Tjurfäktning, ständig debatt

När vi tänker på tjurfäktning är tankarna riktade mot vad vi kan se och känna med våra sinnen på sidan av arenan. De flesta av oss anser förmodligen att det är en grym och plågsam uppvisning. Beundrarna kan beskriva tjurfäktning som underskön och hjältemodig. Under några timmar pågår ett program, strängt ritualiserat och fängslande för habituéerna. De som kommit utan något föregående besök på en arena tänks reagera på olika sätt, med fasa, upphetsning, avsky, beundran etc. Detta är vad som sker inom en begränsad tidsram och upplevelsehorisont.

Det mesta ligger utanför dessa ramar. Tjurfäktning är en näringsgren i de länder som tillåter tjurfäktning. Avel har framkallat tjurar med egenskaper som efterfrågas för just tjurfäktning. Planeringen för verksamheten är långsiktig och kan inte ändras från ett år till nästa. Planeringshorisonten är många år, kanske en generation i ett familjeföretag. På samma sätt som i andra grenar för animalieproduktion är man beroende av lokala, regionala, nationella och europeiska organ som beslutar om spelreglerna i näringen med ekonomi, djurskydd, djurhälsa och sjukdomar. Debatten om tjurfäktning har pågått så länge som tjurfäktning funnits. Turistnäringen har använt tjurfäktning som lockelse gentemot besökare i aktuella länder. Med jämna mellanrum blossar debatten upp för att bli mycket intensiv, något som skapat en illusion för motståndarna om att tjurfäktningens tid snart är förbi. Men så har det inte blivit. Ett exempel är förbudet i Katalonien 2010 som upphävdes efter starka påtryckningar av tjurfäktningens nyckelintressenter.

Djurens Rätt har aktiverat sig med bevakning av EU:s inställning till bidrag. Med en lätt överdrift kan sägas att själva den förfärliga tjurfäktningen upptar 1 procent av tidsåtgången men att 99 procent av tiden ligger på myndigheter, media och djurrättsanhängare. Det är en enorm orättvisa att intresset för tjurfäktning ska drabba så många andra utan demokratiskt inflytande. Tjurfäktning är dyrt och dumt, ett förfärligt djurplågeri.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *