Folkomrösta om EU:s stödpaket!

Stödpaketet på 750 miljarder euro kuppades igenom av EU-ledarna i förhandlingar under juli i år. Sveriges EU-avgift kommer därmed att öka till 45 miljarder kronor om året. EU-nämndens ordförande Åsa Westerlund (S) ska enligt TT och SVT ha meddelat att Stefan Löfven är fri att godkänna förslaget. Sveriges förhandlare, statssekreteraren Paula Carvalho Olovsson ska ha godtagit förslaget.

Svenska skattebetalare har anledning att fråga:
1. Vem fan är Paula Carvalho Olovsson?
2. Vad fan får vi för pengarna?

Sättet att formulera frågan har vi lånat från förre Scania-chefen Leif Österlund, som uttryckte sig rättframt utan omsvep när han fick en fråga om skatter. Den här gången är frågor om skatter och EU-avgiften extremt viktiga eftersom svenska skattebetalare nu riskerar att digna under skatteoket än mer under all framtid. Dessutom förskjuts makten från Sveriges riksdag till EU:s organ att beskatta och använda skattemedel.

Har de politiker som deltagit i denna beslutsprocess om EU:s stödpaket särskild förmåga att bedöma och besluta? Det finns inget som tyder på det. Tvärtom har de visat brist på omdöme när de inte ens försökt föra en diskussion med folket som kommer att få bära konsekvenserna. Har de ens diskuterat frågan med folkets representanter, dvs riksdagen? Grundpelare i svensk demokrati är:

”Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta utövas av Riksens ständer allena vid allmän riksdag.” — Regeringsformen, 1809
”Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens budget.” — Regeringsformen 1974, 9. kap, 1 §

Det rätta är nu att besluta om och utlysa folkomröstning om Sveriges del i EU:s stödpaket snarast! Om Sveriges folk och riksdag säger nej, då faller hela frågan om EU:s stödpaket till följd av EU:s regel om enhällighet.

2 reaktioner till “Folkomrösta om EU:s stödpaket!”

    1. Det har gått ett halvår sedan artikeln publicerades. Nya stora frågor har kommit på agendan som tränger undan debatt om EU-paketet, som är en ekonomisk räddningsinsats till medlemsländer med den svagaste ekonomin. Detta har fått motstånd bl a i Sverige, särskilt från oppositionspartierna i Sveriges riksdag.
      Pandemin och vaccin överskuggar allt nu och en tid framöver. Desto viktigare är det att bevaka vad som sker i form av stödpaket från EU på kort och lång sikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *