Bilaterala kontakter till följd av energikris

I media rapporteras om möten mellan ledarna för de största och mäktigaste för att finna lösningar. ”Emmanuel Macron has welcomed Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to Paris ”, rapporterar Express, UK. För några dagar sedan fick världen veta att Biden gjorde besök hos makthavarna i Saudi. Det kan antas att det i båda fallen gällde oljan. Båda länders presidenter går över lik för att enskilt få träffa en för delaktighet misstänkt enligt världens media. Ukrainakriget har ända sedan utbrotteti februari framkallat bilaterala möten med Putin utöver möten på multilateral bas. Sker bilaterala möten i allas intresse? Det finns inget som tyder på det. Den makthavare som sitter på makt frestas handla i den egna nationens intresse framför gemensamma intressen om det handlar om knappa livsviktiga resurser. Energi har på några månader blivit en kritisk resurs med ett krisscenario som blir värre för varje vecka. Idag rapporteras att ryska energijätten Gazprom stoppar alla gasleveranser till grannlandet Lettland. Hur kommer Lettland att hantera detta? Med Ryssland direkt eller genom EU?

I samband med gasleveranser kan ett stort antal incidenter förutses det närmaste halvåret, över vintern. Putins intresse är att förstöra EU har samstämmiga analytiker förkunnat. Kriget i Ukraina är ett nödvändigt sätt att förstöra EU, men inte tillräckligt. Med den ryska gasen är frågan om inte Putin har vad som behövs, allt annat lika. Det stora okända är hur Putins mottagarländer av gas kommer att uppträda. ”Enade vi stå, söndrade vi falla”, känns just nu bara som ett hurtfriskt ordspråk. Världens ledare kommer inte att sky några medel för att behålla sin egen makt. Då ryker solidariteten mellan länder fortare än kvickt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *