Att inte glömma grundläggande behov – 3. Sjukvården

Många uppgifter förekommer i media om leverans av vacciner mot covid 19. Uppgiftslämnare och förmedlare av information är ofta angelägna att skapa intrycket att produktion. och distribution går snabbt. Tolkningen av uppgifterna kan vara svår för den enskilde. Intrycket kan variera starkt, från att vaccination kommer att kunna ske i början av året till att det kan dröja till kommande halvårsskifte eller senare. Det kan därför vara klokt att kolla den senast tillgängliga informationen från Folkhälsomyndigheten.

2020-12-29 publicerade Folkhälsomyndigheten fördelningen av vaccindoser på alla Sveriges län. Totalt rör det sig om 361.800 doser. Med två doser per person blir det vaccin för mindre än 200.000 personer totalt i Sverige per vecka 3.

Med nuvarande hastighet på leveranser och vaccinering är det inte säkert att programmet hinner fullföljas före halvårsskiftet. Övrig sjukvård är starkt eftersatt. Resursbrist kan uppkomma i covidvården och i genomförande av programmet för vaccination. Myndigheterna har inte kunnat göra några utfästelser. Därför är det extra viktigt att inte släppa taget i bevakningen av den faktiska utvecklingen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *