Odlat kött, diskussion i riksdagen

Här kan ni se förra veckans debatt om odlat kött mellan Jens Holm (V) och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Frågan om odlat kött är inte kontroversiell, har inte hunnit bli, kan man säga. Odlat kött är på försöksstadiet; djurbönderna känner sig inte hotade. Begreppet foodtech får ökad spridning då forskning och utveckling pågår på en rad områden. Forskning sker för växtbaserade proteiner med långt gången lansering av produkter på marknaden. För odlat kött tog Jens Holm ett slående exempel; ett köttpreparat stort som hans lillfingernagel kan ge upphov tlll 80 000 hamburgare.

Introduktionen på den svenska marknaden kommer i hög grad att styras av oligopolistisk konkurrens. Det kommer att leda till svag priskonkurrens, där alla aktörer bevakar varandra, liksom på marknaden för drivmedel. Svag priskonkurrens för odlat kött gör att expansionen kommer att gå långsammare när dagen randas för introduktion och expansion.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *