Mail idag till Norran och VK om Almedalen 2022

Hej Norran,

Så här skrev jag till VK 2019 angående resa till Almedalen med ett tiotal människor, anförda av dåvarande kommunchefen Karin Ahnqvist. Någon redovisning till kommunmedborgarna skedde inte såvitt känt. Ryktet sa att det var en illa maskerad belöningsresa. Någon reaktion från VK:s redaktion om påstådda belöningsresor fick jag förstås inte. Man vänjer sig…

De nio utvalda från Skellefteå kommun får efter Norrans rapportering räkna med frågor när de återkommer. Jag tycker att Norran borde anordna en hearing med de nio på torget Torget (min egen benämning). Till exempel kan Norran fråga om någon sökte upp representanter för Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Det skulle vara ett gyllene tillfälle för kommunledningen och andra att diskutera fördelar och nackdelar med vindkraft i Bygdsiljum.

URBAN ZINGMARK

Mail till VK om Almedalen 2019

Hej VK

Det blir rätt tjatigt att läsa upprepad kritik riktad till kommunledningen i Robertsfors, utan minsta reaktion från de tilltalade eller från VK:s redaktion. En återkommande fråga har varit varför kommunen skickat – som det påstås – ett tiotal personer till Almedalen denna sommar utan offentlig rapportering. Andra återkommande frågor är chefslöner i kommunen och VD-lön i det kommunägda RoBo – Robertsforsbostäder. Kritikerna har ofta ett skattebetalarperspektiv som borde vara legitimt och fullt tillräckligt för att utkräva ansvar. Jag har inte följt debatten för de andra kommunerna. Kanske vill ni på VK fördela gracerna på alla eller några kommuner för att följa upp frågor som de aktiva debattörerna drar fram. Jag skulle inte ha något emot att VK omedelbart börjar med Robertsfors kommun eftersom mycket verkar vara genomsjukt och förtjänar en professionell uppföljning!

URBAN ZINGMARK

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *