Riksbankens chefer beskyllda för jäv

Svenska Dagbladet har låtit en juridikprofessor uttala sig om två riksbankchefers aktieinnehav. Han anser att innehavet visar på jäv eftersom det innehåller aktier i företag som fått stimulanser som cheferna varit med att besluta om genom stöd under coronakrisen.

Vi kan alla hålla med om att det är klara fall av jäv. Vid närmare betraktande rör det sig om ganska små aktieinnehav på 195.000 kr respektive 82.000 kr. Men rätt ska vara rätt. Vad som är värre är att en så viktig institution som Riksbanken visar sig ha chefer som verkar ha småspararintellekt. Riksbankchefer ska tänka och handla i stort. De tycks dessutom inte veta vad förtroendekapital är och hur det bedöms.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *