Det ska fan vara statsepidemiolog

En läkare skrev en insändare i DN 2020-03-09. Insändaren kan ses som kritik av Folkhälsomyndigheten, men syftet kan istället ses som stöd till myndigheten att våga ta obekväma beslut. Exempel anfördes. Det stora publikevenemanget Musikfestivalen på Friends Arena genomfördes med publik, där 30.000 deltagare samlades vid tre tillfällen. Detta kan ha bidragit till smittspridning. Ett annat exempel var hemvändande från Italien, där myndigheten avstod från att besluta om hemkarantän som säkerhetsåtgärd.

Båda exemplen visar i efterhand på missriktad respekt för opinionen alternativt administrativ kollaps. De senaste dagarna har kritiken mot statsepidemiolog Anders Tegnell varit så stark på sociala media att chefen på Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson såg sig föranlåten att gå till försvar. Han valde att försvara Temrell istället för att framhålla att stora beslut tas i hela ledningen där även Johan Carlsson ingår som generaldirektör. Subtil skillnad kan det tyckas, men principiellt viktig.

Beslut som tas i Corona-krisen måste ses mot bakgrund av den debattkultur som utvecklats under decennier. Man kan säga att nu kan allt ifrågasättas av allt och alla. Respekt för experter och personer i ledande ställning har eroderat och ersatts av jagkanockså. I normala tider kan det kännas befriande men i en allvarlig situation som Corona-krisen då uppdagas svagheterna i vår debattkultur. Alla har rätt att uttrycka sig eftersom alla är hotade av Corona. Men hur ska beslut fattas i samhällets och individernas intresse? Risken är, om Corona-krisen förvärras, att medborgarna ropar efter en stark person som ska fatta alla beslut. Då är vi på väg mot ett totalitärt samhälle. Många gör jämförelser med Kina som ser ut att ha avvärjt krisen, både Corona och för landets ekonomi, med sitt totalitära samhällssystem.

Det är en öppen fråga hur besluten tas den närmaste tiden i Sverige och EU.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *