Kolosser på lerfötter

Vi tänker oss ofta att världsledare har oerhörd makt. Men är det inte makt som är labil? Förståelsen kan kan öka om vi istället för att se på den person som framställs och uppfattas som ledare, ser på ett ledarskikt eller ledarskap. Men för att förenkla ser vi på toppfiguren. Under 2021 har vi lärt att Kinas ledare visserligen har stärkt sin maktställning genom att kunna sitta kvar längre än tidigare. Men är inte hans ställning ändå hotad av inre konflikter och i närområden? Taiwan, Hong-Kong, Xinjiang.

Hur är det med USA? Den 6 januari 2022 togs händelserna kring stormningen av Capitolium upp i hela världen. Under ett år har löpande undersökning gjorts av medborgarnas uppfattning om presidentvalet som ledde fram till att Joe Biden vann över Donald Trump. En tredjedel av USA:S befolkning anser att det var ett ”stulet val”. Vad kan det medföra i form av oroligheter under 2022?

Hur är det med Ryssland? Kommer Putin att göra allvar av sina hotelser om Nato och EU flyttar fram positionerna i Ukraina? Putin har lagt fram förslag som är omöjliga att anta enligt konfliktforskaren Wilhelm Agrell. Då kan tanken från Putin vara att stridsåtgärder är oundvikliga. Det innebär att planering redan pågår som inte är behäftad med risk och osäkerhet. Putin och hans krigsherrar har ett enormt maskineri att sätta i rörelse. Nu kan man arbeta med sannolikhet 1, dvs att stridsåtgärder med visshet ska komma att ske.

Hur är det med Storbritannien? Tillsättandet av ny premiärminister Johnson och utträdet från EU skakar landet i dess grundvalar. UK kan tjäna som exempel på betydelsen av stabilitet i ett land som är allianspartner för västvärldens säkerhetspolitik. Och det är ändå bara en förutsättning för att klara skarpa lägen som kan uppstå någonstans i Centraleuropa eller Asien. Till det kommer pågående pandemi där vi inte vet om det kommer fortsatta mutationer. Allt det här är känt och har behandlats i massmedia under lång tid.

I massmedias bevakning fokuseras ofta på ledargestalter, i viss utsträckning även ledarskikt. Vad kan forskare och massmedia göra för att nyansera bilden? Arenan kan förändras dramatiskt om något av ovanstående kollapsar enligt idiomet koloss på lerfötter. Kommer någon av makterna kollapsa? Kommer det att ske före, under eller efter en storskalig konflikt?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *