Bra att Aron Flam blev frikänd

I domen gällande användningen av En svensk tiger som del i en teckning har man gjort ett s.k. parodiundantag som grund för frikännande dom. Diskussionen har varit nyttig men förvirrad. Stor vikt har lagts vid varumärkesrätt, immaterialrätt. Ägaren av rättigheterna har ansett att Aron Flam har gjort sig skyldig till intrång. Flam och läsarna tycker att det är en väl vald variant av En svensk tiger. Det har inte ifrågasatts fullt ut i debatten. Att lattja med en logotyp, ett varumärke kan uppfattas smart och som hur kul som helst, men få tänker på att det också skapar förvirring. Varumärket En svensk tiger var i utgångsläget inarbetat. Hur mycket kan diskuteras och någon mätning av igenkänning och värdering finns inte såvitt känt.

När någon som Aron Flam gör ändringar och använder den nya utformningen på ett sätt som inte var upphovsmannens mening, så blir det oreda i skallen – både intellekt och känslor – på alla som varit i kontakt med originalet. Det kan medföra att de som hade en värdering före mötet med den nya utformningen blir i varierande grad förvirrade eller störda. Det är alls icke så att denna grupp tar in Aron Flams budskap, rakt av. Det är troligt att alla som hade en residual i skallen av originalet inte tillägnar sig och accepterar den nya utformningen, som Aron Flam tänkte sig. Och då är frågan om nazianstrykning underordnad analysen som kan göras om perception och acceptans.

Men som sagt, bra att det blev en frikännande dom. Arbetet att föra fram budskapet på ett tydligare sätt om nazisympatier i Sverige återstår dock.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *