Att inte glömma grundläggande behov – 1. Skolan

I uppståndelsen kring stora politiska händelser, som av allt att döma inte är i avtagande, är det av största vikt att inte glömma våra grundläggande behov. Gemensamma grundläggande behov i samhället kan gälla försvaret, polisen, sjukvården, omsorgen och skolan. Inger Enkvist är en uthållig debattör, särskilt när det gäller skolan.Skolan är beroende av lärarutbildningen. Hon har skrivit en krönika på bloggen Academic Rights Watch – Hyperdemokrati underblåser förakt för lärare och kunskap. Är skolan något som gäller alla? Frågan har blivit allt viktigare på grund av de försämrade betygsresultaten. Andel elever med fullständiga betyg har stadigt minskat, vilket ofta kopplas till kriminaliteten. Syftet med detta blogginlägg är att peka på Enkvists krönika. Hon lindar inte in kritiken med flum. Hon talar klartext.

Hennes bakgrund är denna: Inger Enkvist, född 2 december 1947, är professor emerita i spanska vid Lunds universitet, bosatt i Lund. Hon doktorerade 1987 med avhandlingen Las técnicas narrativas de Vargas Llosa. Hon har specialiserat sig på spansk och spanskamerikansk litteraturvetenskap under 1900-talet.

Dessutom har hon deltagit i skoldebatt och kritiserat den pedagogiska forskningen och den svenska utbildningspolitiken. Hon vänder sig emot tanken att den svenska skolans mätbart försämrade resultat (i PISA-mätningarna sedan år 2000) skulle bero på kommunaliseringen 1990. I boken De svenska skolreformerna 1962–1985 (2016) härleder hon i stället orsakerna till den ideologi om samhällets och skolans jämlikhet (reformpedagogik, på engelska progressive education) som sedan 1930-talet predikats av Alva Myrdal och i form av den enhetliga grundskolan (i stället för parallella utbildningsvägar genom folkskolor och läroverk) har genomförts av Stellan Arvidson, Britta Stenholm och Sixten Marklund. Bland reformernas opponenter nämner boken särskilt Ana Maria Narti, Gunnar Ohrlander och Arne Helldén. Läs mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *