Att inte glömma grundläggande behov – 2. Omsorgen

Omsorgen om äldre över 65 år har samma grundläggande karaktär som försvaret, polisen, sjukvården och skolan. Socialstyrelsen lämnade en lägesrapport i mars 2020. Läs mer.

Frågor om epedemier eller pandemier har inte behandlats eller ens omnämnts i den 126-sidiga rapporten. Yngve Gustafson, Umeå professor i geriatrik, uttalade sig i Läkartidningen 2020-05-18 ”Gereatrikprofessor: Många äldre dör i onödan utan korrekt bedömning. Många äldre som nu dör i covid-19 hade överlevt om de kommit till sjukhus. Det hävdar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, som anser att äldre diskrimineras.”

Gustafson medverkade redan i SVT:s ”Fråga doktorn” 2020-03-23 om ”Coronaläget just nu”. Därefter tycks Folkhälsomyndigheten och deras experter fått hela utrymmet i statstelevisionen under en lång tid när dödstalen steg dramatiskt. Så småningom intervjuades även andra experter som var mycket återhållsamma i sin kritik. Mycket handlade om ”utplattningen av kurvan” över insjuknade och döda. Under första halvåret med ”första vågen” gavs uppmärksamhet åt situationen för de äldre, 70+. Men det var inte kritik av samma karaktär som Yngve Gustafson gav i maj. Det verkade som att professorn i epidemiologi vid Folkhälsomyndigheten, statsepidemiologen Anders som blev Tegnell med hela svenska folket skulle tjäna som orakel i det mesta som gällde coronaviruset som kan leda till sjukdomen Covid 19, trots tillgången på flera epidemiologer och virologer. Den hårt arbetande personalen i äldrevård och äldreboenden fick liten eller ingen uppmärksamhet under ”första vågen”. Under lång tid användes ”kurvan” av Anders Temrell som ett trollspö för att ge förklaringar och hopp. Med tanke på svenska folkets begränsade kunskaper i statistisk teori och matematiska modeller var förmodligen ”kurvan” ett genialt grepp på kort sikt från demagogerna. Men greppet kan straffa sig förr eller senare när verkligheten hinner ikapp.

När nu Sverige och stora delar av världen i början av 2021 genomgår den andra vågen tvingas vi konstatera att omsorgen om de äldre lidit ett stort nederlag. I Sverige kan konsekvenserna för äldre även i fortsättningen bli värre än för andra grupper. Genomförande av vaccinationer utan allvarliga biverkningar av prioriterade och alla andra grupper kan bli utslagsgivande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *