Fortsatt tänk om NATO

Jag och många med mig kommer fram till att valet bör bli anslutning till NATO under rådande säkerhetssituation. Redan efter 14 dagar infinner sig en tanke som jag burit på hela vuxenlivet som har med risk att göra. Under ungdomsåren kom jag i kontakt med riskbedömning för flyganfall mot en fiende. I den kalkylen visades att om anfall gjordes där ett antal flygplan var bestyckade med en atombomb så räckte det att ett av alla plan klarade flygfärden till målet för att fälla atombomben. Målet att tillintetgöra Fi kunde uppnås. I taktisk och strategisk undervisning omnämndes aldrig fienden vid dess rätta namn. Det fick heta Fi som var de två första bokstäverna i ordet fiende.

Detta grundläggande och logiska resonemang kan även tillämpas på dagens säkerhetsläge. Oavsett om risken för ett anfall med strategiska kärnvapen är hög eller låg blir konsekvenserna oerhörda vid ett anfall. Därom råder samstämmighet bland världens länder. Även med taktiska kärnvapen kan konsekvenserna bli oerhörda. För kärnvapen spelar det ingen roll om risken är 1 procent eller 99 procent för att den lede Fi svarar med kärnvapen på en svensk anslutning till NATO. En anslutning till NATO måste ha ett positivt förväntningsvärde i ekonomiska och/eller kognitiva termer.

Vi bör också värdera andra situationer. Även utan svensk anslutning kan Fi utföra anfall mot Sverige eller vårt närområde med kärnvapen, taktiska eller strategiska. En stor, ja omöjlig svårighet är då att bedöma sannolikheten för olika scenarios.

Om Sverige och/eller Finland söker anslutning till NATO kan slutsatsen dras att oavsett risknivå blir konsekvenserna oerhörda om Fi sätter in kärnvapen. Här förutsätts att Sverige inte hunnit slutföra anslutning till NATO, något som måste prövas av samtliga medlemsstater i NATO. Det tål att upprepas att detta gäller för alla risknivåer, 1, 3, 67 eller vilken annan procentsats som helst. Att inte ansluta till NATO är ändå inte en garanti för att slippa användningen eller hotet av kärnvapen.

Sveriges beslut är beroende av tidsfaktorn. Fi kan ändra skepnad över tid med nya allianser globalt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *