Kriget i Ukraina, genom media

Medieringen av kriget genom TV gör något med oss. Varje nyhetssändning har performanser. Både en grundton med performans och en performans efter inslagens olika innehåll. Rapporteringen om kriget i Ukraina brukar ligga först eller en bit in i ett nyhetsprogram i konkurrens med andra nyheter. Tankarna för TV-kritiker kan gå till Vietnamkriget 1955–1975 som brukar kallas ”det första tevesända kriget” vilket medförde både en passivisering av världsopinionen och en aktivering, som påverkade en folkrörelse kallad Vietnamrörelsen.

Idag 2022 pågår ett fullskalekrig som är i ett inledande skede. I hela världen kan sändningar följas i TV som ännu inte gett upphov till en synlig aktivering till en Ukrainarörelse. Media är trevande med reporters som har ett förhållningssätt som ännu inte kan animera masspubliken till performanser, t.ex i form av demonstrationer och protester mot makthavare. Nyhetsprogrammen kan betraktas som motsägelsefulla, både starkt engagerande men också neutrala. Med tanke på att kriget kan bli långvarigt och med risk för insats av kraftfullare vapen, är det anmärkningsvärt att nyhetsprogrammen håller en så dämpad ton, ibland blasé. Efter inslag om lidande och död kan en reporter i TV4 eller SVT avsluta med ett påklistrat leende och någon standardfras ”ha en fortsatt trevlig kväll” eller med en glättig övergång till vädret.

Hur kommer kriget att fortgå och hur axlar TV sin roll att tevesända kriget som kan fortsätta på samma nivå eller eskalera till ett världskrig. Det uppges att 100 soldater av Ukrainas stridskrafter dödas varje dag. De stora TV-bolagen i världen har ett uppträdande som i huvudsak är disciplinerat med nollställda ansiktsuttryck och utan tondöva fraser i ett sammanhang med död och lidande. Varför inte hyra in lärare med drama som yrke?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *