Demografi i Swebbtv

I ett fredagssamtal samtalar Magnus Stenlund med Gunnar Sandelin om demografi. Källa. Ordet betyder beskrivning av folket. I praktiken har demografi sin egen logik. Gunnar Sandelin redogör för sin yrkesbakgrund som socionom, journalist och författare sedan 70-talet. Magnus Senlund redogör för sina förberedelser inför samtalet om demografi. Samtalet rör förhållanden inom Sverige, bland annat med hjälp av statistik över andelen utländsk bakgrund i kommunerna.

Män 15–44 år med en eller två av föräldrarna med utländsk bakgrund, sorterad efter folkmängd 2020. Här visas att andelen i Stockholm är 45,9 %, andelen i Göteborg är 47,5 %, andelen i Malmö är 57,7 %. Andelen innehåller även män med nordiskt ursprung, som utgör 40 % av alla utrikes födda män. Som jämförelse kan nämnas att siffran för EU är 8,2 % för män och kvinnor födda utanför EU. Källa.

Det är lätt att gå vilse med statistik. Dock bör framhållas att Swebbtv pressar statistiken för att kunna visa på stor utländsk inflyttning till Sverige. I nästa led används det för att förklara den höga kriminaliteten. Viktigt är att se på förändringar, inte bara på ett enskilt år. Då framkommer en ökande trend för sambandet mellan inflyttning till Sverige och grov kriminalitet.

Swebbtv:s röst är mycket viktig i den allmänna debatten där deltagare bör vänja sig med att se kritiskt på alla undersökningar och rapporteringar. Då kan demografisk analys bli ett viktigt instrument i debatten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *