Världshandeln

Kerstin Gessius, nationalekonom och tidigare vice riksbankchef, kom med ett beskt besked i SVT den 22 mars, något som skapat diskussion. Hon menar att vi måste ha ett datum när hjulen åter ska börja rulla i den svenska ekonomin. Det medför att en avvägning mot smittskyddet måste ske. Detta kan tyckas hjärtlöst med tanke på att många fler kan drabbas av virus Covid-19, särskilt i riskgrupperna. Något liknande har president Trump fört fram genom tal till nationen. Han har målsätt påsken som vändpunkt för USA, men har senare mjukat upp målet till en någon senare tidpunkt. Fortlöpande rapporteras utvecklingen i andra länder. Kina hävdar att man har kommit igång i hela den kinesiska ekonomin.

Smittskyddsexpertisen i Sverige, främst genom statsepidemiologen har sagt att pandemin kan upphöra för att komma tillbaka i vågor, men i svagare form. De här bedömningarna är helt grundläggande för den ekonomiska utvecklingen och världshandeln. De länder som ligger före i smittspridning och därmed också tillfrisknande kommer att få fördelar i världshandeln, antaget allt annat lika. Även om uppmärksamheten är som störst gentemot Kina vore det ett stort misstag att inte följa utvecklingen i alla länder av betydelse för handelsutbytet.

När det gäller Kina är det klokt att vara på sin vakt för kopplingen mellan handelsutbyte och Kinas pågående projekt inom infrastruktur, järnvägar, hamnar etc som mötts avvaktande eller negativt på flera håll, inte minst från Sverige ifråga om Brofjorden. Flera fall av kränkningar av mänskliga rättigheter kan också spelar roll i bilaterala och multilaterala förhandlingar.

De senaste decennierna kan karaktäriseras med överflöd av varor och tjänster. I fortsättningen kanske vi kommer att se både överflöd OCH knapphet samtidigt, dvs obalanser. Utvecklingen gick förödande fort att stänga ned nästan all aktivitet i alla länder. Hur kommer återstarten att fungera? Kommer Kina med sin totalitära regim gå om USA som världens största ekonomi? Kommer små stater som Sverige göra eftergifter för att få leveranser av komponenter till industrin?

Näringslivet är säkert i full färd med att försöka studera olika scenarios. Men hur ska Sverige som industrination värja sig mot överlägsenhet från totalitära regimer?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *