Handelsbanken berättar inte allt de vet

Allt kommer inte fram vid presskonferens eller i gammelmedias kommentarer. Det är inte tabu att tänka och hålla inne med sina reflektioner, men somt får inte sägas utåt. Här på denna blogg finns dock ingen spärr. VD:n som framträdde vid presskonferensen idag var programmerad att framföra och upprepa ett budskap om syftet med planen. Med en druckens envishet upprepades att syftet är en offensiv satsning, en kraftsamling att minska antalet kontor för att satsa på de återstående kontoren. Det var ingen närvarande mediarepresentant som köpte den förklaringen. De var envisa och ifrågasättande. VD:n kämpade med koreografin. Hon tog ömson några steg framåt från talarstolen, ömsom några steg bakåt till talarstolen, lutande sig med tillkämpad ledig kroppshållning mot talarstolen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka med upprepade svar med slitna fraser – återigen, som jag nyss framhöll, satsning, många kunder har ju redan visat… På den andra sidan estraden fanns VD:s förkläde som fick gripa in när frågorna kom att handla om personalstiftelsen Oktogoner, som är ett känsligt kapitel. Han höll en nedtonad stil som inte alls var lika lätt att ifrågasätta av journalister trots att strypningen av Oktogonen kan möta motstånd.

Nu följer förhandlingar med personalorganisationer med det avgörande slaget om vilka kontor som ska läggas ned. Det är svårt att tänka sig att företagsledningen kan ställa en sådan här fråga: Mina damer och herrar, vilka kontor ska vi välja för vår kommande kraftsamling och satsning? Utan att visa listan – som förmodligen redan finns– för de kontor som företagsledningen vill lägga ned. Aktiekursen har varierat under dagen mellan 83:50 kr och 83:86 kr vilket är en ökning med ca 2 kr mot kursen vid stängning igår. Marknaden tror således på planen för nedläggning av halva kontorsnätet.

Det är skrämmande att en stor bank med ekonomer inte tar sitt ansvar för att visa på alla konsekvenser av nedläggning av kanske 200 kontor. Minskningen av kontoren har en centraliseringseffekt och en multiplikatoreffekt. Centralisering, dvs att flytta en verksamhet från en mindre ort till en större ort påskyndar den förvandling som pågått i många branscher, både i privat sektor och i offentlig sektor. Det är en långsam men sammantaget stor förändring av hela samhället. Glesbygden blir glesare, de mellanstora orterna och kommunerna växer något, de stora orterna sväller och får bl.a bostadsproblem. Samhällsservice och butiksnät minskar, vilket är mest kännbart i små och medelstora orter. Multiplikatoreffekten betyder att kontorschefen och de två medarbetarna på bankkontoret i Flatträsk kanske flyttar med till Mellanköping. Effekterna i Flatträsk blir ca tre gånger så stora då efterfrågan drar med sig en kedja av minskad efterfrågan och jobb i det krympande lilla vackra Flatträsk på väg att bli en ödeby.

Allt detta känner bankens högutbildade ekonomer till men väljer att hålla tyst om de negativa samhällsekonomiska effekterna. Det är mycket dåligt. Är det också på gränsen till oprofessionellt av banken att inte berätta?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *