Ukraina som konflikt

Medborgarpanelen, Göteborgs universitet gör återkommande enkäter om attityder till politik och samhälle, senast december 2021. En av frågorna var vilka tre samhällsproblem som svarspersonen till enkäten sätter främst. Jag svarade:

  1. Gängkriminalitet
  2. Energikris
  3. Ukraina, risk för invasion

Konflikten med Ryssland och Putin upplevs genom media, främst svenska media. Ukraina får ofta stå som samlingsbenämning för västvärldens och Rysslands motsättningar. I själva verket är det ett större komplex av motsättningar. I Sverige finns tillgång till militär expertis i Kungliga Krigsvetenskapsakademien. På deras sajt finns en artikel av Stefan Forss av den 29 november i år som försöker svara på frågan om Ryssland förbereder en invasion i Ukraina. Denna och andra artiklar är fulla av intelligenta resonemang. Mycket intressant läsning.

Något som inte diskuteras uttryckligen är Putins och Rysslands bevekelsegrunder. Genom att öka kunskapen om bevekelsegrunder kan konfliktrisk och krigsrisk hanteras bättre av västerlandets parter, EU, NATO och Sverige. En titt på kartan där NATO:s gräns förskjutits från gränserna under Kalla kriget till dagens gräns som går ända fram till ryskt territorium bör kunna övertyga vem som helst att Ryssland och Putin kan känna sig trängda. I västerlandet behöver vi inte påta oss bördan av att känna sorg för Rysslands tillbakagång i territoriellt avseende, men det är ett misstag som kan leda till krig om inte militärstrategerna förstår hur viktigt det är att analysera Rysslands och Putins bevekelsegrunder för hot och förtäckta hot.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *