Inflation och rofferi, särskilt livsmedel

Mätning av inflation görs efter sedvanliga rutiner. Riksbanken uppger att inflationstakten ligger på 7,2 procent, konsumentprisindex. Metod och rutiner kan se mycket tillförlitliga ut. Det finns en dynamik på de olika marknaderna som vi inte upplevt tidigare. Vi vill särskilt peka på en dynamik på konsumentvarumarknader, särskilt för konsumtionsvarumarknader, dagligvaror. Här ingår livsmedel och kemtekniska varor. Aktörerna, dagligvaruhandeln har snabbt tagit initiativet med att aggressivt höja priserna långt mer än kostnadsökningarna. Handeln får draghjälp genom den hysteri för prishöjningar som råder. Prishöjningar normaliseras och konsumenterna, kunderna i butikerna har ofta mycket små möjligheter att jämföra varor i dagsläget, vecka för vecka.

Butikskedjorna och deras leverantörer ser ut att föregripa pris- och kostnadsökningar. Det pris som kan väntas om en månad tillämpas redan idag. Och så rullar det på. Priset på kycklingbröstfilé tycks ha ökat 30 procent på drygt fyra månader, då kriget i Ukraina startade. Detta är bara ett exempel. En skribent har samma svårigheter att mäta prisökningarna som andra konsumenter. Men genom att röra sig långsamt i butik och göra nedslag på 10–20 varor som man tror sig ha ett hum om, växer bilden fram av en pågående chockökning av priser. Man kan sammanfatta läget genom att påstå att handeln roffar åt sig vinster genom prishöjningar på bred front och förmodligen kommer att fortsätta så under lång tid och så länge man får draghjälp av den upphetsade stämningen på grund av konflikter och försörjningskris i Europa och världen.

I samband med valet i höst kommer kanske något parti försöka sig på att kampanja för prisstopp. Kommunistiska partiet har redan börjat. Erfarenheterna från tidigare prisstopp har visat på svårigheter. 1972–1975 rådde prisstopp på mjölk och mejerivaror tack vare ”Skärholmsfruarnas” aktioner.

Vad vi vill säga här, är att den upphaussade stämningen skapar möjligheter för livsmedelsindustri och handel att höja priserna chockartat. Höjningarna kommer inte att sluta på ensiffrig inflation, utan tvåsiffrig inflation på årsbasis. Långt i efterhand kommer vi alla att få ta del av mätningarna gjorda av SCB – statistiska centralbyrån. Men det är för sent för aktioner, kollektivt eller individuellt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *