Tlllståndsprövning Edfastmark 7:260, Robertsfors kommun

Det ser nu ut som att alla delar, yttranden mm kommit fram till Länsstyrelsen i Västerbotten. Ragn-Sells har även denna gång (dnr 2103-2020) uppträtt samvetslöst. Jag kan inte inse att en sökande ska ha rätt att uppträda så här. Jag kan bara fördöma och anföra motiveringar.

Samma kritik kan jag rikta mot Lst. De två uppträder gemensamt mot intressen som bör skyddas. Mot miljön, mot närboende och kommunen. Att kommunen inte har reagerat är sorgligt. Ett stort område norr och nordost om tätorten förstörs med anläggning för farligt avfall, med blivande grustäkt, eventuellt även med nya vindkraftverk. Granberget öster om E4 är redan ödelagt för boende och turism. Allt detta kommer att avhålla investerare att satsa på nya idéer, främst inom turism när pandemin är över. Jag tror mig förstå orsaker till att kommunen inte reagerar. Orsaker är oförmåga och bristande kunskaper. Allt nytt kopplas till Norrbotniabanans möjligheter. Det tror jag är en grov felprioritering, men tacksamt att spela med i lokalpolitiken.

Ragn-Sells och Lst har uppträtt samvetslöst. Berättelsen om Fagerliden är gammal, i sin senaste fas hela 14 år, dvs tiden som passerat sedan beslut i Miljödomstolen om tillstånd för farligt avfall. Inte en enda gång under 14 år har någon från Ragn-Sells eller Lst tagit kontakt med mig för att dryfta problem. Jag fick inte inbjudan till samråd trots att jag varit sakägare och fortfarande ser mig som sakägare.

Kampen för rättvisa har inte varit helt fruktlös. Ett överklagade i MÖD fick bifall. Det enda som nu kan bidra till rättvisa är avslag i aktuell tillståndsprövning och snarast möjliga stängning av befintlig anläggning. Dessutom kan sanering behövas om en opartisk undersökning visar på behovet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *