Gängkriminalitet – kris

34.500 personer, poliser och civilanställda i flera myndigheter sägs vara engagerade i en kampanj mot den organiserade brottsligheten, enligt ett uttalande i SR1 måndagen den 13 december 2021 av en högt uppsatt polischef. Det framgick inte, men det torde ha samband med ett pressmeddelande under oktober.

Sverige har ett rykte om sig att producera gedigna utredningar och planer inom statsförvaltning men med klena praktiska resultat. Upp- och nedvända förhållanden.

SVT Agenda hade en utfrågning söndagen den 12 december om gängkriminalitet. Del 1Del 2

Även här gavs intrycket att Sverige har den perfekta planeringen. Men var finns realismen och trovärdigheten? Tittarna får inte den närkontakt med kriminaliteten som de får i andra TV-kanaler som gör live-reportage. De stora planerna kan bli alltför abstrakta för folk i gemen. Dessutom är mediavalet av stor betydelse. Samhället med polisen i främsta ledet måste tala till en mycket bredare publik än vad SVT:s båda kanaler kan klara.

En chans som inte togs tillvara var att sätta fokus på organiserad kriminalitet i Stockholm i jämförelse med Malmö och Göteborg där goda resultat i kampen mot den organiserade brottsligheten sägs ha uppnåtts. Själva justitieministern uppgav att två tredjedelar av brottsligheten i Malmö har utraderats. Varför togs inte det till utgångspunkt?

Ett trovärdighetsproblem uppstod i Agenda när Camilla Kvartoft frågade M och V om inte festknarkandet skulle klämmas åt. För detta fanns inte något intresse hos politikerna. Kan det vara så illa att politikerna inte vill stöta bort en del av sitt väljarunderlag? Kampen mot organiserad brottslighet kan innehålla motsägelser som gör det hela ännu svårare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *