sköna nya gröna värld! 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *