Folkomröstning om NATO, rådgivande

Ansökningsprocessen för Sverige drar ut på tiden. Så även för Finland. Ryssland har under tiden skramlat med sina vapen. Retoriken har skärpts mot Sverige, heter det. Av Sveriges riksdagspartier förordar endast V folkomröstning. Utrikesministern har i media klargjort att det inte är möjligt eller önskvärt att uppskatta förväntad tidsutdräkt för beslut. Svaret har varit att det kan gå fort, inom två veckor eller oförutsägbart lång tid. Goda skäl för att inte besluta om folkomröstning har kommit fram: Risk för påverkanskampanjer från Ryssland och kort planeringstid inför hösten val. En möjlighet är att hålla frågan om folkomröstning öppen. Denna strategi skulle desavouera konflikthetsarna. Effekten kan bli att hetsarna därmed tvingas arbeta med en mer komplicerad spelplan. Komplexiteten är redan hög och kan göras högre. Det bör gynna Sveriges och EU:s sak. För att kunna öka komplexiteten behövs analys av FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut och statsvetenskapare som Sveriges riksdag utser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *