Riksbankens ”gratispengar” i samband med Corona

Utspelet från Riksbanken att stödja företag som drabbats av Corona-krisen liknar alltmer en luftslott. Stefan Ingves, riksbankschef, redogjorde inte för de praktiska konsekvenserna av krediter upp till 500 miljarder kronor. När nu kritiska frågor från företag har börjat ställas, där svaren uteblir kan makthavarna se fram mot en stormflod av kritik. En ansökan från företag om kredit kommer att underställas kreditprövning. Det är möjligt att det kan fungera där banken och företaget har nära kontakter. Där kan ”kyrktornsprincipen” tillämpas, dvs att banken ska bara engagera sig i företag som kan ses från kyrktornet. Det fungerar inte i storstäder där avståndet mellan bank och företag kan vara långt och där personkontakterna aldrig har blivit etablerade.

Framtiden är således mycket oviss för alla företag som drabbats av tvärstopp eller kraftigt sänkt efterfrågan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *