Kommer toapapperet och grillkorven att räcka?

Media har rapporterat om hamstring och bunkring. Två likartade fenomen men med olika bevekelsegrunder. Toapapper har använts som exempel. Fabriken i Lilla Edet ser inga leveransproblem. Det torde vara ett av få exempel på högsta förutsägbarhet!

Konsumtionsvaror i allmänhet kommer att drabbas av slut-i-lager i partihandel och i butiksledet. Det är ett rimligt antagande med tanke på störningar i produktionen. Benägenheten att byta till andra märken kommer att öka när konsumenterna tvingas inse att allt inte är som förut. Priset kommer att bli viktigare, men även där tvingas konsumenterna inse att en vara kan bli dyrare om utbudet är begränsat. De stora kedjorna kommer att få ökade möjligheter att arbeta med sitt eget distributörsmärke. Dock kan det blir struligt om störningar och produktionsbortfall inträffar till följd av Corona-krisen.

Den övergripande frågan för livsmedelsförsörjningen är hur totalproduktionen utvecklas i Sverige, EU och världen. Kommer andelen växtbaserade livsmedel att öka snabbare efter Corona? Eftersom utvecklingen var på god väg före Corona, kommer ökningen att kunna fortsätta med ökad kraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *