Omprövning av energipolitik

Som kriget i Ukraina fortfarande pågår och tillförseln av prisledande rysk gas har strypts finns anledning att ompröva energipolitiken i grunden. På kort sikt kan drastiska åtgärder vidtas i väntan på en mer långsiktig energiplan. Kunde man odla potatis på skolplan vid Sveaplan under 2:a världskriget, så kan vi smälla upp ett antal vindkraftverk på Ladugårdsgärde under nuvarande ekonomiska krig. Kaknästornet som är 155 meter högt kan få sällskap av vindkraftverk som är mer än dubbelt så höga. Det skulle vara ett kraftfullt verktyg för att tala om att nu är det allvar, tiden är inne.

Just vindkraftverk kan byggas på relativt kort tid efter tillstånd. Behovet är som störst i elområde 3, dvs. södra Sverige. Motståndet och den långa tiden för prövning har satt stopp för mer vindkraft i Syd. Det var en seger för vänner till naturen, människorna och djuren. Nu har förutsättningarna ändrats radikalt. Det är rimligt att tro att opinionen mot vindkraft har förändrats i det ekonomiska krig som nu utkämpas inför våra ögon. Att svara med den potential som NATO förfogar över har inte varit tänkbart. Hittills.

Alla, och nu menas alla, försöker förutse konsekvenser för samhällets alla sektorer inför och under kommande vinter. Det är först nu som diskussionen i FN börjat blomma ut inför vinterperioden, trots att konsekvenser har varit förutsägbara under en längre i tid. Det är fullt möjligt att diskussioner har förts utan offentlig insyn.

För motståndet till vindkraft är en omprövning nödvändig. Sverige behöver öka produktion av el med alla tillbuds stående medel. När kriget är över ska det bli ett stort nöje att riva störande vindkraftverk. Det ska ju ändå ske efter 15–20 år. Vi har haft rätt hela tiden, nu med helt andra förutsättningar för energiproduktion.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *